Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

Bulletin 209

MEDZIUGORJE, 26. kwietnia  2005 r.

 

 

 

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25. kwietnia 2005r.

 

 

 

TOTUS TUUS JANIE PAWLE!

 

Odszedł! Wyjechał pozostawiając ślady w sercach! Cóż napisać? Mówią, że umarł. Ale czy w istocie się nie narodził? Dla takich jak on śmierć nie istnieje. Oni jedynie podróżują. Tak też jest z Papieżem Janem Pawłem II – wyjechał na ostatnią pielgrzymkę – do rąk Ojca Niebieskiego. Pojechał do domu. Poszedł w ramiona Matki. Tak, raz jeszcze chciał Jej powiedzieć: „Totus tuus, Maryjo – cały Twój, Maryjo”.

Dlaczego go kochaliśmy? Dlatego że był papieżem. Prawda. Byli jednak papieże, a nie byli kochani w taki sposób. W Janie Pawle II kochaliśmy Boga, któremu otworzył swoje serce. W nim kochaliśmy Maryję, która była jego orędowniczką. Kochaliśmy w nim zwykłego człowieka, który znalazł schronienie w jego sercu. Kochaliśmy w nim Kościół, któremu służył, a nie władał. Kochaliśmy w nim chorobę i słabość, których nie ukrywał. Kochaliśmy go, bo był miłością. Kochał do końca, każdego i wszędzie. Kochał i tam, jak mówił św. Franciszek, gdzie miłość nie jest kochana.

Nie można nie dostrzec faktu, że pożegnaliśmy Papieża, który umierał z różańcem
w ręku. Jego „Amen” jest niczym Jezusowe „Wykonało się!” Zgodził się, by zamiary Boże wypełniły się w nim do granic. Fiat – bądź wola Twoja, wypowiadał niczym Maryja, która była mu Matką i Nauczycielką.

Z naszej medziugorskiej perspektywy możemy powiedzieć, że odszedł człowiek, który cicho czcił i śledził objawienia Matki Bożej. Jego przychylność wobec Medziugorja była oczywista. Świadczą o tym liczni kardynałowie, biskupi, kapłani, dostojnicy, którym udzielał błogosławieństwa przy okazji pielgrzymowania do Królowej Pokoju do Medziugorja. Człowiek Maryjny, który jak rzeka łaski krążył po świecie i umiał rozpoznać siłę życia sakramentalnego Kościoła. Fizycznie nie był w Medziugorju, ale jego serce tu było. Papież liczył na Matkę Bożą, ale i Matka Boża liczyła na niego. Razem podróżowali i wzywali ludzi do Chrystusa. Razem „zdobywali” świat nienawiści i przemieniali go w oazę pokoju i miłości. Nie dziwią więc słowa pewnej dziewczynki: „Totus tubus Janie Pawle!” Możemy powtórzyć słowa, którymi żył: Totus tubus!

 

o. Mario Knezović OFM

 

 

W I A D O M O Ś C I

 

  LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W marcu w parafii Medziugorje rozdano 81 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 1396 kapłanów z kraju i z zagranicy.

W marcu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: USA, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Korei, Meksyku, Egiptu, Anglii, Rumunii, Malty, Sri Lanki, Belgii, Francji, Irlandii, Argentyny, Japonii, Kanady, Słowenii, Szwajcarii, Austrii, Czech, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.

 

ZMARŁ OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia o 21.37. Wtedy parafianie medziugorscy
i pielgrzymi trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy Ojciec Święty, jak mówią jego najbliżsi „oglądał Boga”, w Medziugorju modlono się za niego. Godzinna sobotnia adoracja została przedłużona do północy w intencji Papieża i Kościoła. W chwili śmierci Jana Pawła kapłan mówił o Jezusie w ogrodzie Getsemani, który wzywa uczniów, by z nim czuwali i modlili się. Zaśpiewano: „Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy” i zaraz potem: „Potrzebuję Cię Jezu, do Ciebie się uciekam. Jesteś źródłem mego życia, pokrzepieniem mego serca, Jezu proszę Cię, wysłuchaj mnie.”

Jan Paweł II był Papieżem Maryjnym. Jego hasło papieskie głosiło: „Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt”. Maryja była dla niego Matką Kościoła i drogą prowadzącą do Chrystusa. W tym kontekście odnowił pobożność Maryjną, szczególnie modlitwę różańcową, wprowadzając do Różańca Tajemnice Światła. Zawsze mówił, że pobożność Maryjna musi żyć koncentrycznie. Napisał o tym w encyklice «Redemptoris Mater» (1987) i w liście apostolskim «Rosarium Virginis Mariae» (2002), jak również w «Novo Millennio Ineunte» (2001), w którym zawierzył Maryi życie ludzi i świata w nowym tysiącleciu.

Ojciec Święty nie uznał oficjalnie objawień Medziugorskich, ale wierzył w nie, o czym mówił wielu ludziom. W czasie swego pontyfikatu wprowadzał w życie,  to do czego wzywała Matka Boża.

 

Jan Paweł II o Medziugorju

Wypowiedzi te nie są potwierdzone pieczęcią papieską i podpisem, ale zostały przekazane przez wiarygodnych świadków.

 

1. Papież w czasie jednej z prywatnych rozmów powiedział wizjonerce Mirjanie Soldo: „Gdybym nie był papieżem, byłbym już w Medziugorju i spowiadałbym” (1987)

2. JE Maurillo Krieger, poprzedni biskup Florianopolis (Brazil) był w Medziugorju czterokrotnie. Napisał: „W 1988 r. po prywatnej Mszy św. z Papieżem, bez pytania powiedział: „Módlcie się za mnie w Medziugorju”. Powiedziałem Papieżowi innym razem: „Po raz czwarty jadę do Medziugorja”. Papież skoncentrował się i powiedział: „Medziugorje, Medziugorje. To jest duchowe centrum świata.” Tego samego dnia rozmawiałem z innymi brazylijskimi biskupami i z Papieżem w czasie obiadu i powiedziałem mu: „Wasza świątobliwość, czy mogę powiedzieć wizjonerom z Medziugorja, że Papież przesyła im swoje błogosławieństwo?” Odpowiedział: „Tak i objął mnie”.

3. Do grupy włoskich lekarzy, którzy w szczególny sposób bronią godności życia nienarodzonego 1 sierpnia 1989r. Papież powiedział:

„Tak, dzisiaj świat utracił sens tego, co nadprzyrodzone. W Medziugorju wiele osób poszukiwało i znalazło sens w modlitwie, poście i spowiedzi.”

4. Koreański tygodnik katolicki („Gazeta Katolicka”) opublikował 11 listopada 1990r. następujący artykuł, który został napisany przez przewodniczącego Episkopatu Korei
JE Angelo Kima: „Pod koniec ostatniego synodu w Rzymie, biskupi koreańscy zostali zaproszeni na obiad u Papieża. JE Kim korzystając z okazji zwrócił się do Papieża słowami: „Dzięki Waszej Świątobliwości Polska została wyzwolona z komunizmu.” Papież na
to odpowiedział: „Nie ja to uczyniłem. To jest dzieło Matki Bożej, tak ja Ona zapowiedziała to w Fatimie i w Medziugorju (...). Są biskupi (...), którzy są przeciwko … Ale trzeba patrzeć również na tłumy ludzi, którzy to potwierdzają i na liczne nawrócenia …Wszystko to idzie
w kierunku Ewangelii, wszystkie te fakty trzeba poważnie przeanalizować.”

5. 20 lipca 1992 r. Papież powiedział o. Jozo Jovko OFM: „Troszczcie się o Medziugorje, strzeżcie Medziugorja, nie ulegajcie zmęczeniu, wytrwajcie. Odważnie, jestem z wami. Brońcie, idźcie za Medziugorjem.”

6. W listopadzie 1994 r. arcybiskup Paragwaju, JE Felipe Santiago Benetez pytał Ojca Świętego, czy poprawne będzie zezwolenie na to, by wierni gromadzili się w medziugorskim duchu, zgłasza z medziugorskim kapłanem. Ojciec Święty odpowiedział: „Proszę zezwolić
na wszystko co odnosi się do Medziugorja.”

7. W nieoficjalnej części spotkania Jana Pawła II z chorwacką delegacją państwową
i kościelną, które odbyło się w Rzymie 7 kwietnia 1995r. Ojciec Święty powiedział:
„… że istnieje możliwość jego ponownej wizyty w Chorwacji. Przy tym wspomniał możliwość przyjazdu do Splitu oraz do sanktuariów Maryjnych Mariji Bistricy i do Medziugorja…” Slobodna Dalmacija, 8 kwietnia 1995, s. 3

8. 15 marca 1997r. dr Franjo Tuđman, prezydent Chorwacji, powiedział co następuje: „Ponownie powtarzam, że przy okazji mojej ostatniej rozmowy papież Jan Paweł II powiedział mi, że przy okazji wizyty w BiH chciałby odwiedzić również Medziugorje.”

 

Matka Boża o papieżu Janie Pawle II

1. Wedle świadectwa wizjonerów z 13 maja 1982 r. w związku z zamachem na papieża, Matka Boża powiedziała: „Nieprzyjaciele próbowali go zabić, ale ja go ochroniłam”.

2. Matka Boża 26 września 1982 r. poprzez wizjonerów przesłała orędzie dla Papieża: „Niech uważa się za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan, niech niestrudzenie i odważnie głosi orędzie Pokoju i Miłości pomiędzy ludźmi.”

3. Za pośrednictwem Jeleny Vasilj, która miała widzenia sercem, 16 września 1982 r. Matka Boża przemówiła na temat Papieża: „Bóg zezwolił mu, by zwyciężył Szatana”.

Wymaga od wszystkich, a szczególnie od papieża: „głoszenia orędzia, które przyjęłam od swego Syna. Pragnę powierzyć papieżowi słowo, z którym przyszłam tu do Medziugorja: Pokój, on powinien głosić go na wszystkie krańce świata… musi zjednoczyć chrześcijan przez swe słowo i naukę. Niech szczególnie pośród młodzieży głosi orędzie, które przyjął od Ojca na modlitwie. Bóg daje mu natchnienie.”

Mówiąc o trudnościach w parafii w związku z biskupem i komisjami  badającymi wydarzenia w parafii Medziugorje, Matka Boża powiedziała: „Należy iść za autorytetem Kościoła …
lecz zanim Kościół wyda swój osąd należy rozwijać się duchowo. Kościół nie wyda osądu
w pośpiechu. Dzieje się podobnie jak z narodzeniem, po którym następuje chrzest
i bierzmowanie. Kościół chce potwierdzić to, co zrodziło przez Boga. Musimy iść i rozwijać się w życiu duchowym motywowani orędziami.

4. Kiedy papież Jan Paweł II przebywał w Chorwacji, Matka Boża powiedziała:

„Drogie dzieci! Dziś łączę się z wami w sposób szczególny prosząc o dar obecności mojego umiłowanego syna w waszej ojczyźnie. Módlcie się dziatki o zdrowie dla mojego najdroższego syna, który cierpi, a którego wybrałam na te czasy. Modlę się i wstawiam
u mojego Syna Jezusa Chrystusa, aby urzeczywistniły się marzenia, jakie mieli wasi ojcowie. Módlcie się, dziatki, w szczególny sposób, gdyż szatan jest silny i chce zniszczyć nadzieję
w waszych sercach. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 (25 sierpnia 1994)

 

Medziugorje modli się za Papieża

Z powodu ciężkiego stanu Ojca Świętego w Medziugorju dzień przed jego śmiercią na wszystkich Mszach św. w szczególny sposób modlono się w intencji papieża.

Skierowano wezwania do wszystkich przyjaciół, by zjednoczyli się na modlitwie za Jana Pawła II, któremu Matka Boża poleciła 26 września 1982 r.: „Niech uważa się za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan, niech niestrudzenie i odważnie głosi orędzie Pokoju
i Miłości pomiędzy ludźmi.” Jak i 16 września 1982 r.: „głoszenia orędzia, które przyjęłam od swego Syna. Pragnę powierzyć papieżowi słowo z którym przyszłam tu do Medziugorja: Pokój, on powinien głosić go na wszystkie krańce świata… musi zjednoczyć chrześcijan przez swe słowo i naukę. Niech szczególnie pośród młodzieży głosi orędzie, które przyjął od Ojca na modlitwie. Bóg daje mu natchnienie.”

 

Msza święta żałobna i Droga Krzyżowa w intencji Ojca Świętego

W dniu pogrzebu 8 kwietnia wieczorem w kościele parafialnym św. Jakuba sprawowana była Msza św. żałobna w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. W kościele wypełnionym po brzegi Mszy św. przewodniczył proboszcz o. Branko Radoš OFM w koncelebrze z pozostałymi Franciszkanami oraz 41 księżmi z BiH, Chorwacji i innych krajów. W tym dniu oprawiono również Drogę Krzyżową na Križevcu w jego intencji.

 

Okolicznościowy program radiowy

Od chwili podania do wiadomości publicznej, że papież Jan Paweł II jest ciężko chory radio „MIR” Medziugorje emitowało specjalny całodobowy program na cześć Ojca Świętego. Radio „Mir” jako pierwsze zdementowało wiadomość o śmierci Papieża podawaną już w piątek przez światowe agencje. Emitowano programy przedstawiające wypowiedzi Papieża, jak również przesłania dla Kościoła i świata, a w szczególności wiernych Kościoła w Chorwacji. Program Radia „Mir” Medziugorje w dniach żałoby narodowej retransmitowany był przez dziesięć stacji radiowych w Bośni i Hercegowinie.

 

365. PIELGRZYMKA DO MEDZIUGORJA ZORGANIZOWANA PRZEZ FRANZA GOLLOWITSCHA

Franz Gollowitsch (Fragollo Reisen, Austria) pierwszą pielgrzymkę do Medziugorja zorganizował 8 lipca 1985 r. W czasie 20 lat osobiście prowadził 365 pielgrzymek, co oznacza, że w autobusie spędził dwa lata, a w Medziugorju ponad trzy lata swego życia… Nie poprzestał nawet w czasie wojny, kiedy oprócz pielgrzymów przywoził pomoc humanitarną
i pomagał sierotom wojennym.

 

W WIEKU 83 LAT CIĄGLE ORGANIZUJE PIELGRZYMKI

Osiemdziesięciotrzyletnia Blaženka Brda z Rijeki zorganizowała 150 pielgrzymkę do Medziugorja. Po raz pierwszy przyjechała 7 maja 1983 r. i dobrze pamięta te ciężkie czasy, kiedy policja zabraniała wchodzenia na Górę Objawień i Križevac i kiedy franciszkanie z Rijeki odradzali pielgrzymowanie do Medziugorja. Przez pierwsze lata organizowała wyjazdy
2 autobusów rocznie, a z czasem było ich nawet po 12 rocznie. Wszystko to działo się bez jakiejkolwiek reklamy, po prostu przez telefon i znajomych.

 

DWADZIEŚCIA LAT WIERNOŚCI MEDZIUGORJU

Luc Gevaert z flamandzkiej części Belgii na pierwszą pielgrzymkę do Medziugorja przybył
29 marca 1985 r. z całą rodziną, by obchodzić tu jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Od tego czasu wielu świeckich, księży a szczególnie ludzi młodych chciało, by zabrał ich na pielgrzymkę, stał się więc organizatorem. Przyjeżdżał nawet w czasie wojny, odczuwał bowiem ochronę Matki Bożej. W tym czasie dwoje z pięciorga dzieci zawarło związki małżeńskie, a jeden z jego synów został księdzem. Luc jest świadkiem wielu łask, a nawet uzdrowień

 

VI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

Szóste Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 26 do 29 pażdziernika 2005 r. Tematem rekolekcji jest: Dialog w rodzinie – jak wychowywać dzieci?”

 

Program:

 

Środa, 26  pażdziernika 2005

13. 00 Rejestracja uczestników

16. 00 Wprowadzenie do rekolekcji

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, Msza św.)

21. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Czwartek, 27 pażdziernika 2005

9. 00 Modlitwa poranna

9. 30 Wykład, rozmowa – dr Petar Krešimir Hodžić

12. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

15. 00 Wykład, rozmowa

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, Msza św., adoracja)

 

Piątek, 28 pażdziernika 2005

6. 30 Modlitwa na Križevacu

9. 30 Wykład, rozmowa – Chorwacka Wspólnota Spotkań Małżeńskich (HZBS)

12. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

14. 00 Wykład, rozmowa – Chorwacka Wspólnota Spotkań Małżeńskich (HZBS)

16. 00 Przygotowanie do spowiedzi św.

17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele (różaniec, Msza św., adoracja Krzyża)

 

Sobota, 29 pażdziernika 2005

7. 00 Modlitwa na Górze Objawień

9. 00 Modlitwa poranna

9. 30 Wykład, rozmowa – Chorwacka Wspólnota Spotkań Małżeńskich (HZBS)

12. 00 Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

Prosimy zabrać ze sobą

1. Radio ze słuchawkami (wysoka częstotliwość FM)

2. Pismo Święte

 

Rekolekcje odbędą się w Sali Spotkań (żółty budynek za kościołem). Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 40 euro od jednej pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub faxem: 00 387 36 651 999. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej, a najpóźniej do końca września.

Uczestników rekolekcji prosimy o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.

 

 

Wykładowcy:

 

Petar-Krešimir Hodžić  dr med., CIMI, urodzony w 1974 r. w Trogirze. Studia medyczne ukończył w 2001 r. w Zagrzebiu. W czasie studiów został wybrany na pierwszego przewodniczącego Filii Studenckiego Chóru Akademii Medycznej w Zagrzebiu. Zaangażowany jest w międzynarodową współpracę i wymianę, zainicjował 2 międzynarodowe projekty w ramach Światowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny. Wraz z żoną Rafaelą – mgr inż. biologii i muzykiem, doskonalił swoje umiejętności w USA w zakresie prenatalnej i perinatalnej psychologii, edukacji i zdrowia, a w 2001 r. otrzymał certyfikat instruktora masażu niemowląt. W lutym 2002 r. został mianowany międzynarodowym doradcą Stowarzyszenia Edukacji i Zdrowia Prenatalnego i Perinatalnego w USA. Pod koniec 2002 r. założył i został pierwszym przewodniczącym Chorwackiego Stowarzyszenia Edukacji i Zdrowia Prenatalnego i Perinatalnego. W 2003 r. drogą kursów komunikacji prenatalnej zaczął wprowadzać w Zagrzebiu znany międzynarodowy projekt PROKREOS, od września 2004 r. dołączył do grona uczestników pierwszego zaocznego studium doktorskiego z zakresu psychologii prenatalnej i perinatalnej w Santa Barbara, Kalifornia, USA – jedynej szkoły wyższej na świecie, która oferuje studia magisterskie i doktorskie z tego zakresu. Od grudnia 2004 r. jest pracownikiem Biura Episkopatu Chorwacji ds. Rodziny w Zagrzebiu, gdzie mieszka wraz żoną i córką. Prowadzi seminaria naukowe w Chorwacji i za granicą. Swoje działania wraz z grupą współpracowników ukierunkowuje na dobro rodziny dzieci.

Podstawowym celem działania Chorwackiej Wspólnoty Spotkań Małżeńskich (Hrvatska zajednica bračnih susreta – HZBS) jest odnowa sakramentu małżeństwa i kapłaństwa. HZBS w swoim programie wskazuje na otwartą komunikację zarówno w okresie narzeczeństwa, w małżeństwie jak i pomiędzy rodzicami i dziećmi. W tym celu prowadzone są comiesięczne warsztaty komunikacji małżeńskiej jak i liczne spotkania dla par małżeńskich. Wprowadzenie do tego ruchu, znanego na świecie jako Marriage Encounter, to swoisty kurs komunikacji pary małżeńskiej, określany, jako Małżeński Weekend. Prowadzą go trzy przygotowane i doświadczone pary małżeńskie oraz jeden kapłan. Doświadczenia z warsztatów zarówno dla młodych narzeczonych jak i dla par małżeńskich bez względu na wiek pokazały rezultaty i potrzebę prowadzenia takich sposobów odnawiania i umacniania rodziny. Wiele par małżeńskich poprawiło wzajemne relacje, a wiele z nich po weekendowych warsztatach zrezygnowało z rozwodu.  

dr Elza Jurun urodzona w 1958 r. w Splicie, gdzie otrzymała licencjat na Akademii Ekonomicznej. Studia magisterskie ukończyła w 1986 r. na Akademii Ekonomicznej w Zagrzebiu, gdzie w 1993 r. obroniła pracę doktorską. Jest wybitnym wykładowcą z zakresu metod obliczeniowych na Akademii Ekonomicznej w Splicie. Napisała kilkadziesiąt prac naukowych. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Chorwackiej Paneuropejskiej Unii Split. Jako członek Rady Rozwoju Demograficznego przy Ministerstwie Rozwoju i Odnowy należy do grona autorów programu Narodowego Programu Demograficznego Rozwoju Republiki Chorwacji. Za szczególne zasługi dla rozwoju demograficznego i promowanie wartości społecznych Prezydent Chorwacji przyznał jej odznaczenie Chorwackiej Gwiazdy Zarannej z wizerunkiem Katarzyny Zrinskiej w 1996 r. Działa w stowarzyszeniu rodziców z czworgiem i więcej dzieci o nazwie „Klub 4+”, którego była przewodniczącą. Jest członkiem Rady Arcybiskupiej ds. Rodziny i zespołu roboczego Episkopatu Chorwacji. Jest żoną i matką sześciorga dzieci.

Nikica Jurun urodzony w 1953 r. w Splicie. Jest pracownikiem technicznym Uniwersytetu w Splicie. Za swoje największe bogactwo uważa rodzinę, w której żyje wraz z żoną Elzą i sześciorgiem dzieci. Wraz z żoną od 1998 r. jest aktywnym członkiem HZBS-u, prowadząc Weekendy Małżeńskie. Jako para małżeńska prowadzili zajęcia w Rodzinnej Szkole Letniej w Zagrzebiu i wielokrotnie dawali świadectwa na kursach przedmałżeńskich, wykładach i rekolekcjach w całej Chorwacji.

Anđa Veža urodzona w 1955 r. w Imotskach. Licencjat na Akademii Ekonomicznej w Splicie uzyskała w 1980 r. Pracuje jako ekonomistka, a za swe największe bogactwo uważa rodzinę, w której żyje wraz z mężem i czworgiem dzieci. Działała w klubie rodzin z czworgiem i więcej dzieci „Klub 4+”, w 1978 r. została włączona do prac HZBS-u. Wraz z mężem Ivicą prowadzili ponad trzydzieści spotkań w Splicie i Dalmacji. A wraz z o. Josipem Sremiciem byli grupą HZBS działającą na terenie Chorwacji przez trzy lata.

dr Ivica Veža urodzony w 1951 r. w Splicie. W 1975 r. uzyskał licencjat, magisterium w 1980 r., a doktorat w 1985 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Statków. Specjalizację naukową ukończył w Instytucie Fraunhofer w Berlinie i Stuttgarcie. Od 2000 r. jest prodziekanem ds. programowych na Wydziale Elektrotechniki, Budowy Maszyn i Statków w Splicie. Napisał cztery książki i ponad 100 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowań na sympozja. Jest członkiem kilku stowarzyszeń naukowych w kraju za granicą. Jest członkiem Episkopatu Chorwacji – Rady ds. Rodzin. Ma żonę i czworo dzieci.

 

REKOLEKCJE W DOMUS PACIS

W ostatnim czasie w domu rekolekcyjnym Domus Pacis obyło się sześć rekolekcji postu, modlitwy i milczenia dla 150 pielgrzymów z Chorwacji, BiH, Ukrainy, Francji, Węgier, Austrii i Włoch. Trzykrotnie odbyły się rekolekcje dla 100 członków młodzieży franciszkańskiej z Hercegowiny oraz rekolekcje dla 40 dziewcząt,  prowadzone przez siostry franciszkanki.

9 kwietnia 2005

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. Gdy cały świat ma oczy utkwione w niezwykłe życie i śmierć Jana Pawła II, ja chcę dołączyć do tych wszystkich, którzy całymi milionami wychwalają tego tak godnego podziwu człowieka, będącego odzwierciedleniem miłości i światła Jezusa na ziemi!

W tych dniach były rozpowszechniane pewne wiadomości dotyczące Medjugorja i dobrze jest je wyjaśnić. Oto jak sprawy się mają:

Papież opuścił nas w sobotę 2 kwietnia o godzinie 21.37 w Rzymie, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, święta, które ustanowił w kwietniu 2000 r. Tego ranka, jak każdego drugiego dnia miesiąca, Mirjana Soldo miała objawienie w nowym budynku Wieczernika i z Matką Bożą modliła się za niewierzących. Atmosfera była pełna emocji, ponieważ wiedzieliśmy, że Ojciec Święty znajdował się między życiem a śmiercią. Podczas objawienia zgromadzeni modlili się za niego z wielką żarliwością i powierzali go Matce Bożej. Wróciwszy z ekstazy Mirjana wypowiedziała do wszystkich te słowa:

„Gospa pobłogosławiła nas wszystkich swym matczynym błogosławieństwem. Powiedziała, że największe błogosławieństwo, jakie moglibyśmy otrzymać na ziemi, to błogosławieństwo kapłańskie. Pobłogosławiła także przedmioty religijne, które przynieśliśmy. Potem Gospa powiedziała: „W tym czasie proszę was, żebyście odnowili Kościół.” Wtedy ja (Mirjana) odpowiedziałam Jej: „To wielka prośba! Czy ja będę do tego zdolna? Czy my będziemy do tego zdolni?” Wtedy Matka Boża powiedziała: „Ależ, moje drogie dzieci, ja będę z wami! Moi apostołowie, będę zawsze z wami i będę wam pomagała! Najpierw odnówcie siebie samych, odnówcie wasze rodziny, a wtedy wszystko będzie łatwiejsze.” Potem Mirjana powiedziała nam, że zadała Gospie pytanie o Ojca Świętego, lecz Ona nie odpowiedziała. Jednakże razem pomodliły się za Papieża.

Tego dnia, 2 kwietnia, Ivan Dragicević (jeden z sześciorga widzących) nie był obecny w Medjugorju, ponieważ był na misji w Stanach Zjednoczonych. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia, Ivan udał się do Bangor w stanie Maine, żeby tam poprowadzić konferencję. Wszyscy zgromadzeni byli głęboko poruszeni śmiercią Ojca Świętego. Wtedy Ivan opowiedział, że poprzedniego dnia (w sobotę 2 kwietnia) znajdował się w parafii New Hampshire. Z powodu różnicy czasu w stosunku do Europy miał objawienie dokładnie kilka godzin po śmierci Papieża. Wyjaśnił, że gdy objawiała mu się Matka Boża, była jak zwykle sama. Lecz tym razem objawił mu się także sam Ojciec Święty, po lewej stronie Matki Bożej! Ubrany był w długą białą sutannę, przykrytą długą złotą peleryną! Ivan powiedział, że Ojciec Święty wyglądał bardzo młodo. Ojciec Święty i Matka Boża byli oboje bardzo radośni. Według Ivana było to niewiarygodnie piękne. Wtedy Matka Boża powiedziała do Ivana: „To jest mój syn; on jest ze mną!” Ivan wyznał także, że tej nocy ledwo mógł spać, tak go poruszyło to objawienie! Osoby obecne tego wieczoru relacjonowały, że nigdy nie widziały Ivana takiego szczęśliwego. (To jest ważne z uwagi na bardzo powściągliwą naturę Ivana).

Vicka pozostawiła męża i dzieci, żeby udać się do Rzymu na ceremonię pogrzebu Ojca Świętego. Przypomnijmy tu, że w przeszłości spotykała go kilka razy, ponieważ przywoziła do niego ze swego kraju grupy chorych i upośledzonych, żeby ich pobłogosławił. Ojciec Święty pobłogosławił także ją jako pannę młodą z jej mężem Mario, zaraz po ich ślubie w Medjugorju. Vicka zawsze zachęcała nas, żebyśmy się dużo modlili za Ojca Świętego i za cały Kościół.

 

2. Pragnę tu podkreślić coś bardzo pięknego. Tuż przed odejściem z tego świata, Ojciec Święty nagle zwrócił się w kierunku Placu św. Piotra i pobłogosławił tłum, który tam się zgromadził. I powiedziawszy „Amen”, wydał ostatnie tchnienie. To „Amen” to było naprawdę jego ostatnie słowo! To jest wspaniałe! Tak więc to błogosławieństwo jest darem, który on zostawił dla każdego z nas! Zawsze będziemy wspierani przez wstawiennictwo tego możnego namiestnika Chrystusa, Jana Pawła Wielkiego!

Wieczorem 3 kwietnia cała parafia w Medjugorju celebrowała Mszę św. wieczorną szczególnie w intencji Ojca Świętego. Wszystkie inne Msze św. zostały odwołane, żeby tego rana wieś mogła śledzić na ekranie, bezpośrednio z Rzymu, naprawdę wyjątkową i historyczną ceremonię pogrzebową naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. To bardziej odpowiadało tajemnicom chwalebnym niż tajemnicom bolesnym!!

Oczywiście jego nieobecnością czujemy się osieroceni. Ale cóż to za radość wiedzieć, że on jest taki szczęśliwy w Niebie! Ponadto, jakie to szczęście móc uciekać się do niego bezpośrednio na modlitwie, tak jak to czynimy w przypadku świętych z Dworu Niebieskiego! Wreszcie możemy z nim się spotkać!! Wreszcie mali i wielcy mogą mieć u niego audiencję! Wreszcie on ma czas, żeby wysłuchać każdego słowa, jakie zamarzylibyśmy sobie mu powiedzieć! Jak to zrobiliśmy z ojcem Slavko, jego też nie zostawimy bez zajęcia!

 

3. Ponieważ nam to kilka razy mówił (nawet publicznie 6 kwietnia 1995), wiemy, że Ojciec Święty pragnął udać się do Medjugorja, jeżeli zostałby zaproszony w diecezji. Jeśli nie mógł zrealizować tego pragnienia, nie martwmy się tym, ponieważ teraz nadszedł dla niego czas, żeby wreszcie tam się udać. Wizja, o której doniósł nam Ivan, jest tylko krótkim spojrzeniem na to, czym będzie, wydaje mi się, jego posługa w Medjugorju. Zobaczycie! Nigdy nie zapomnę dnia, gdy na własne oczy zobaczyłam list odręcznie napisany przez Ojca Świętego do jednej z jego przyjaciółek w Krakowie, Zofii! W odpowiedzi na świadectwo, jakie po pielgrzymce przesłała mu na temat owoców Medjugorja w jej życiu, Jan Paweł II napisał, że także on codziennie w duchu udawał się na pielgrzymkę do Medjugorja, żeby swe modlitwy złączyć z modlitwami pielgrzymów, którzy tłumnie tam udawali się.

On jest naszym bohaterem! W górze, w Niebie, on już jest potężnym orędownikiem i będzie pracował nad planami, jakie pragnie zrealizować Królowa Pokoju.

Pięknie było widzieć na placu św. Piotra podczas ceremonii pogrzebowej Papieża Jana Pawła II wszystkie te transparenty głoszące: „Santo subito” (Święty natychmiast). Zgodnie z zasadami Watykanu papież ma prawo kanonizować świętego natychmiast po jego zgonie, bez przechodzenia przez wymagany zwykły proces. Nie wie o tym wielu wiernych. Jeżeli ta zasada nie odnosi się do Jana Pawła II, do kogo będzie się odnosić!? (Patrz PS.1.)

Ponieważ mamy dziewięć dni do konklawe, odmówmy razem nowennę do Ducha Świętego, żeby swą Bożą mądrością oświecił kardynałów mających wybierać papieża! W łączności z widzącą Mariją módlmy się, żeby nowy papież był papieżem maryjnym. Na tę nowennę proponujemy litanię do Ducha Świętego (tekst można znaleźć w internecie np. na stronie http://www.kuria.gliwice.pl/), lecz w wyborze odpowiedniej modlitwy niech każdy czuje się wolny. W czasie modlitwy wiedzmy, ze Jan Paweł Wielki łączy się z nami z Nieba przez swoje przemożne wstawiennictwo!

Droga Gospo, radujemy się z Tobą, która masz u swego boku w Niebie „najdroższego ze swych synów”! Pomóż nam iść za jego przykładem! Niech każde z Twoich dzieci będzie drugim „Totus Tubus”, wypełnionym jak on, Twym tak drogocennym Sercem!

Siostra Emmanuel +

 

PS.1. Podczas ceremonii pogrzebowej kardynał Ratzinger oznajmił: „W oknie Domu Ojca on na nas patrzy i nam błogosławi”. Teksty oficjalne z Rzymu na temat Jana Pawła II, szczególnie jego wspaniały testament napisany kilka lat temu, znajdziecie w internecie na stronie www.vatican.va.

PS.2. Najbliższy list zostanie wysłany 10 maja. Dziękuję za to, że w swym sercu nosicie moją, rozpoczynającą się 11 maja, misję we Włoszech, Kanadzie i USA!

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm