Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

15 marca 2005

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!1. 2 marca wielu z nas było zebranych wokół Mijany podczas comiesięcznego objawienia w Wieczerniku. Całkiem niespodziewanie (to jest rzadkość!) po objawieniu Mijana przekazała to orędzie:

„Drogie dzieci, czyńcie to, co ja czynię. Przychodźcie i ofiarowujcie miłość. Swym przykładem dawajcie mojego Syna wszystkim!”

Bardzo często, w jakichś szczególnych okolicznościach, zadajemy sobie to pytanie: „Co powinienem zrobić, jak powinienem postąpić w tej sytuacji?” W tym wszystkim drogę pokazuje nam Matka Boża. Jeśli z głębi swego serca spytamy Ją, co Ona na naszym miejscu by zrobiła, to wiemy, że odpowie na nasze modlitwy i ukaże nam kroki, które musimy podjąć, żeby zadowolić Boga!

Gdy wychodziłam po objawieniu, spotkałam młodą zakonnicę z Niemiec. Poprosiła mnie, żebym się za nią pomodliła, ponieważ wkrótce złoży śluby wieczyste. Wyglądała na bardzo szczęśliwą i powiedziała mi z uśmiechem: „Gdy dzisiaj rano szłam na objawienie, gorąco się modliłam do Matki Bożej, mówiąc do Niej: ‘Droga Matko, wiem, że nigdy na 2-ego nie dajesz żadnych orędzi, lecz dzisiaj, proszę Cię, daj mi znak na moje śluby, daj orędzie! A w tym orędziu, proszę, powiedz mi, co mam robić’.” Wyobraźcie sobie jej radość, gdy orędzie zostało przekazane obecnym! Była to dokładna odpowiedź na jej prośbę! „Czyńcie to, co ja czynię.” Z pewnością ta miła zakonnica otrzymała życiową zasadę na resztę swych dni! My także możemy tę zasadę wziąć za swoją!2. Jedna z najsławniejszych włoskich aktorek, Claudia Koll, właśnie spędziła kilka dni w Medjugorju. Matka Boża zachęciła ją do pielgrzymki dziękczynnej po jej radykalnym, rzeczywiście spektakularnym, nawróceniu do Chrystusa, które skłoniło do zastanowienia wielu młodych ludzi we Włoszech i w innych miejscach.

Chociaż Claudia pochodziła z pobożnej rodziny, dokładnie pięć lat temu była „ateistką”. Ponieważ jej narodziny omal nie skończyły się tragicznie, jej matka poświęciła ją Matce Bożej Różańcowej. W bardzo młodym wieku Claudię powierzono jej niewidomej babci, która ją w pełni wychowała. Od swej babci nauczyła się odczuwać Matkę Bożą blisko siebie i modlić się do Niej. Lecz szybko pochwyciły ją światowe ułudy takie, jak sukces i mnóstwo łatwo zdobytych pieniędzy i pociągnęły ją do stylu życia, którego teraz żałuje.

Jak udało się Jezusowi przyprowadzić z powrotem Swą zagubioną owcę?? Około pięciu lat temu Claudia poszła „przypadkiem” do kościoła w Rzymie, w mieście, w którym mieszka. Ten kościółek św. Anastazji jest jedynym, w którym Najświętszy Sakrament jest wystawiony do adoracji 24 godziny na dobę. Właśnie modliła się grupa z „Rinovamento” (odnowy charyzmatycznej). Zdecydowała, że zostanie. Obok tej prostej, zwykłej grupy wierzących, stała ta pogmatwana kobieta. Z ludzkiego punktu widzenia wydawała się tu tak bardzo nie na miejscu! Lecz nagle Claudia zaczęła gwałtownie płakać i łkać – w głębi serca zrozumiała, że Jezus rzeczywiście tam był – jak to później opisywała w krótkiej relacji. Jezus ukazał jej wszystkie jej grzechy i w tym samym czasie ukazał jej całą Swoją miłość! Gdy Claudia wyszła z kościoła, nie była już tą samą osobą.

W świetle nieskończonego miłosierdzia Chrystusa, jej nowego wielkiego przyjaciela, przejrzała swe życie kawałek po kawałku. Wkrótce anulowała kontrakty filmowe, których w przeszłości by się nie wstydziła, lecz teraz uważała je za perwersyjne i raniące dzieci Boże. Koniec z pornografią! Koniec z byciem narzędziem, które za pomocą filmów do umysłów i serc milionów wpaja perwersję! Koniec wreszcie z byciem narzędziem szatana! Filmy, kino, złego gatunku programy telewizyjne – to wszystko zostało wymiecione! Zdecydowała się robić filmy, które by budowały serca i przybliżały je do Boga. Dobry wybór!

Dzięki swej wielkiej urodzie i sławie nadal robi filmy i otwiera drzwi do mediów. To pozwala jej dawać świadectwo. Nie trzeba mówić, że gdy opowiada o Jezusie, to ma wielki wpływ na ludzi! Jej obecnym celem jest przekazywanie piękna wewnętrznego, piękna duszy. Właśnie rozpoczęła swój ostatni film: życie św. Piotra. Zrezygnowała z milionów, z fortuny! Wszystkie pieniądze, jakie teraz zarabia, idą w całości na rodzinę salezjańską w Afryce: na chorych na AIDS i na porzucone dzieci, dla których jest matką chrzestną. Teraz z Jezusem i Maryją chce innym dawać życie!

Twierdzi, że Maryja zaprowadziła ją do Jezusa Eucharystycznego. Claudia całkowicie poświęca się ewangelizacji przez show business, kino i telewizję oraz młodym ludziom, na których robi silne wrażenie.

Co im przekazuje po doświadczeniu błądzenia z dala od Boga?

- Nie możecie żyć bez Boga! Szukajcie Go! Kochajcie Go całym sercem! On da wam dużo więcej niż wy moglibyście dać Jemu!

- Jezu, ufam Tobie! Jezus jest moim przyjacielem, Tym, do którego wołam: „Ufam Tobie!” Niezależnie czy będą to chwile ciężkie, czy ciemne, trzeba ufać Jezusowi, oddać Mu się. Oto wiadomość, jaką chcę przynieść tym, którzy czują się niegodni, żeby stanąć przed Bogiem z powodu swych grzechów! Codziennie zbieram skarby Jego miłosierdzia, ponieważ potrzebuję miłosierdzia, żeby codziennie iść do przodu.

- Rozumiem, że miłość bliźniego nie jest czymś pozornym. Nie może być! Każdy musi dźwigać krzyż ze swym bliźnim, a także mieć odwagę pobrudzić sobie ręce.

Claudia chce wkrótce wrócić do Medjugorja jako pielgrzym.3. Czy przeczytaliście księgę Estery? Jak zapowiadałam w liście z 15 lutego, oto krótka notatka, która rzuci światło na rolę Maryi w Fatimie i w Medjugorju.

Ci z was, którzy mają figurkę Matki Bożej Fatimskiej, mogą zauważyć, że na swej sukni, na wysokości kolana, ma złotą gwiazdę. To nie jest tylko dekoracja. Gwiazda to coś, co świeci w nocy; gwiazda ma swoje własne światło. Gwiazda jest dla nas znakiem, że mimo nocy jest światło i że noc przeminie!

Gdy 13 maja 1917 r. rozpoczęły się w Fatimie objawienia Matki Bożej, była noc wojny (I wojny światowej), noc nienawiści i zniszczenia. Świat został opanowany przez lęk, a zabitych nie można było zliczyć. Maryja rozmawiała o tej wojnie z trojgiem pastuszków i dała im środki, żeby ją powstrzymać: modlitwę, pokutę, poświęcenie się jednostek i narodów Jej Niepokalanemu Sercu. Wiemy, że Maryja została wyznaczona przez Boga, żeby piętą zmiażdżyć głowę węża. (Zobacz PS do tekstów w Piśmie św.). Innymi słowy Ona jest „egzorcystą” powołanym przez samego Boga!

Dzięki Jej interwencji w Fatimie i skutkom wszystkich modlitw, jakie ona spowodowała, wojna skończyła się w następnym roku 1918. Dzięki Jej matczynemu wstawiennictwu u Boga i pomocy Jej małych apostołów, udało się Jej zneutralizować pustoszące działanie Niszczyciela, ‘zabójcy’, jako Jezus go nazywa w Ewangelii.

W Księdze Estery możemy dostrzec zapowiedź Maryi z Nazaretu, („Niewiasty” z Księgi Rodzaju i Apokalipsy): jest to Estera! W tych czasach Izraelowi także groziło wielkie niebezpieczeństwo wyniszczenia. Lud Izraela przeżywał noc wygnania i niewoli u Aswerusa (Kserksesa), pogańskiego króla, który nie znał Żyjącego Boga. Jego dekrety sprzeciwiały się Torze i Prawu Mojżeszowemu. Gdyby Izrael sprzeciwił się temu królowi i pozostał wierny Żyjącemu Bogu, zostałby zmasakrowany. Gdyby zdradził swego Boga, umarłby duchowo, co było jeszcze gorsze! Wstrętny Haman znalazł sposób, żeby przyspieszyć tragedię, ponaglając króla Aswerusa, żeby wydał przeciw ludowi Izraela dekret nakazujący jego wyniszczenie, począwszy od 13-ego dnia miesiąca Adar. Wtedy Estera zebrała się na odwagę: poszła zobaczyć się z królem i działającą w niej Bożą mocą zmiękczyła serce króla tak, że powiedział: „Jakiekolwiek są twoje pragnienia, już są spełnione!” Wtedy Estera poprosiła: „Daruj mi życie moje i życie mojego ludu, oto, czego pragnę!” Wtedy król wydał nowy dekret, teraz stanowiący rehabilitację i ochronę Izraela i został on ogłoszony w całym królestwie 13-ego dnia miesiąca Adar. Tak więc przez swą modlitwę i wstawiennictwo słaba kobieta uratowała lud Izraela od szatańskiego planu. Sprawiła, że mógł żyć przykazaniami swego Boga w pokoju, nawet w obcym kraju! Estera jest tą gwiazdą świecącą pośród ciemności!

Gdy Matka Boża przyszła do Fatimy, to była nową Esterą. Gwiazda, jaką miała na swej sukni, to był znak. Perski rdzeń słowa Ester znaczy po angielsku ‘star’, po francusku ‘astre’, po niemiecku ‘Stern’. Także to, że Matka Boża objawiała się 13-ego dnia miesiąca, przez sześć miesięcy z rzędu, to jeszcze jeden znak, ze przychodziła jako nowa Estera (można policzyć ile razy w Księdze Estery jest wymienione ‘trzynastego dnia miesiąca’!) Według rabinackich komentarzy Estera była najpiękniejszą kobietą i dlatego została wybrana przez króla. Poruszony jej pięknem ofiarował jej połowę swego królestwa. Dzisiaj rabini widzą „rolę Estery” jako historię Bożego zwycięstwa nad Złym. Podobnie Maryja, nowa Estera, promieniejąca pięknem i niepokalaną czystością, zachwyciła serce Króla Niebios. Przez swe matczyne wstawiennictwo zmusiła Nieprzyjaciela do odejścia, a I wojnę światową do zakończenia. W końcu jak Estera stanęła w pałacu króla Aswerusa, tak Maryja staje za nami w Pałacu Żyjącego Boga i spuszcza na wszystkie swe dzieci deszcz błogosławieństw. U Jej boku nie zostaniemy wyniszczeni!

Dzisiaj Matka Boża przychodzi do Medjugorja i według orędzia przekazanego przez Mariję 25 sierpnia 1991 r. chce w Medjugorju zrealizować to, co rozpoczęła w Fatimie! A co było planem Matki Bożej w Fatimie, jeśli nie ostateczne zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca?? Czym jest Medjugorje, jeśli nie szkołą, w której uczymy się żyć tym zwycięstwem? Kim jest Gospa, jeśli nie najukochańszą matką i najpiękniejszą z królowych, która leczy nasze wynaturzenia jednym tylko spojrzeniem? Jak nie możemy współpracować z tym cudownym strategiem, który przyspiesza Boże zwycięstwo nad Złym, a światu ofiarowuje pokój?4. Uszanujmy wspólnie to wielkie pragnienie Chrystusa objawione Siostrze Faustynie i odmówmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia, zaczynając w Wielki Piątek, 25 marca! Tekst znajdziecie w księgarni lub na naszej stronie childrenofmedjugorje.com na końcu tego listu z 15 marca.Najdroższa Gospo, ‘Gwiazdo Zaranna’, nadal prowadź nas do Nieba! ‘Nowa Estero’, nie przestawaj wstawiać się za nami i uczyń nas dla swojego głosu czystymi narzędziami!Siostra Emmanuel +PS.1. Rdz 3,15; Ap 12,1-6

PS.2. W tym czasie odmawiana jest nowenna do św. Józefa przed 19 marca, oto modlitwa, którą można odmówić:

Modlitwa do Świętego Józefa za Kościół i Ojca Świętego

Najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła, który wzywał cię zawsze w chwilach niepokoju i troski, z wyniosłego tronu twej chwały rzuć pełne miłości spojrzenie na cały świat katolicki. Niech twoje ojcowskie serce zostanie poruszone widokiem Mistycznej Oblubienicy oraz Namiestnika Chrystusa opanowanego smutkiem i prześladowanemu przez potężnych wrogów. Przez gorzki lęk, jakiego doświadczyłeś na ziemi, obetrzyj łzy Ojca Świętego, obroń go, pociesz go, wstawiaj się za nim u Dawcy pokoju i miłości, żeby wszystkie przeciwności zostały usunięte, wszelkie błędy rozwiane, a cały Kościół służył Bogu w doskonałej wolności. Amen!Następny list będzie 15 kwietnia 2005 r. lub wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 MEDZIUGORJE, 26. marca 2005 r.

 

 

 

              „Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości. Dziatki, miłujcie się Bożą miłością. Niech w każdej chwili, w radości i w smutku, miłość zwycięża i w ten sposób miłość zapanuje w waszych sercach. Jezus Zmartwychwstały będzie z wami, a wy będziecie Jego świadkami. Będę radować się z wami i chronić was pod matczynym płaszczem. Dziatki, ze szczególną miłością będę patrzeć na wasze codzienne nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 25. marca 2005r.

 

 

 

 

NIEWOLNICY PRZYZWYCZAJEŃ I ZWYCZAJÓW

 

Pewnego dnia przed południem spotkałem znajomego. Od razu spostrzegłem, że jest zdenerwowany. Zapytałem go: „Jak się masz?” „Lodu i śniegu mam po dziurki w nosie!” powiedział. „Czemu się złościsz na śnieg, który tak rzadko tu pada?” zapytałem go. „Jakbym się nie miał złościć, gazety jeszcze nie dowieźli, a już jest południe. Codziennie ją czytam, a dziś jej nie ma. Jak mogę mieć dobry dzień?” Inna osoba powiedziała mi, że źle rozpoczęła dzień, bo się śpieszyła i nie zdążyła wypić porannej kawy, bez której nie może żyć.

To jest nasza rzeczywistość. Sprawy tego świata i nawyki, bez których nie możemy żyć określają nasz humor, przebieg dnia i czasu. Po prostu nie potrafimy żyć bez pewnych przedmiotów i przyzwyczajeń, które w istocie nie są wcale takie ważne. Staliśmy się niewolnikami. I kiedy dziś mówimy o niewolnictwie, niedobrze jest pomyśleć od razu o celach więziennych, obozach, kolonizacji narodów. Dziś obecne jest zniewolenie serca i ducha. Nasze serce i duch są zniewolone. Żyjemy we własnym więzieniu. Jesteśmy skuci wszelkiego rodzaju przyzwyczajeniami, związani nawykami i zwyczajami. Jesteśmy zniewoleni walcząc o swój wizerunek, zniewala nas praca, fałszywe przyjaźnie, interesy, pieniądze, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, gry hazardowe, alkohol, narkotyki, media… W świecie, który cały czas głosi wolność jednostki staliśmy się współczesnymi niewolnikami.

Kiedy Jezus powiedział swoim współczesnym, że przyszedł ich wyzwolić w Duchu i Prawdzie, oni buntowali się, twierdząc, że nie są zniewoleni bowiem są synami Abrahama (por. J 8, 31-42). Ale kto wie po raz który myśli Jezusa nie były ich myślami. Jezus mówi o zniewoleniu grzechem, o ślepym zniewoleniu prawem, którym żyje się zapominając i o sercu i o potrzebach konkretnego człowieka. Jezus idzie na krzyż, na śmierć by nas wyzwolić, zwyciężyć grzech i zapowiedzieć czas życia w pełni.

Każdy z nas zna swoje krępujące go ograniczenia. Obok nas słychać wołanie wolności. Porzucenie grzechu i przyzwyczajenia do ziemskiej drogi jest drogą do wolności, która nie jest ograniczona żadnymi układami ani politycznym porządkiem świata. Poeta śpiewa: Duszo, do lotu jesteś stworzona! Wolność nie jest otoczona murami czy kratami. Wolność jest w sercu. Dziś więcej wolnych ludzi mamy w więzieniach niż na tzw. wolności. Nie ma wolności bez Boga, bo Bóg każdemu człowiekowi daje wolną wolę, jako nieodłączną część życia. Miejscami odzyskiwania wolności są dziś konfesjonały, które szczególnie w Medziugorju, dają świadectwo o zwycięstwie miłosierdzia Bożego nad grzechem człowieka. Słowa kapłana: Odpuszczają ci się twoje grzechy – znaczą: Jezus odnowił cię w Duchu i Prawdzie, idź i żyj wolny od wszelkiego grzechu i uzależnienia.

             

o. Mario Knezović OFM

 

 

W I A D O M O Ś C I

 

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W lutym w parafii Medziugorje rozdano 23 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 649 kapłanów z kraju i z zagranicy.

W lutym w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Meksyku, Francji, Austrii, USA, Korei, Kanady, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.

 

ODBYŁO SIĘ XII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU I GRUPY MODLITEWNE PIELGRZYMKOWE I HUMANITARNE

W dniach od 6 do 10 marca odbyło się XII Międzynarodowe Spotkanie dla Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju i Grupy Modlitewne Pielgrzymkowe i Humanitarne. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób z 20 krajów. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Przewodnik i pielgrzym”.

Wykładowcami byli Hubert Liebherr z Niemiec i Kevin Lacey z Irlandii. W ramach spotkania przewidziano jeden dzień postu i modlitwy, który prowadził o. Ljubo Kurtović OFM. O roli przewodnika mówił również o. Jozo Zovko OFM. Rozmawiano o akcjach humanitarnych związanych z Medziugorjem, które przedstawił o. Ivan Landeka OFM. Mszom świętym w trakcie seminarium przewodniczyli: o. dr Tomilsav Pervan OFM, o. Ljubo Kurtović OFM, o. Svetozar Kraljević OFM oraz o. Mario Knezović OFM, który jako dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje prowadził całe spotkanie. Uczestnikom zaprezentowano film dokumentalny „Medziugorskie światła”. Mszy św. na zakończenie przewodniczył proboszcz o. Branko Radoš OFM. W czasie spotkania w szczególny sposób modlono się o zdrowie Ojca Świętego Jana Pawła II. Do Papieża wysłano list ze słowami wsparcia wraz z podpisami wszystkich uczestników:

 

KOMUNIKAT

 

Zebrani w ramionach Królowej Pokoju w Medziugorju, wypełnieni głębokim uczuciem łączności z Chrystusem i Kościołem, przeprowadziliśmy XII Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Centra Pokoju, Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Humanitarne. Ponieważ z Medziugorjem jesteśmy związani od wielu lat jako pielgrzymi, ale i jako przewodnicy pielgrzymek, rozważaliśmy temat „Przewodnik i pielgrzym”.

Świadomi faktu, że Medziugorje gromadzi pielgrzymów ze wszystkich krajów świata, otwarci na dary Ducha Świętego, w czasie spotkania słuchaliśmy wykładów na temat roli przewodnika, który ma być wyciągniętymi rękoma Boga i Matki Bożej na drodze nawrócenia wielu osób. Ciągle mieliśmy w pamięci słowa Jezusa: «Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem... abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał» (J 15, 16). Rola przewodnika to dar, ale i wielki obowiązek, który wykonywać można jedynie w pełnej współpracy z łaską Bożą i nasłuchując orędzi Matki Bożej. „Dlatego, drogie dziatki, słuchajcie i żyjcie tym, co wam mówię, bo jest to dla was ważne, żebyście pamiętali moje słowa i wszystko to o czym mówiłam kiedy nie będę już z wami” (orędzie Matki Bożej z 25 października 1992). W tym kontekście zdecydowaliśmy się ponownie wartościować pośredniczącą rolę przewodnika, który jest niczym drogowskaz na drogach Bożych. Na spotkaniu, na modlitwie zbieraliśmy siły do niestrudzonego kontynuowania powołania, które otrzymaliśmy. Prezentowaliśmy również doświadczenia i opinie, że każdy przewodnik i osoba prowadząca grupę modlitewną musi najpierw być osobiście ewangelizowany w Duchu, wolności i prawdzie, aby mógł wykonać zadanie pośrednika. „Potrzebny jest wam Duch Prawdy, byście mogli przekazywać orędzia takie, jakie są, nie dodając do nich ani nie ujmując czegokolwiek, tak jak ja wam powiedziałam” (orędzie Matki Bożej z 9 czerwca 1984).

Kierujemy apel do wszystkich organizujących pielgrzymki do Medziugorja, by w centrum pielgrzymowania umieścili program modlitewno-liturgiczny, oferowany przez kancelarię parafialną w Medziugorju, oraz aby pielgrzymom uświadomili wagę i niepodważalną rolę sakramentalnego życia Kościoła. W szczególności zaś Mszę św. i spowiedź.

W czasie spotkania wznosiliśmy modlitwy w intencji poprawy zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II, prosząc Boga o siłę i Matkę Bożą o orędownictwo by mógł służyć Chrystusowi, Kościołowi i ludziom.

 

uczestnicy

Medziugorje, 10 marca 2005 r.

 

DUCHOWY RUCH KRÓLOWEJ POKOJU NA ŚWIECIE – ADRESARZ I KOORDYNACJA

            Na XII Międzynarodowym Spotkaniu dla Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju, Grupy Pielgrzymkowe i Humanitarne (6-10 marca 2005 r.) przedstawiliśmy próbę stworzenia adresarza, który świadczyłby o uniwersalności ruchu duchowego motywowanego objawieniami Matki Bożej w Medziugorju. Dzięki odpowiedziom na ankietę i danym opublikowanym na różnych medziugorskich stronach Internetowych, w adresarzu znajduje się już 544 adresów: organizatorów pielgrzymek, centrów pokoju i grup modlitewnych ze wszystkich kontynentów. To jest dopiero początek, prosimy więc o pomoc Państwa w uzupełnianiu bazy danych. Jak dotychczas nie był ten spis podawany do wiadomości publicznej, gdyż ciągle jest uzupełniany, mamy jednak nadzieję, że uda się go uzupełnić i opublikować w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że dzięki niemu pielgrzymi będą mogli się włączyć w ten ruch modlitewny, jak również łatwiej znajdą organizatorów pielgrzymek.

Na XII Międzynarodowym spotkaniu dla przewodników wyrażono potrzebę zarówno Sanktuarium, jak i pielgrzymów, by powstały organa koordynacyjne w wymiarze krajowym, których rola ułatwiłaby współpracę w danym kraju, komunikację z Kościołem miejscowym, jak i z Sanktuarium w Medziugorju. W niektórych krajach one już istnieją: w Niemczech jest to „Deutschsprachiges Informationszentrum für Medjugorje” – Hubert Liebherr – www.medjugorje-info.de, w Polsce jest to „Wspólnota Królowej Pokoju przy kościele ojców Pijarów” – o. Stanisław Kania SchP – www.medziugorje.pl, w Austrii jest to „Gebetsaktion” –http://www.gebetsaktion.at, w Irlandii jest to „National Medjugorje Council of Ireland”, Paul Wallace… Prosimy Państwa o podjęcie współpracy z centrum w swoim kraju w służbie głoszenia orędzia Matki Bożej. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach podobne centra powstaną również w innych krajach, by służyć współpracy i ewangelizacji w poszczególnych krajach.

Przewodników i organizatorów, jak również osoby prowadzące medziugorskie grupy modlitewne i charytatywne prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie Internetowej Sanktuarium w rubryce: Međugorje u Crkvi - Anketa: Duhovni pokret Kraljice Mira u svijetu – i przesłanie do Sanktuarium na adres e-mailowy: medj.lidija@medjugorje.hr lub faksem na numer  00 387 36 651 444.

 

COROCZNE OBJAWIENIE MIRJANY SOLDO – 18 MARCA 2005 R.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1984 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

Kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na modlitwie różańcowej, która rozpoczęła się o 8.45 we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zaczęło się o   14:09 i trwało do 14:14. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

            "Drogie dzieci! Przychodzę do was jako matka, która kocha swoje dzieci ponad wszystko. Dzieci moje, również was pragnę nauczyć kochać. Modlę się o to. Modlę się, byście w każdym bliźnim rozpoznali mojego Syna. Droga do mego Syna, który jest prawdziwym pokojem i miłością, prowadzi poprzez miłość do bliźnich. Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, by wasze serce było otwarte na tę moją intencję.”

 

DZIESIĄTE MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

Dziesiąte Międzynarodowe Rekolekcje Kapłańskie odbędą się w Medziugorju w dniach od 4 do 9 lipca 2005 r. Tematem rekolekcji będzie: Eucharystia i Maryja - Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie! (J 2, 5)

 

PROGRAM REKOLEKCJI

 

4 lipca 2005, poniedziałek

13.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)

18.00                POCZĄTEK REKOLEKCJI

Modlitwa różańcowa, Msza św.

Modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca św.

 

5 lipca 2005, wtorek

08.30    Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu

09.00    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

10.00    Przerwa

10.30    Modlitwa

15.30    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

16.30    Przerwa

17.00    Modlitwa

18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie)

 

6 lipca 2005, środa

08.30    Laudes w j. łacińskim i adoracja Najświętszego Sakramentu

09.00    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

10.00    Przerwa

10.30    Modlitwa

15.30    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

16.30    Przerwa

17.00    Modlitwa

18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie)

22.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

7 lipca 2005, czwartek

06.00    Różaniec na Górze Objawień

09.30    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

10.00    Przerwa

10.30    Modlitwa

15.30    Wykład (o. dr Zvjezdan Linić, OFM)

16.30    Przerwa

17.00    Modlitwa

18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu)

 

8 lipca 2005, piątek

06.00    Droga Krzyżowa na górze Križevac spowiedź

16.00    Modlitwa, rozważanie

18.00    Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., adoracja Krzyża Pańskiego)

 

9 lipca 2005, sobota

08.30    Przejście na grób o. Slavka Barbaricia OFM, modlitwa

09.00    Wymiana doświadczeń, świadectwa

 

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW. O 12.00

 

Wykładowcą na tegorocznych rekolekcjach będzie o. Zvjezdan Linić, OFM. Urodził się w 1941 w Svilnie, w pobliżu sanktuarium Matki Łaskawej w Trsacie (Chorwacja). Do Zakonu Franciszkańskiego wstąpił w 1958 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1967 r.

Studiował w Samoborze, Zagrzebiu, Paryżu i Innsbrucku gdzie w 1970 r. obronił doktorat z teologii – z zakresu liturgii.

W latach 1981–1997 jako kapłan działał pośród naszych pracowników w Innsbrucku, Paryżu, Nowym Sadzie oraz w Chorwacji w Trsacie, Karlovacu, Osijeku i Zagrzebiu. Od 1997 r. jest dyrektorem Domu Spotkania Tabor działającego przy klasztorze franciszkańskim w Samoborze, gdzie organizuje i prowadzi liczne rekolekcje i kursy dla wszystkich stanów w Kościele.

Posługę kapłańską poświęcił w największym stopniu młodzieży i Trzeciemu Zakonowi Franciszkańskiemu. Wielu młodym ludziom pomógł poznać Chrystusa Zbawiciela i wejść do Kościoła dzięki sakramentowi chrześcijańskiej inicjacji. Często prowadzi wykłady dla studentów teologii. Jest szczególnie aktywny w prowadzeniu rekolekcji dla kapłanów, zakonników i zakonnic oraz dla osób świeckich. Jest znany jako osoba prowadząca kursy pomagające w poznaniu podstawowego doświadczenia chrześcijańskiego oraz rekolekcje uzdrawiające i wyzwalające.

          Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, albo telefonicznie lub faxem: 00 387 36 651 999 (za Mariju Dugandżić).

Prosimy księży, którzy na własną rękę zapewniają sobie zakwaterowanie u rodzin w Medziugorju, aby w swoim zgłoszeniu podali również imię i nazwisko oraz numer telefonu rodziny, u której zamierzają się zatrzymać.

Księża, którzy nie mają możliwości załatwienia kwater na własną rękę proszeni są o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, aby parafia mogła zarezerwować im miejsce.

Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji mszalnych.

Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte, radio o wysokiej częstotliwości FM i słuchawki (aby słuchać tłumaczenia symultanicznego).

Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły tę informację we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział. Prosimy również, aby, o ile jest to możliwe, materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży (zakwaterowanie u rodzin w parafii jest bezpłatne).

Już teraz dziękujemy Państwu modląc się o błogosławieństwo.

 

ZAWIESZENIE OBOWIĄZKU WIZOWEGO DLA OBYWATELI POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER

Na posiedzeniu Rady Ministrów Bośni i Hercegowiny, które odbyło się 22 lutego 2005 r. podjęto decyzję o zawieszeniu obowiązku posiadania wiz przez obywateli Polski, Czech, Słowacji i Węgier udających się do Bośni i Hercegowiny w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2005 r.

Obywatele powyższych krajów mogą przebywać na terenia BiH bez wizy maksymalnie 3 miesiące. Na teren BiH mogą wjechać przez przejście lotnicze w Sarajewie lub przez inne międzynarodowe przejście graniczne.

 

AKCJA „DLA ŻYCIA”

Radio „Mir” Medziugorje rozpoczęło akcję humanitarną „Dla Życia”. Akcję wspiera arcybiskup Vrhbośni Vinko Puljić, przwodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu BiH, wskazując, jednak że nie można żyć z darów, ale dzięki pracy: „Odpowiedzialność społeczeństwa polega na tym, by żyć dzięki pracy”. Kardynał udzielił szczególnego wsparcia założeniu Stowarzyszenia rodzin wielodzietnych, z jakiej sam się wywodzi. Powiedział: „To jest tak bardzo potrzebne na naszym terenie. Stowarzyszeni jesteśmy mocniejsi. Prawa należy sobie wywalczyć.” Pomysł akcji zrodził się po emisji programu poświeconego tematyce rodzinnej „Oaza życia”, który jest emitowany od 2,5 roku, a prowadzony jest przez Višnję Spajić. Akcja „Dla Życia” wzywa wiernych, mieszkańców, przedsiębiorców, rodziny i wszystkich, którzy mogą pomóc, by pomagali konkretnie wybranej rodzinie wielodzietnej pozostającej w trudnej sytuacji materialnej.

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm