Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. listopada 2022 „Drogie dzieci! Najwyższy mnie posłał do was, abym was uczyła modlitwy. Modlitwa otwiera serca i daje nadzieję i wiara się rodzi i umacnia. Dziatki, ja was z miłością wzywam, powróćcie do Boga, bo Bóg jest miłością i waszą nadzieją. Nie macie przyszłości jeśli nie zdecydujecie się na Boga i dlatego jestem z wami, aby was prowadzić, byście wybrali nawrócenie i życie, a nie śmierć. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

Nowy adres naszej strony: www.krolowapokoju.pl

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII i wytycznymi Soboru Watykańskiego II informujemy, iż nie mamy zamiaru w żaden sposób uprzedzać orzeczenia Kościoła odnośnie nadprzyrodzonej natury wydarzeń i orędzi, o których jest mowa na tych stronach. To orzeczenie należy do kompetentnych autorytetów Kościoła, któremu w pełni się podporządkowujemy. Słowa takie jak „objawienia, cuda, orędzia” itp., mają tu znaczenie zwykłego ludzkiego świadectwa.
Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2022 r.
18.03.2022
Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej. Objawienie zaczęło się o 13:34 i trwało do 13:40.
Drogie dzieci,
Matczyną miłością was wzywam, abyście pełni siły, wiary i zaufania patrzyli na mego Syna. Jemu otwierajcie swoje serca i nie bójcie się. Bo mój Syn jest Światłością Świata i w Nim jest pokój i nadzieja. Dlatego ponownie wzywam was, abyście się modlili za te moje dzieci, które nie poznały miłości mego Syna; aby mój Syn swą światłością miłości i nadziei oświecił też ich serca, a wam dzieci moje, by dodał odwagi oraz dał pokój i nadzieję. Jestem z wami, dziękuję Wam.”

(Matka Boża wszystkich pobłogosławiła. 

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova z 25.12.2021r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:25 i trwało 9 minut. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Matka Boża przekazała następujące orędzie przez Jakova:

"Drogie dzieci, wy jesteście i nazywacie się dziećmi Bożymi. Jeśliby tylko wasze serca odczuły tę niezmierną miłość, którą Bóg ma do was, wasze serca adorowałyby Go i dziękowały Mu w każdej chwili waszego życia. Dlatego dziatki, dziś w tym dniu łaski otwórzcie wasze serca i proście Pana o dar wiary, abyście naprawdę mogli stać się godnymi imienia dzieci Bożych, które z czystym sercem dziękują i czczą Ojca Niebieskiego. Jestem z wami i błogosławię was swoim matczynym błogosławieństwem."

Coroczne objawienie Matki Bożej dla Ivanki – 25 czerwca 2021 r.

Objawienie, które trwało 5 minut (18:41 – 18:46h) Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko jej rodzina. Po objawieniu wizjonerka Ivanka powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie: „Dziatki, potrzebuję waszych modlitw. Módlcie się, módlcie się, módlcie się.”

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

„Drogie dzieci!
Jak Matka wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii, abyście wrócili do miłości mego Syna, bo On czeka na was z otwartymi ramionami, aby wszystko, co czynicie w życiu, czyniliście z moim Synem, z miłością, aby było błogosławione, aby wasza duchowość była głęboka, a nie tylko powierzchowna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni i wielkoduszni, wypełnieni miłością i radośni. A moje matczyne serce będzie się z wami radowało. Dziękuje wam.”

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova z 25.12.2020 r.W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Matka Boża przekazała następujące orędzie przez Jakova:

''Drogie dzieci, również dziś Jezus jest tu przy was, więc i wtedy kiedy myślicie, że jesteście sami i że nie istnieje światło w waszym życiu On jest tu i nigdy was nie zostawił i [nie] oddalił się od was. Światło Jego narodzenia rozświetla ten świat i Wasze życie. Jego Serce jest zawsze otwarte na was, aby przyjąć wasze wszelkie cierpienie, każdą pokusę, strach i potrzebę. Jego ręce są do was wyciągnięte, aby was jak ojciec objąć i powiedzieć jak bardzo jesteście dla Niego ważni,więcej »

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. .Podczas corocznego objawienia, które miało miejsce 18 marca 2020 r. w domu widzącej Mirjany Dragicević - Soldo, w gronie najbliższej rodziny Matka Boża dała następujące orędzie i zapowiedziała, że nie będzie się jej już objawiać 2-go dnia miesiąca. Objawienie zaczęło się o 13:41 i trwało do 13:47

Drogie dzieci! Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. Ale widzę, że jest jeszcze miłość i że trzeba sprawić, by została poznana. Dzieci moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie,
więcej »

Orędzie z 25 grudnia 2019 roku przekazane Jakovowi
Na ostatnim codziennym objawieniu Jakova w 1998 roku Matka Boża powiedziała mu, że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:

 
Drogie dzieci!
Dzisiaj, w ten dzień łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i prosili Jezusa, aby umocnił waszą wiarę. Dzieci, poprzez modlitwę sercem, wiarę i uczynki poznacie, co znaczy żyć szczerym życiem chrześcijańskim.
więcej »

Dnia 31 maja 2018 r. Ojciec Święty mianował J. E. Abp. Henryka Hosera SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga (Polska), wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis. Jest to kontynuacja misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medjugorje, powierzonej Abp. Hoserowi 11 lutego 2017 r., którą zakończył w minionych miesiącach. Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi. Abp Henryk Hoser rozpoczął swoją pracę 22 lipca 2018r.  przewodnicząc Eucharystii o godz. 19:00. Ten dzień jest ważnym wydarzeniem także dla naszej Wspólnoty   ponieważ w tym wielkim wydarzeniu dla Medjugorje  brali udział  nasi pielgrzymi podczas XIX Pielgrzymki w dniach 20.07.-01.08.2018r. 
 

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej. Objawienie zaczęło się o 13:41 i trwało do 13:46.
„Moje dzieci, jako matka, jako Królowa Pokoju wzywam was, abyście przyjęli mojego Syna, by mógł obdarzyć was pokojem duszy, aby mógł was obdarzyć tym, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, mój Syn was zna. On żył jak człowiek, a jednocześnie jak Bóg. Cudowne życie. Ludzkie ciało – Boski duch. Dlatego, moje dzieci, gdy mój Syn patrzy na was swoimi Bożymi oczami, przenika do waszych serc. Jego łagodne, ciepłe spojrzenie w waszym sercu szuka siebie. Czy może siebie odnaleźć, moje dzieci? Przyjmijcie Go, a momenty bólu i cierpienia staną się momentami błogości. Przyjmijcie Go i będziecie mieć pokój w duszy, będziecie go szerzyć wszystkim dookoła, a tego teraz najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie mnie, moje dzieci. Módlcie się za pasterzy, za tych, których ręce pobłogosławił mój Syn. Dziękuję wam”.

 

Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova 25.12.2018 r.  więcej....

W dniach 20.VII.-01.VIII.2018r. odbyła się XIX Pielgrzymka do Medziugorje. Pielgrzymkę zorganizowała nasza Wspólnota Królowej Pokoju pod kierunkiem Eugenii Angierskiej. Opiekę duchową sprawował nasz Wikariusz ks. Jakub Świątek. W pielgrzymce udział wzięło 37 pielgrzymów głównie ze Zbąszynka, Nowego Tomyśla, Gorzowa Wlkp, Opalenicy, Podmokli Małych i Wielkich, Babimostu, Lubrzy, Głuchowa i innych miejscowości. Wielkim wydarzeniem w czasie pobytu w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje  był nasz udział 22. lipca o godz. 19:00 w uroczystej Mszy św., której przewodniczył polski Abp Henryk Hoser, który wygłosił także homilię do zgromadzonych pielgrzymów.  Arcybiskup rozpoczął właśnie w tym dniu pracę w Medziugorje jako stały wizytator apostolski wyznaczony przez Papieża Franciszka 31.05.2018r. Pielgrzymi uczestniczyli w codziennym programie modlitw w godz. 18:00-21:00, w wieczornych Adoracjach Najświętszego Sakramentu, wspinali się na Górę Objawień Podbrdo i Górę Krizevac. Wzięli udział w spotkaniach z Franciszkaninem o. Marinko, z Patrykiem i Nancy Latta z Kanady oraz z narkomanami we Wspólnocie Cenacolo. Pielgrzymi przebywali także: w Tihaljiny, gdzie w kościele znajduje się słynna na cały świat figura Matki Bożej Królowej Pokoju.Zwiedzili wodospady Kravica pod Medziugorje, Sarajewo, chorwackie miasteczko Gradac położone w Riwierze Makarskiej nad Adriatykiem, skąd płynęli statkiem na wyspę Hvar, a także płynęli łodziami po rzece Neretvie z Opuzen do Izletiste Kuti.W drodze powrotnej do kraju 01.08.2018r. ok. godz. 9:30 w kościele Podwyższenia Krzyża św. nasz opiekun duchowy ks. Jakub Świątek odprawił Mszę św. dziękczynną za wszystkich pielgrzymów i za łaskę pielgrzymowania do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorje.[galeria zdjęć z pielgrzymki]

 

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej.  Objawienie zaczęło się o 13:44 i trwało do 13:48.

„Drogie dzieci! Moim matczynym pragnieniem jest, aby wasze serca były wypełnione pokojem, a wasze dusze były czyste, abyście w obecności mego Syna mogli zobaczyć Jego twarz. Bo, dzieci moje, jako matka wiem, że jesteście spragnieni pociechy, nadziei i ochrony. Wy, dzieci moje, świadomie i nieświadomie poszukujecie mego Syna. I ja, przechodząc ziemski czas cieszyłam się, radowałam, cierpiałam i cierpliwie znosiłam bóle dopóki mój Syn w swojej chwale ich nie odsunął. I dlatego mówię mojemu Synowi: „Zawsze im pomagaj!“ Wy, dzieci moje, prawdziwą miłością rozjaśnijcie ciemność egoizmu, która coraz bardziej otacza moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni. Niech wam i ręce i serce będą zawsze otwarte. Nie bójcie się. Oddajcie się memu Synowi z zaufaniem i nadzieją. Patrząc na Niego żyjcie życiem z miłością. Kochać oznacza dawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Kochać znaczy żyć słowami mego Syna. Dzieci moje, jak matka wam mówię, tylko prawdziwa miłość prowadzi do szczęścia wiecznego. Dziękuję wam. (foto)

 

Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, 
powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.
szczegóły o Krajowym Duszpasterstwie Apostolatu Modlitwy za Kapłanów "Margaretka" na
stronie. http://www.apostolatmargaretka.pl/

Wspólnota Królowej Pokoju zaprasza na XVIIII-tą pielgrzymkę do Medjugorje 20.07.2018 do 01.08.2018 szczegóły na plakacie

W dniach 08.VII.-20.VII.2016r. odbyła się XVII Pielgrzymka do Medziugorje. Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii pod kierunkiem Eugenii Angierskiej. Opiekę duchową sprawował ks. Piotr Pieprz z Parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu, który pielgrzymował z naszymi pielgrzymami po raz szósty. W pielgrzymce udział wzięło 48 pielgrzymów głównie ze Zbąszynka, Nowego Tomyśla, Wolsztyna, Gorzowa Świebodzina, Poznania, Mosiny, Strzebielina, Lubrzy, Wilkowa, Nochowa i innych miejscowości. więcej>>

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2016 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej.  Objawienie zaczęło się o   13:50 i trwało do 13:56.

„Drogie dzieci! Matczynym sercem wypełnionym miłością do was, swoich dzieci, pragnę was nauczyć całkowitej ufności w Boga Ojca. Pragnę, byście nauczyli się oczyma duszy i uszami duszy postępować zgodnie z wolą Bożą. Pragnę, abyście nauczyli się bezgranicznie ufać Jego łasce i Jego miłości tak jak ja zawsze ufałam. Dlatego, dzieci moje oczyśćcie swoje serca. Wyzwólcie się od wszystkiego co was wiąże jedynie z tym co ziemskie i pozwólcie, aby to co Boże poprzez waszą modlitwę i ofiarę kształtowało wasze życie; aby w waszych sercach było Królestwo Boże; abyście zaczęli żyć wychodząc od Boga Ojca; abyście zawsze starali się iść z moim Synem. Ale dlatego, dzieci moje, musicie być ubodzy duchem i wypełnieni miłością i miłosierdziem. Musicie mieć czyste i proste serca i zawsze być gotowi do służenia. Dzieci moje, posłuchajcie mnie, mówię dla waszego zbawienia. Dziękuję wam.”

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2015 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 4 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: „Matka Boża dała nam swoje matczyne błogosławieństwo i powiedziała: pokόj, pokόj, pokόj.“

 

Cooczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2015r.
Objawienie zaczęło się o 13:47 i trwało do 13:53.

 


„Drogie dzieci! Z całego serca proszę was, proszę was dzieci oczyśćcie wasze serca z grzechu i wznieście je ku Bogu i życiu wiecznemu. Proszę was bądźcie czujni i otwarci na prawdę. Nie pozwólcie, aby was wszystko [to], co ziemskie oddaliło od poznania prawdziwego zadowolenia w jedności z moim Synem. Prowadzę was drogą prawdziwej mądrości, bo jedynie dzięki  prawdziwej mądrości możecie poznać prawdziwy pokój i prawdziwe dobro.
więcej »

W dniach 19.VII.-03.VIII.2014r. odbyła się XVI Pielgrzymka do Medziugorje. Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii pod kierunkiem Eugenii Angierskiej  i pomocy Jerzego Ganeckiego. Opiekę duchową sprawował o.Łukasz Kalisz CSsR z Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie, Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary Świętej, w Diecezji Świdnickiej. W pielgrzymce udział wzięło 40 pielgrzymów więcej>>

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min. Jakov powiedział:

Dziatki, Jezus dziś w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym sercu i dzielić z wami każdą radość i ból. Dlatego, dziatki, w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zadajcie sobie pytanie, czy pokój i radość z narodzin Jezusa naprawdę opanowała wasze serca. Dziatki, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia. Dziatki, zdecydujcie się na Jezusa i podarujcie mu swoje życie i serce, bo tylko tak Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was.”

15.02.2014r. odbyły się uroczystości związane z 20-rocznicą powstania naszej Wspólnoty Królowej Pokoju. Rozpoczęły się one modlitwą Różańcową o godz.15,30.
Po tej modlitwie została odprawiona dziękczynna Msza się w intencji Wspólnoty, której przewodniczył Proboszcz naszej parafii ks. kan. Jerzy Kordiak. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli: ks. Zbigniew Nosal - Proboszcz Parfii pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, ks. Józef Białasik - misjonarz w Boliwii wywodzący się z naszej parafii i Wikariusz z naszej parafii ks. Damian Kołodziej, który wygłosił homilię.
W czasie Mszy św. przedstawiciele Wspólnoty czytali lekcję i modlitwę powszechną, śpiewali psalm oraz nieśli dary ołtarza.
Po Mszy św. wyświetlono w kościele 30 min prezentację, w której została przedstawiona historia powstania Wspólnoty, jej działalność oraz odbytych 15 pielgrzymek do Medjugorje.
Po wykonaniu wspólnej pamiątkowej fotografii w kościele, uczestnicy uroczytości przeszli do Domu Parafialnego na agapę. Agapa upłynęła w miłej atmosferze, podczas której wspominano miniony czas i śpiewano wspólnie pieśni. W spotkaniu uczestniczyli też zaprzyjaźnieni parafianie z Wolsztyna, Babimostu, Gorzowa i Rydzyny, którzy też często uczestniczą w Wieczorze Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju każdego 25-go dnia miesiąca w naszej parafii.
Dziękujemy Matce Bożej za prowadzenie Wspólnoty Królowej Pokoju w naszej parafii i wysłuchiwanie naszych próśb. ... [galeria zdjęć]

 

08.VIII.-23.VIII.2013r. odbyła się XVI Pielgrzymka do Medziugorje. Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii pod kierunkiem Eugenii Angierskiej  i pomocy Jerzego Ganeckiego.  Opiekę duchową sprawował ks. Mateusz Kubiak z Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu, w Archidiecezji  Poznańskiej. W pielgrzymce udział wzięło 44 pielgrzymów głównie ze Zbąszynka oraz z Wolsztyna,Gorzowa, Świebodzina, Nowego Tomyśla, Lubrzy, Zielonej Góry i innych miejscowości. Pielgrzymi przebywali 9 dni w Medziugorje, a w drodze powrotnej zatrzymali się nad Adriatykiem w Crikvenicy k/Rijeki. [galeria zdjęć z pielgrzymki]

W miesiącu lipcu 2013 r. została otwarta nowa strona internetowa mająca na celu szerzenie Nabożeństwa do Matki Bożej. Na stronie są publikowane dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort z możliwością darmowych pobrań. Poprzez nową stronę można zapisać się na udział w rekolekcjach przygotowawczych do całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi poprzez ręce Najświętszej Maryi Panny.... więcej na stronie

http://louisgrignion.pl/

30.04.2013 r. Wspólnota Królowej Pokoju zorganizowała autokarowy wyjazd do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu na spotkanie z ks. Prałatem Jarosławem Cieleckim . Na spotkanie pojechało 30 osób.
Ks. Jarosław Cielecki jest egzorcystą i Dyrektorem Watykańskiego Serwisu Informacyjnego. W 2012 r. nakręcił film dla Ojca św. Benedykta XVI "Liban, Ziemia Świętych", którego fragment był prezentowany na spotkaniu. Ks. Jarosław brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II i Benedykta XVI.
ks. Jarosław opowiadał o doświadczeniach życia kapłańskiego oraz o świętych Libanu, a szczególnie o św. Charbelu, libańskim mnichu
więcej » oraz [Galeria zdjęć]

29 lipca 2011r. na polecenie Parafii Św. Jakuba w Medziugorju powstało Polskie Centrum Informacyjne "MIR" Medjugorje. Prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej www.centrummedjugorje.pl Głównym celem działalności centrów w różnych krajach jest przekazywanie informacji i przesłania z Medziugorja poprzez internet, media i multimedia. Mając na względzie głębsze uczestnictwo polskich pielgrzymów w programach wieczornych parafii Medziugorje od kwietnia 2012 tłumaczenia i transmisja programów wieczornych na język polski odbywają się w sposób ciągły. Codzienne transmisje z programu modlitw w Medziugorje na stronie... www.centrummedjugorje.pl

08.VIII.-23.VIII.2012r. odbyła się XIV Pielgrzymka do Medziugorje. Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii pod kierunkiem Eugenii Angierskiej (po raz dziesiąty)  i Jerzego Ganeckiego.  W pielgrzymce udział wzięło 55 pielgrzymów: ze Zbąszynka, Buku, Gorzowa, Świebodzina, Nowego Tomyśla, Wolsztyna i innych miejscowości. Opiekę duchową ( po raz piąty) sprawował ks. Piotr Pieprz  z Parafii pw. św. Stanisława Bpa w Buku w Archidiecezji Poznańskiej. Pielgrzymi przebywali 9 dni w Medziugorje, uczestnicząc m.in. w Uroczystości Wniebowzięcia NMP,  a w drodze powrotnej zatrzymali się nad Adriatykiem w Narodowym Parku Paklenica. [galeria zdjęć z pielgrzymki]


Orędzie przekazane Ivanowi w Katedrze Wiedeńskiej 17 listopada 2011 roku.
Ivan Dragicević
W czwartek, 17 listopada 2011 roku, w Katedrze św. Stefana w Wiedniu widzący Ivan Dragicević miał objawienie Matki Bożej. Poprzedzone było ono świadectwami i różańcem. Po objawieniu miał miejsce najważniejszy moment wieczornego spotkania modlitewnego, Msza święta, koncelebrowana, pod przewodnictwem kard. Christopha Schönborna.
Zgodnie z opisem przekazanym przez Ivana, Matka Boża na początku objawienia pozdrowiła wszystkich swoim matczynym błogosławieństwem. Przyszła radosna i szczęśliwa.
więcej »

25.06.2011r. o godz. 17,15, w 30-rocznicę objawień Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, w naszej  parafii odbył się uroczysty Wieczór Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju . Od 15 lat, każdego 25-go miesiąca parafianie spotkali się na wspólnej modlitwie, by świętować i dziękować Królowej Pokoju za 30-lat Jej przychodzenia na ziemię, ażeby ratować ludzkość od nasilających się zagrożeń i jej powrotu do Boga. W tym dniu stworzono wspólny pomost modlitwy między naszą parafią i Medziugorje, gdzie przebywali pielgrzymi z naszej Wspólnoty z okazji tego święta. Wspólnie dziękowano za dar 17 lat istnienia Wspólnoty w parafii, polecano także wspólnie różne intencje i w szczególny sposób   w czasie Eucharystii modlono się o pokój w ludzkich sercach, wspólnocie, parafii, Ojczyźnie i na całym świecie. Jak co roku, w darze dziękczynienia za opiekę Królowej Pokoju nad nami,  ofiarowano u stóp Jej figury - 30 czerwonych róż.

20.VI.-05.VII.2011r. odbyła się XIII Pielgrzymka do Medziugorje z okazji 30-rocznicy objawień Matki Bożej Królowej Pokoju.Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Pokoju przy naszej parafii, pod kierunkiem Eugenii Angierskiej i Jerzego Ganeckiego. więcej »


09-24 VIII.2010r. odbyła się XII Pielgrzymka do Medziugorje, którą zorganizowała Wspólnota przy naszej parafii, pod kierunkiem Eugenii Angierskiej i Jerzego Ganeckiego. W pielgrzymce udział wzięło 49 pielgrzymów ze Zbąszynka, Rydzyny, Wolsztyna, Babimostu, Gorzowa i innych miejscowości. Opiekę duchową sprawował ks. Piotr Pieprz z parafii Buk oraz wywodzący się z naszej parafii ks. Krzysztof Hojzer  i kapłan z Zielonej Góry ks. Marcin Marciniak. Pielgrzymi przebywali 9 dni w Medziugorje, a w drodze powrotnej zatrzymali się nad Adriatykiem w Czarnogórze w malowniczej miejscowości Ulcinij.[galeria zdjęć z pielgrzymki]

Wywiad z kardynałem Schönbornem dla „Tagespost”


- Dlaczego Eminencja spędził koniec roku w Medziugorju?

- Jest to dość nietypowe, że kardynał wyjeżdża jako pielgrzym do Medziugorja. Początkowo nie docierało to do mnie, ale później zdałem sobie z tego sprawę. Słyszałem, że było tam wielu kardynałów i biskupów, ale najczęściej w formie prywatnej. Także moja pielgrzymka była całkowicie prywatna. Była to pielgrzymka dziękczynno-błagalna do miejsca, z którego w ciągu 28 ostatnich lat wyszło wiele zadziwiających owoców. Dlatego było dla mnie tak ważnym pojechać osobiście do tego miejsca, które stało się jednym z największych miejsc pielgrzymkowych świata. Pierwsza, duża grupa modlitewna zebrała się w Wiedniu na początku lat osiemdziesiątych u oo. Dominikanów. Rzucało się nam Dominikanom w oczy to, że kościół był zawsze pełny, że czuwania modlitewne odbywały się także przez całe lato i wielu młodych ludzi przychodziło na nie modlić się z zadziwiającą wytrwałością. Kiedy zostałem biskupem, zauważyłem jak wielu naszych młodych kapłanów było mocno zainspirowanych Medziugorjem i jak wielką rolę odegrał ten fenomen na ich osobistej drodze do kapłaństwa. Trzecim zjawiskiem są nawrócenia. czytaj więcej >>

 

Cenacolo uznane przez Kościół

W piątek, 16 października 2009 r., w Watykanie, Wspólnocie Cenacolo został wręczony dekret o uznaniu jej za Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych na Prawie Papieskim. Uroczystości przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Wspólnota Cenacolo w 1983 r. została założona przez siostrę Elvirę Petrozzi. W Medziugorju znajdują się dwa domy Wspólnoty siostry Elwiry. Są nimi Wspólnota męska “Campo della Vita” oraz Wspólnota żeńska “Campo della Gioia”  więcej »

Dziś znajdziesz tłumaczenia listów Denisa Nolana i Siostry Emmanuel

 2004 1 Styczeń, 15 Styczeń, 1Luty, 15 Luty, 1 Marca, 15 Marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia,26 kwietnia, 1 maja, 15 maja, 25 maja, 1 czerwca , 15 czerwca, 28 czerwca, 1 lipca, 15 lipca, 26 lipca, 1sierpnia, 15 sierpnia, 26 sierpnia, 15 września, 26 września, 15 października, 26 pażdziernika,      15 listopada , 26 listopada, 15 grudnia, 26 grudnia

2005 - 15 styczeń, 26 styczeń, 26 luty, 15 marca, 26 marca, 26 marca9 kwietnia, 26. kwietnia, 1o maja , 26 maja. 15 czerwca, 26 czerwca, 15 lipca 26 lipca, 15 sierpnia, 26 sierpnia, 15 wrzesień, 25 wrzesień, 15 października, 25 października, 15 listopada,26 listopada, 15 grudnia, 26 grudnia

2006- 15 styczeń, 15luty, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września. 15 października, 15 listopada, 15 grudnia

2007 -15 czerwca, 15 lipca, 2 września, 15 września, 15 października, 15 listopada, 12 grudnia

2008 - 15 styczeń, 15 marca , 15 kwietnia , 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 12 listopada, 12 grudnia

2009 - 15 styczeń, 18 luty, 15 marca, 15 kwietnia, 17 maja, 15 czerwca, 15 lipiec, 15 wrzesień15 listopada,12 grudnia

2010 - 15 styczeń, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca,15 sierpnia,12 września 2010 r.,15 października 2010 r.12 grudnia 2010

2011 18 styczeń, 15 luty, 18 kwietnia

Archiwum wiadomości 

O NASZEJ WSPÓLNOCIE

    Grupa Modlitewna powstała w lutym 1994 roku, a liczba jej członków jest ciągle ruchoma (wzrasta).

    Do października 1996 roku modlitwy różańcowe odbywały się w pierwszy wtorek miesiąca i każdego 25-go miesiąca w kaplicy „GETSEMANI” przy kościele. Grupę prowadził ks. Andrzej, a orędzia Matki Bożej stopniowo rozszerzały się wśród parafian i coraz więcej osób przychodziło na modlitwy różańcowe w intencji o pokój i w intencjach własnych. więcej »

ZORGANIZOWANE PIELGRZYMKI, pierwsza w sierpniu 1994 r. nie doszła do skutku w wyniku braku kompletu chętnych, a także z powodu obaw, gdyż były to tereny objęte działaniami wojennymi... więcej »

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA WSPÓLNOTY:   
Grupa Modlitewna powstała w lutym...
więcej »
Po powrocie z I Pielgrzymki w 1996 roku... więcej »
Od 25.10.1996 roku każdego 25-tego kolejnego... więcej »
Grupa Modlitewna „ własnymi siłami i środkami”
zorganizowała sprzęt muzyczny... więcej »
12.01.1999r. po raz pierwszy odbyło się opłatkowe spotkanie... więcej »
01.02.2002r. w sieci informatycznej Internetu... więcej »
05.09.2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca z inicjatywy
Wspólnoty Królowej Pokoju powstał w parafii Apostolat „Margaretka”... więcej »
03.02.2004 r. w parafii uroczyście obchodzono 10 rocznicę... więcej »

18 stycznia 2005r. odbyło się spotkanie opłatkowe naszej Wspólnoty  więcej »

02 kwietnia 2005r. o godz. 21,37 zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. więcej »

 

Program Modlitewny Wspólnoty:

wtorkowe modlitwy... więcej »
25-tego każdego miesiąca... więcej »
16-tego każdego miesiąca... więcej »
w pierwszą sobotę miesiąca... więcej »
w pierwszą niedzielę miesiąca... więcej »

 

    "Celem Wspólnoty jest głównie MODLITWA! Modlitwa, która przybliży jeszcze bardziej nas wszystkich do Pana Boga. Modlitwa, która odpowie na wezwanie Matki Bożej, która na przestrzeni wieków tak bardzo chce nas przybliżyć i zaprowadzić do Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Chcemy Matce Bożej pomóc w Zwycięstwie Jej Niepokalanego Serca nad szatanem. Chcemy pomóc przede wszystkim samym sobie, by nasze życie stawało się takie, jak Pan Bóg pragnie, a postępowanie było zgodne z prawdami zawartymi w Ewangelii.

    Chcemy Ewangelizować siebie, a także, jeżeli to możliwe, przekazywać prawdy Boże bliźnim. Modlitwa wspólnotowa integruje chrześcijan i rozwija duchowo.

    Prosimy Królową Pokoju, by udzielała nam, naszym rodzinom, Kapłanom i całej naszej Parafii Swojego specjalnego macierzyńskiego błogosławieństwa. - KRÓLOWO POKOJU - módl się za nami".

Jerzy Ganecki

 

Google  
szukaj w internecie szukaj na stronie Wspólnoty
 

 
 


Przesłania Matki Bożej
"Gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości. Kiedy ktoś staje przed wami i o coś prosi, dajecie mu to. A Ja stoję przed tyloma sercami..." więcej »

Ogólnie o Medziugorje -
Przyjeżdżając do parafii Medziugorje pielgrzymi chcą wiedzieć jak najwięcej o okolicy w którejKościół Św. Jakuba znajduje się Medziugorje. Po prostu usiłują odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Mogą to uczynić przede wszystkim przez poznanie różnych czynników, wiedzy politycznej i historycznej oraz niestety więcej »

Górą Objawień jest to miejsce pierwszych objawień Matki Bożej. Znajduje się ona kilkaset metrów od przysiółka Bijakovici, zwanego Podbrdo. Od wioski do miejsca objawień prowadzi stroma ścieżka, którą poszerzyły i wytarły miliony pielgrzymów przychodzących na to miejsce, tak że teraz jest widoczna nawet z daleka.
więcej »

Kriżewac.
Prawie kilometr w linii prostej od kościoła wznosi się góra Kriżewac, która łączy się z Crnicą. Na szczycie (520 npm. ) wznosi się krzyż ze zbrojonego betonu zbudowany przez ówczesnego proboszcza i mieszkańców Medziugorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m wyryte zostały słowa: „ Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości na znak swojej wiary więcej »

BADANIA PRZEPROWADZONE NA WIZJONERACHNajbardziej kompetentnie i najbardziej fachowo objawienia medziugorskie badała francusko - włoska międzynarodowa komisja naukowo - teologiczna "O nadzwyczajnych wydarzeniach mających miejsce w Medjugorju". 14. stycznia 1986 roku w Paini koło Mediolanu zespół 17. renomowanych biologów, lekarzy, psychiatrów i teologów doszedł w swych badaniach do 12-to punktowego wniosku więcej »

o. Slavko Barbarić, OFM

ANTROPOLOGICZNO-BIBLIJNE I RELIGIJNO-DUCHOWE

WYMIARY PIELGRZYMOWANIA Z KONKRETNYM

PRZYKŁADEM W MEDZIUGORJU 

I. CZŁOWIEK POSZUKUJĄCY BOGA

    Pielgrzymki znane są we wszystkich religiach. Stanowią wyraz człowieka poszukującego Boga w miejscach, gdzie objawiał się w szczególny sposób, gdzie mogli łatwiej odczuć Jego obecność albo poprzez szczególnie ubogacone charyzmatami osoby, które służąc tymi darami stały się znakiem obecności Bożej. Dlatego też istnieją miejsca pielgrzymowania przyciągające ludzi, pielgrzymi odwiedzają je poszukując Boga, pokoju, radości, miłości i nadziei. Przez każdą pielgrzymkę człowiek wychodzi ze swej codzienności, zostawia pracę, rodzinę, przyjaciół, pewność i wyrusza w drogę niesiony pragnieniem nowego spotkania z Bogiem więcej »

Opis postaci Królowej Pokoju, objawiającej Medziugorju

 Wielu i na rozmaite sposoby wypytywało świadków objawień o wygląd Matki Bożej i ogólnie o to, co się dzieje w parafii Medziugorje. Najlepiej udało się to ojcu Janko Bubalo - pisarzowi, należącemu do franciszkańskiej prowincji w Hercegowinie. Interesował się objawieniami medziugorskimi od samego początku. Latami przyjeżdżał do Medziugorja spowiadać i w ten sposób gromadził spostrzeżenia o medziugorskim fenomenie duchowym. Rezultatem tej pracy była książka "Tysiąc spotkań z Matką Bożą"(1985), która była wielokrotnie nagrodzona i osiągnęła światowy sukces. O swoich przeżyciach mówi w książce świadek objawień, Vicka. Poza nią ojciec Janko rozmawiał i z innymi świadkami więcej »


 

KRÓTKA HISTORIA

 

    W Medziugorju k.Čitluka ( Bośnia i Hercegowina, b. Jugosławia) już od dłuższego czasu sześciu wiarygodnych świadków pod przysięgą uporczywie świadczy, że począwszy od 24 czerwca 1981 r. do dzisiaj, prawie codziennie, ukazuje się im Błogosławiona Maryja Dziewica albo ­ jak Ją zwykle tamtejszy lud nazywa ­ Pani ( chorw. Gospa ).

 

Dzień pierwszy

    Wspomnianego dnia około godziny osiemnastej dzieci: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović zobaczyły na miejscu zwanym Podbrdo (na wzgórzu Crnica) piękną młodą kobietę z dzieckiem na ręku. Wtedy nie powiedziała im nic, tylko ręką dawała znaki, aby się zbliżyły. Jednakże dzieci, zaskoczone i przerażone, nie podeszły bliżej, chociaż zaraz pomyślały, że jest to Matka Boża.

 

Dzień drugi

    Następnego dnia, 25 czerwca 1981 r., o tej samej porze, dzieci poszły na miejsce, gdzie poprzedniego dnia objawiła im się Matka Boża, miały bowiem nadzieję, że zobaczą Ją znowu. Nagle rozbłysła światłość i ... więcej»

Strony te mają na celu zaproszenie do wspólnej modlitwy i przybliżenie ludziom wiadomości na temat naszej wspólnoty, Medziugorje, postaci Matki Bożej objawiającej się tam już 30 lat, Jej przesłań, wzywających do nawrócenia.

    Chciałbym, aby strony te zawierały również świadectwa nawróceń i uzdrowień ludzi pielgrzymujących do Medziugorje.

    Proszę chętnych do współpracy i korespondencji o kontakt.

Webmaster

 

 

   

codzienny program modlitewny
audio i video z tłumaczeniem na polski na stronie
http://www.centrummedjugorje.pl/ 

Wywiady z widzącymi (katolickie wydawnictwo "VOX DOMINI")

Galeria zdjęć z pielgrzymek

1996 1997 1998 2002 2004

2005  2006  2007  2008 2009  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016 2017  2018

Galeria zdjęć z życia Wspólnoty


uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm