Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

 

Bulletin 211

MEDZIUGORJE, 26. czerwca  2005 r.

 

 

„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam za każde wyrzeczenie, które ofiarowaliście w moich intencjach. Wzywam was dziatki abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie. Módlcie się aby Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25. czerwca 2005r.

 

 

 

KAPŁANI KOCHAJĄCY JEZUSA

 

 

O sługach Bożych nie myślimy wcale, albo niewiele, zależnie od sytuacji. Jeśli czynią swoje normalne, powiedziałbym oczekiwane, uczynki miłosierdzia, to nie mówi się o nich. Ale jeśli uczynią nawet najmniejszy błąd, wszyscy chcą o tym wiedzieć, mówić i pisać. Jezus wzywając apostołów do naśladowania, wyraźnie pokazał co ich oczekuje: pokusy, wyszydzenie, więzienie, osąd…

Powołanie kapłańskie jest trudne do zrozumienia i niepojęte dla ludzi myślących po ziemsku, a nie kierujacych się myślami Bożymi. Pewien filozof powiedział, że powołanie kapłańskie czy zakonne w odniesieniu do świata to „logika szaleństwa”. Jest w tym wiele prawdy. Człowiek bardziej dąży do tego by mieć aniżeli by być. Osoba zgodnie z własnym charakterem chce się zrealizować w ziemskich wartościach: kariera zawodowa, rodzina dzieci, majątek, statut… Wszystko to w powołaniu kapłańskim, a zwłaszcza zakonnym jest zanegowane. Jezus wypowiada się jasno, chce aby pozostawić wszystko i pójść za Nim.

Ostatnio na naszych terenach mówi się o powstawaniu tzw. „społeczeństwa cywilnego”. Co się pod tym kryje? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to szlachetna idea, bo ma na celu wolność i równouprawnienie obywateli. Gdy jednak trochę bardziej się zagłębimy w tę tematykę, to dojdziemy do wniosku, że ruch ten niesie w sobie negację niektórych środowisk i powołań. Społeczeństwo cywilne ciężko znosi ubrane w uniformy sługi Boże i wszystkich, którzy głoszą życie zgodne z Duchem, a nie ciałem. Dlatego nie dziwi, że w środkach masowego przekazu wyśmiewa się księży, że podrzuca się im jakieś przewinienia w chęci marginalizowania ich działań. Najbardziej niebezpieczne jest w tym uogólnianie. Powiedzmy jeśli profesor zrobi coś złego, wszyscy mówią używając imienia i nazwiska o kim jest mowa i dodają że jest to odosobniony przypadek. Ale jeśli uczyni coś kapłan, ogólnie się ocenia, że „księża czynią zło”.

Księża nie potrzebują pocieszenia ani ochrony. Sam Jezus powiedział, że jeśli będą ich przyprowadzać przed oblicze sądu, wcześniej mają nie planować obrony. Przeciwnie, księża potrzebują wsparcia w modlitwie i świadectwie. Osoba wierząca przez swoje modlitwy powinna wyprosić świętość i siłę dla kapłana. Tacy kapłani wypełnieni modlitwą wiernych będą odważnymi świadkami i nic ich nie złamie.

W Medziugorju, które postrzegam również jako terapeutyczne duchowe centrum dla kapłanów, dajemy świadectwo wieloma powołaniami, które rodzą się w przygotowanej przez Matkę Bożą atmosferze modlitwy. W czerwcu tego roku czterech prymicjantów z Irlandii i Polski przybyło podziękować Jezusowi za to, że zostali wybrani. Są wypełnieni radością, bo należą i służą Jezusowi. Pięknie wyraził to amerykański naukowiec, mówiąc, że dziś potrzebujemy kapłanów, kochających Jezusa.

 

o. Mario Knezović OFM

 

 

W I A D O M O Ś C I

 

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W maju w parafii Medziugorje udzielono 131 500 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 2 838 księży z kraju i z zagranicy.

W kwietniu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Polski, Francji, Korei, Irlandii, Anglii, Kanady, USA, RPA, Libanu, Serbii i Czarnogóry, Niemiec, Słowenii, Austrii, Gibraltaru, Reunionu, Hiszpanii, Węgier, Słowacji, Panamy, Singapuru, Malezji, Filipin, Holandii, Belgii, Argentyny, Szwajcarii, Chin, Szkocji, Ukrainy, Brazylii, Meksyku, Zimbabwe, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.

 

WIZYTA ARCYBISKUPA Z INDONEZJI

Arcybiskup Hieronymus Herculanus Bumbun, OFM Cap., arcybiskup Pontianaku (Indonezja) przebywał w Medziugorju 13 i 14 maja 2005 r. Przybył z grupą z Dżakarty, zorganizowaną przez Harry’ego Karnadi’ego. Abp Bumbun powiedział:

„Przybyłem do Medziugorja ze względu na nabożeństwo wobec Matki Bożej. Bardzo wzruszyło mnie medziugorskie orędzie skierowane do sześciorga wizjonerów. Myślę, że naśladowanie tych orędzi jest dobre dla ludzi, bo prowadzą one do pokoju, nadziei i wiary. Orędzia postrzegam jako podstawę katolickiego wychowania rodziny. Byłoby dobrze, gdyby rodziny poświęciły więcej uwagi tym orędziom, w mojej archidiecezji Pontianaku w Indonezji orędzia wzmacniają ducha wspólnoty. Orędzia medziugorskie można przemienić w filozofię życia. Ściśle są związane z życiem ludzi i Kościoła. W obecnej globalizacji świata, która wpływa na relacje w rodzinie orędzia te mogą pomóc, by rodzina czuła się podstawową jednostką Kościoła. Wzruszyło mnie otwarcie mieszkańców w stosunku do przyjmowanych pielgrzymów. Nie ma przesady w tym co mówią, nie ma reklamy, wszystko jest proste i rzeczywiste. Modlitwa w kościele wskazuje na mocne życie duchowe. Dziękuję Bogu, że miałem możliwość przyjechać tu, by zobaczyć wszystko na własne oczy i usłyszeć własnymi uszami.”

 

SŁOWEŃSKI PISARZ W MEDZIUGORJU

W połowie maja w Medziugorju przebywali Alojz Rebula i Zora Tavčar. Alojz Rebula jest członkiem Papieskiej Akademii Naukowców i Artystów, najpłodniejszym pisarzem i tłumaczem słoweńskim. Przetłumaczył Pismo Święte na język słoweński, a w Słowenii i we Włoszech nakręcono o nim kilka filmów dokumentalnych. Alojz Rebula powiedział: „Za Medziugorje muszę podziękować jednemu ze swoich nauczycieli. Z nim byłem tu po raz pierwszy w 1983 r. Wtedy też napisałem pierwszy artykuł o Medziugorju, bowiem moje doświadczenia były bardzo pozytywne. Wpływ miała na mnie również rozmowa z o. Ljudevitem Rupčiciem OFM. Dziś uważam, że Medziugorje przemieniło się w jedno z największych sanktuariów Maryjnych na świecie na poziomie Lourdes i Fatimy. Teraz możemy jedynie pragnąć, by Kościół uznał objawienia. Dla mnie jest wielką rzeczą, że Matka Boża pragnie dać świadectwo, że jest z nami w każdej chwili.”

Profesor języka słoweńskiego Zora Tavčar powiedziała: „Dziełem Matki Bożej jest nawrócenie się mojego męża. Powiedziałam Matce Bożej, jak wielki jest mój niepokój i poprosiłam, aby przyniosła pokój mnie i mojej rodzinie. Każdemu chciałabym polecić przyjazd do Medziugorja, by przeżyć pełnię życia duchowego i pokój.”

 

BURMISTRZ ZAGRZEBIA W MEDZIUGORJU

W uroczystość Bożego Ciała 26 maja Medziugorje odwiedził prezydent miasta Zagrzebia Milan Bandić, który w ostatnich wyborach został wybrany prezydentem miasta Zagrzebia. W czasie krótkiego spotkania z proboszczem medziugorskim o. Brankiem Radošem i dyrektorem Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje o. Mariem Knezoviciem zapoznał się z formami pracy duszpasterskiej w parafii Medziugorje, oraz opieką, jaką otacza się pielgrzymów, a także działalnością Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje.

W wywiadzie dla radia „Mir” Medziugorje powiedział: „Przyjechałem podziękować Bogu i Matce Bożej za wszystko, a przede wszystkim za zdrowie po roku 2003. Chciałem również odwiedzić franciszkanów, który cierpliwie pracują dla Ojczyzny i całego świata. Jako osoba wierząca znajduję się gdzieś pomiędzy VI a VII stacją Drogi Krzyżowej.”

 

WIZYTA MINISTRA GENERALNEGO

W dniach od 22 do 23 maja w Medziugorju przebywała minister generalna Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego Encarnacion del Pozo. Wraz z asystentem generalnym Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego Ivanem Maticiem i krajowym asystentem o. Milanem Krištem OFM przebywała na wizytacji bractwa w BiH. Oprócz służbowej wizytacji zapragnęła nawiedzić Medziugorje. Zapytana o to czym jest dla niej Medziugorje powiedziała: „Jest to dla mnie nowe, głębokie i cudowne doświadczenie. Dostrzegam tu jak Opatrzność działa w cudowny sposób. Wszystko można tu oglądać i pojmować jedynie oczyma wiary. Byłam na Górze Objawień. Idąc po tych ścieżkach w rozważaniach zrozumiałam drogę prostoty. Cieszę się, że mogłam być w tym miejscu.”

 

ZMARŁ OTTO HERZ

Wielki przyjaciel Medziugorja i dobroczyńca Otto Herc zmarł w wieku 63 lat 19 maja 2005 r.  po długiej i ciężkiej chorobie. Od pierwszej pielgrzymki do Medziugorja w 1994 r. znaczenie tego miejsca i wielkie potrzeby mieszkańców stały się podstawowym zadaniem w jego życiu. Wspólnie z o. Slavkiem Barbariciem Otto Herc założył w 1995 r. Stowarzyszenie «Tal des Friedens» e.V. w Pöringu niedaleko Monachium, znajdując „kumów” dla sierot wojennych w Bośni i Hercegowinie i wspomagając rozmaite projekty humanitarne, które zapoczątkował o. Slavko. Tak więc w ciągu wielu lat dzięki niestrudzonej pracy Ottona i jego żony Betty zgromadzono znaczne kwoty pieniędzy dla ubogich w BiH. Również organizowali oni transporty z pomocą humanitarną. Ta wieloletnia ofiarna praca nagrodzona została Orderem Zasługi Republiki Niemiec, który Otto przyjął wraz z żoną w 2002 r.

Z powodu ciężkiej choroby Otto nie mógł przybyć do Medziugorja w ostatnim roku, nie mógł też kontynuować swej pracy, choć było to jego największe pragnienie. Dziękujemy Ottonowi za jego wielkie serce, które zawsze było otwarte na ubogich i chorych naszego kraju i za wszystko co uczynił w intencjach Matki Bożej w tak przykładowy sposób. Dziękujemy wam drodzy Otto i Betty – włączamy was w nasze modlitwy.

 

WIZYTA BISKUPA Z WŁOCH

W dniach od 4 do 7 czerwca w Medziugorju z prywatną wizytą przebywał biskup włoskiej diecezji Frosinone, JE Salvatore Boccaccio. W czasie wizyty odwiedził miejsca modlitwy i uczestniczył w programie modlitewno-liturgicznym w kościele parafialnym. Spotkał się również z medziugorskimi franciszkanami. Zapytany o to dlaczego odwiedził Medziugorje powiedział: „W mojej diecezji są młodzi ludzie, którzy się nawrócili i odmienili w Medziugorju swe życie. Ich świadectwo było dla mnie znakiem wielkiej Bożej obecności w Medziugorju. Czytałem co o objawieniach Matki Bożej napisał Rene Laurentin i to miało wpływ, ale jednak największą zachętą były świadectwa pielgrzymów. Gratuluję franciszkanom, którzy niestrudzenie służą pielgrzymom i cierpliwie i pokornie wytrzymują skierowane na nich ataki”.

 

NAUKOWCY CHORWACCY W MEDZIUGORJU

9 czerwca w Medziugorju przebywali przedstawiciele Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki. Delegacji przewodniczył przewodniczący akademii Milan Moguš, sekretarz generalny akademii Slavko Cvetrić i sekretarz prof. dr Slobodan Kaštela. Przewodniczący Moguš powiedział, że bardzo się cieszy, że po raz pierwszy może przebywać w miejscu, gdzie tylu ludzi się nawraca i śle swe modlitwy do Boga przez Maryję. W rozmowie z proboszczem o. Brankiem Radošem i dyrektorem Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje o. Mariem Knezoviciem goście zapoznali się z pracą parafii. Członkowie akademii szczególnie zainteresowali się dokumentami i dowodami cudów i uzdrowień za wstawiennictwem Matki Bożej. Oglądając teren wokół kościoła powiedzieli, że zaskoczeni są gustownym i dopracowanym w szczegółach rozplanowaniem najbliższego otoczenia które tworzy klimat tego miejsca modlitwy.

 

MARSZ POKOJU

W przeddzień 24 rocznicy objawień 24 czerwca po raz czternasty odbył się w Medziugorju Marsz Pokoju. Rozpoczął się od modlitwy i błogosławieństwa pielgrzymów przed klasztorem franciszkańskim w Humacu. Około 3000 pielgrzymów ruszyło w kierunku Medziugorja o godz. 6.00. Po przyjściu do Medziugorja pielgrzymi zgromadzili się wokół kościoła na krótkiej modlitwie. Idea Marszu Pokoju zrodziła się w sercach pielgrzymów medziugorskich i przyjaciół Medziugorja w najtrudniejszym okresie wojny – w 1992 roku. Chociaż lata wojny są już za nami Matka Boża przypomina nam w swoich orędziach o „wojnach w naszych sercach”. Ten 13- kilometrowy marsz modlitewny jest odpowiedzią na nasze niepokoje, nienawiść i przemoc, jest bodźcem prawdziwego pokoju i pojednania. Marsz Pokoju prowadził o. Ljubo Kurtović OFM o. Bože Milić OFM.

 

OBCHODY XXIV ROCZNICY OBJAWIEŃ W PARAFII MEDZIUGORJE

W ciągu minionych dwudziestu czterech lat orędzie Matki Bożej było głoszone dzięki pielgrzymom na wszystkich kontynentach i docierało do domów na całym świecie, czyniąc w ten sposób z Medziugorja parafię całego świata. Potwierdzeniem tego jest obecność ponad  100 000 wiernych, którzy odwiedzili Medziugorje z okazji XXIV Rocznicy Objawień. Pielgrzymi przybyli ze wszystkich pięciu kontynentów. Szczególnie liczna była grupa pielgrzymów chorwackich, z których część przybyła do Medziugorja boso do Królowej Pokoju.

Z powodu obecności wielu grup językowych przed południem 24 i 25 czerwca Msze św. były odprawiane w  13 językach. W ciągu tych dwóch dni rozdano 40 000 komunii św.

Wieczorną Mszę św. w wigilię rocznicy objawień 24 czerwca sprawował o. Valentin Vukoja OFM, przy koncelebrze 163 księży. Na Mszy św. było obecnych około  15 000 wiernych. Wieczorną Mszę św. w Rocznicę Objawień, w której uczestniczyło około 50 000 wiernych sprawował o. Branko Radoš OFM. W koncelebrze uczestniczyło 205 księży z dwudziestu krajów.

 

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2005 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku. Objawienie trwało 10 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

 Matka Boża przekazała następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Miłujcie się wzajemnie miłością mojego Syna. Pokój, pokój, pokój."

Matka Boża była radosna i mówiła Ivance o szóstej tajemnicy.

 

16 Międzynarodowe spotkanie młodzieży

Mladifest 16 – Medziugorje 2005

1 – 6 sierpnia 2005 r.

„PRZYBYLIŚMY ODDAĆ MU POKŁON” (Mt 2, 2)

 

Program

 

31.07. - niedziela

19:00 - Msza św. – próba generalna chóru i orkiestry

20.00 - Adoracja - próba generalna chóru i orkiestry

 

1.08. - poniedziałek

18:00 - Modlitwa różańcowa

19:00 - Msza św.

21:30 - Adoracja

 

2.08. - wtorek

09:00 - Modlitwa poranna

09.30 – 12:00 - wykład i świadectwa

16.00 – 17.30 – wykład i świadectwa

18:00 – Różaniec

19:00 - Msza św.

21:30 - Adoracja

 

3.08. – środa

09:00 - Modlitwa poranna

09.30 – 12:00 - wykład i świadectwa

16.00 – 17.30 – wykład i świadectwa

18:00 – Różaniec

19:00 - Msza św.

20:30 - Procesja

 

4.08. - czwartek

09:00 - Modlitwa poranna

09.30 – 12:00 - wykład i świadectwa - „Cenacolo”

16.00 – 17.30 – wykład i świadectwa

18:00 – Różaniec

19:00 - Msza św.

21:30 – spektakl

 

5.08. - piątek

09:00 - Modlitwa poranna

09.30 – 12:00 - wykład i świadectwa

16.00 – 17.30 – wykład i świadectwa

18:00 – Różaniec

19:00 - Msza św.

20:30 - Adoracja

21:30 – Wspólny śpiew na pożegnanie

 

6.08. - sobota - PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

05:00 rano – Msza św. na Kriżevacu

 

 

WSKAZÓWKI

 

·                   Prosimy zabrać ze sobą radio ze słuchawkami (wysoka częstotliwość FM), Pismo Święte, parasol, kapelusz, okulary słoneczne i krem z filtrem.

·                   Grupy uczestniczące w spotkaniu młodzieży proszone są, aby nie organizować żadnego dodatkowego programu podczas trwania festiwalu.

·                   Początek modlitw wieczornych dla wszystkich o 18:00 (Różaniec), Msza św. o 19:00.

·                   Prosimy, by po przyjeździe do Medziugorja wszystkie osoby uczestniczące w festiwalu zgłaszały się w miejscu do tego przewidzianym przez cały czas trwania festiwalu od 9:00 do 18:00.

 

 

PRZYPOMINAMY

 

W CZASIE TRWANIA FESTIWALU (oprócz niedzieli)

NIE BĘDZIE PRZEDPOŁUDNIOWYCH MSZY ŚW.

WSZYSCY PIELGRZYMI PROSZENI SĄ O UCZESTNICZENIE

W WIECZORNEJ MSZY ŚW. WRAZ Z MŁODZIEŻĄ

 

Dla wszystkich grup językowych zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

 

 

15 czerwca 2005

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1 - Mons. Salvatore Boccaccio, biskup Frosinone i członek Konferencji Episkopatu Włoch właśnie spędził w Medjugorju 4 dni. Mons. Boccaccio był biskupem pomocniczym Rzymu, a więc pozostawał w ścisłej współpracy z Papieżem Janem Pawłem II. Pięć niezapomnianych lat w szkole świętego! Podczas swego pobytu w Medjugorju, mons. Boccaccio mógł celebrować Mszę św. w kościele św. Jakuba, długo modlić się na wzgórzu i uczestniczyć w objawieniu, jakie miał Ivan. Prywatnie spotkał się także z kilkoma widzącymi: Ivanką, Ivanem i Mirjaną. Bardzo podobała mu się ich prostota i odjechał zadowolony. Powróci tej zimy, jak Bóg zechce!

2 - Nowa wspólnota w Medjugorju!

W 1989 r. ojciec Slavko powiedział do mnie z przekonaniem: „Wspólnoty uratują Medjugorje!” Najświętszej Pannie nigdy nie brak pomysłów: właśnie ku radości wszystkich w Medjugorju pojawiła się nowa wspólnota! Chodzi o braci i siostry z „Nuovi Orizzonti” („Nowe Horyzonty”). Ta założona we Włoszech wspólnota została utworzona z „uratowanych od śmierci”. Młodzi ludzie, którzy wszyscy zstąpili do piekła, co jest tak częste u dzisiejszej młodzieży, i którzy powrócili do życia. Ale jak?

Założycielkę, Chiarę Amirante, (dziś ma 38 lat), cudowną włoską dziewczynę, zafascynował ten werset Ewangelii: „Wytrwajcie w miłości mojej… aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J 15, 9.11). Postanowiła więc szukać tej miłości, żyć nią do głębi i rozlewać ją wokół. Później ciężko zachorowała i jej cierpienia stały się nie do zniesienia. Jednakże, mimo że była prawie niewidoma i przygwożdżona do łóżka, ta radość jej nie opuszczała. W najcięższych chwilach cierpienia Chiara uświadomiła sobie, że radość Jezusa nie ustępuje wobec bólu i śmierci. Pali ją pragnienie mówienia o tym, narażania się na cierpienia, jakie przeżywają biedni i dotknięci wszelkiego rodzaju nieszczęściami, żeby głosić im radość Jezusa. Wówczas zawiera z Bogiem umowę: Jeśli On zwróci jej trochę zdrowia, ona pójdzie do tych, którzy żyją w rozpaczy! Następnego dnia udaje się do szpitala na badania i na nowy zastrzyk w oko. Lekarz nie może dojść do siebie: Chiara jest całkowicie uzdrowiona!

Jej intensywne życie modlitwy wymagało solidnego ojca duchowego – został nim pewien biskup Rzymu. Chiara była mu posłuszna we wszystkim, żeby nie paść ofiarą złudzeń. Gdy został dany oczekiwany znak i wróciła do zdrowia, za pozwoleniem swego biskupa mogła już popędzić do przodu.

Klientów śmierci łatwo jest znaleźć, roją się na dworcu Termini, w sercu Rzymu. Chiara spędza tam dnie i noce, próbując wsączyć przebłysk nadziei w ten świat zbrodni, narkotyków, prostytucji i sekt satanistycznych. Na widok tego, co widzi, słyszy i dotyka, dostaje zawrotów głowy. Piekło na ziemi! Jezus ukrzyżowany o 15 minut drogi od Watykanu! Prosi Boga o dom, żeby ich przyjąć, żeby mogli tam otrzymać miłość i pokój.. Ale nic z tego! Nie otwierają się przed nią żadne drzwi, mimo pięknych obietnic polityków. Decyduje się pojechać do Medjugorja i tam, na modlitwie, pojmuje, że nic się nie wydarzy, dopóki nie pokona tego etapu, tego ewangelicznego szaleństwa: „Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19,21) Mając od biskupa zielone światło, porzuca swą pracę i w święto Matki Bożej Wspomożycielki decyduje się opuścić swój piękny dom rodzinny, żeby żyć na ulicy z ludźmi cierpiącymi. Otóż dokładnie tego samego dnia na srebrnej tacy jest jej ofiarowany dom, ale nie tylko jeden dom, lecz kilka, i to tego samego dnia! Chiara bierze je wszystkie, ponieważ młodzi potrzebują miejsca; są ich setki, wkrótce będą tysiące!

Najpilniejsza potrzeba, to tak uformować te żywe trupy, aby ich serca otworzyć na Bożą miłość, ponieważ tylko ta miłość będzie mogła ich uleczyć. Chiara i mały zespół, jaki zebrała, formują ich na modlitwie. Wyobraźcie sobie tych „ragazzi” (chłopców), którzy niespodziewanie lądują w kaplicy i pytają się, gdzie wpadli! Jednak prawdziwa miłość nie zwodzi; pozostają i podejmują grę. Większość nie zna Boga, a wielu nie cierpi Kościoła. Nieważne! Chiara prosi ich, żeby spróbowali się modlić. Przynajmniej spróbowali! „Wszystkiego próbowaliśmy, to ostatecznie dlaczego by nie spróbować tego!” - odpowiedzieli. Wielu oddało swe życie Panu. Na ukazanie się owoców nie trzeba było długo czekać. Ich powrót do życia następował z ogromną prędkością i powstawały nowe domy. W lipcu 2004 r. Jan Paweł II mianował Chiarę Doradczynią do spraw Duszpasterstwa Emigrantów przy Radzie Pontyfikalnej

A Medjugorje?

1 stycznia 1993 r. podczas wojny Chiara udała się do Medjugorja. I w rzeczywistości właśnie tam Matka Boża złożyła w jej sercu Jej własną miłość do Jej dzieci: „które jeszcze nie poznały miłości Boga” i które tego powodu umierają. Po wszystkich fundacjach we Włoszech, Chiara znowu odpowiedziała na naglący apel Maryi i, ciągle za pozwoleniem biskupa, zebrała tuzin starszych wspólnoty, żeby otworzyć w Medjugorju centrum. Po wielu walkach i trudnościach Wspólnota mogła nabyć teren w pobliżu cmentarza w Bijakovici. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace, a teraz Centrum „Gwiazda Zaranna” jest prawie ukończone. Mają nadzieję wprowadzić się tam tego lata. 6 czerwca przybył do Rzymu biskup opiekun Nuovi Orizzonti, żeby dodać zachęty grupom i od 7 chłopców przyjąć śluby (ubóstwa, czystości, posłuszeństwa ORAZ RADOŚCI…)

Ilu zagubionych odnalazło się od 1993 r. dzięki Nowym Horyzontom?? Wspólnota informuje, że w 1994 r. dzięki ulicznej ewangelizacji miała kontakt z 650.000 młodych, a 300 członków wspólnoty zostało wyświęconych. Ale prawdziwą liczbę dusz, jakie Chiara i Nowe Horyzonty poruszyły, poznamy dopiero w niebie.

Dzisiaj w Medjugorju pielgrzymi, którzy tego chcą, mogą zobaczyć i usłyszeć tych świadków z pierwszej ręki.

 

Tel : 063 435 148. Email : angelanuoviorizzonti@libero.it

Italia, 9 via Portoferraio, 00182 Roma.

Tel: (39) 0775 502 353 lub (39) 0637 519 074

arcobaleno@nuoviorizzonti-onlus.com

piglio@nuoviorizzonti-onlus.com  Site : www.nuoviorizzonti-onlus.com

 

3 – Wielka nowina: W prywatnych listach do swych przyjaciół w Krakowie, Marka i Zofii Skwarnickich, papież Jan Paweł II czasami wspominał Medjugorje!! Nie chciał tego uczynić oficjalnie podczas swego pontyfikatu, chcąc dać przykład i uszanować pracę ustanowionych w tym celu komisji. Wiemy, że prywatnie Ojciec Święty wtrącał takie czy inne słowo w rozmowie z biskupami, księżmi lub świeckimi, zawsze zachęcając ich, żeby udali się do Medjugorja i tam się pomodlili. Dzisiaj w końcu mamy prywatny dokument podpisany jego ręką! Marek jest znanym polskim poetą, który współpracował z kardynałem Karolem Wojtyłą przed jego wstąpieniem na stolicę Piotrową. Miałam przywilej spotkać się z Markiem i jego żoną, którzy podczas misji w Polsce pokazali mi jego listy. Cztery z nich wspominają Medjugorje. Lecz nie mogły ujrzeć światła dziennego za życia Ojca Świętego. Obecnie, dzięki tym cennym dokumentom, wszyscy mogą stwierdzić wielkie przywiązanie Jana Pawła II do Medjugorja!!

Niektóre listy są rękopisami, inne pisane na maszynie, wszystkie są odręcznie podpisane ręką Jana Pawła II. W październiku te listy zostaną opublikowane w Polsce, mamy nadzieję, że ten zbiór zostanie przetłumaczony na wiele języków. Po wyjściu ksiązki w Polsce będziemy mogli pokazać zdjęcia tych listów. Jednakże Marek pozwolił mi już teraz zacytować ich treść i z radością czynię to tutaj:

 

Pierwszy list:

+ Drodzy Państwo!

(…)

I niech wszystko dobrze się układa na szlaku Medziugorje-Rzym.

Z serdecznym błogosławieństwem

Watykan 30 marca 1991r.

Jan Paweł II

 

Drugi list:

+ Drogi Panie  Marku!

(…)

A teraz codziennie wracamy modlitwą do Medziugorja

Jan Paweł II

Watykan 28 maja 1992r.

 

Trzeci list – rękopis, kartka świąteczna na Boże Narodzenie  

+ Drodzy Państwo!

(…)

Pani Zofii dziękuję za wszystko, co tyczy się z Medziugorja. Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i apostołów.

(…)

Jan Paweł II, Watykan, 8 grudnia 1992 r.

 

Czwarty list

Watykan 25 lutego 1994r.

 + Drodzy Państwo!

Bardzo dziękuję za oba listy. Pani Zofia pisze o Bałkanach. Teraz chyba lepiej rozumie się Medziugorje. To jakieś „naleganie” Matki rozumie się dziś lepiej, mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy – i to ludzi z całego świata – napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży. Pokój jest możliwy – taka była myśl wiodąca dnia modlitw 23-go, przygotowanego przez specjalną sesję w Watykanie, w której brał też udział T. Mazowiecki.

Może też dzięki temu Europa trzeźwieje. W Polsce też ludzie trzeźwieją, jak wynika z tego, co Państwo piszecie. Może będzie im łatwiej pogodzić się teraz z Papieżem, który nie głosił „zwycięstwa demokracji”, ale przypominał Dekalog.

(…)

Z błogosławieństwem

Jan Paweł II

 

Droga Gospo, jak moglibyśmy dosyć podziękować Ci za Twoje 24 lata objawień, za Twoje cudowne orędzia, za Twoje błogosławieństwa i Twoją matczyną miłość? Ty zmieniłaś świat!!

Siostra Emmanuel +

 

PS. 25 czerwca z radością obchodzimy w Medjugorju 24 rocznicę objawień Królowej Pokoju. Jeszcze czas rozpocząć nowennę. Cała parafia w Medjugorju zacznie nowennę jutro, 16 czerwca (patrz: www.medjugorje.hr). Każdy może sobie wybrać modlitwę, żeby według swego serca ją ofiarować Matce Bożej. Oto modlitwa, którą wraz z Magnificat moglibyście do Niej skierować:

„Niepokalane Serce Maryi, pełne dobroci, okaż nam Twą miłość do nas. Niech płomień Twego Serca, Maryjo, zstąpi na Twój lud. Kochamy Cię ogromnie! Wyciśnij w naszych sercach prawdziwą miłość. Niech nasze serca tęsknią za Tobą. Maryjo, cicha i pokornego serca, wspomnij nas, gdy grzeszymy. Ty wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzesznikami. Przez Twoje święte matczyne Serce uzdrów nas z wszelkiej duchowej choroby. Spraw, żebyśmy mogli oglądać dobroć Twego matczynego Serca i żebyśmy się w ten sposób nawrócili do płomienia Twojego Serca. Amen!”

 

PS. Następny list zostanie wysłany 15 lipca.

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm