Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

MEDZIUGORJE, 26. stycznia 2005 r.

 

 

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Dziatki, módlcie się o jedność chrześcijan, aby wszyscy byli jednym sercem. Jedność naprawdę zagości wśród was kiedy będziecie się modlili i przebaczali. Nie zapominajcie: miłość zwycięży jedynie kiedy się modlicie i wasze serce się otwiera. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25. stycznia 2005r.

 

 

UMIEĆ ZACZĄĆ

 

Franciszkanie często parafrazują powiedzenie swego założyciela św. Franciszka z Asyżu, w którym on prawie zaprzeczył wszelkim swoim działaniom, mówiąc: „Bracia zacznijmy od początku, nic nie uczyniliśmy”. Z pewnością takie święte podejście trudno byłoby dostrzec obserwując postawy ludzi naszych czasów. Człowiek i ludzkość najczęściej wyliczają sukcesy, nowe plany, inwestycje, dobre uczynki, zasługi, dowody uznania… Społeczeństwo funkcjonuje na bazie widocznego sukcesu i wartościowania materialnego. W takiej atmosferze nie ma miejsca na słowa, że nic nie uczyniliśmy i że powinniśmy rozpocząć od początku. Do tego potrzebna jest pokora, a ona jakby znikła z ludzkich serc.

Nadążając za duchowym życiem Kościoła i kierując się przesłaniami jego założyciela Jezusa Chrystusa często będziemy zawracani ku źródłom, ku początkowi. Wezwani jesteśmy by codziennie rozpoczynać – nie tylko działać, ale i żyć od początku. Właściwie można by powiedzieć, każdego dnia należałoby żyć tak jakby dotychczas nic się nie osiągnęło, np. zasług czy sukcesów.

Pewien chrześcijański koszykarz był przez kilka sezonów najlepszym koszykarzem Europy. Ludzie byli zachwyceni. Wiadomości o nim wypełniały pierwsze strony gazet i czas antenowy w radiu i telewizji. Ale po tych wielkich sukcesach poszedł grać w NBA w USA. Tam przeżył lekcję prawdy życiowej. Koszykarz, wokół którego kręcił się europejski świat, nie mógł wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie w nowej drużynie. To ciężko dotyka: nagle przestajesz być ważny. Sukces staje pod znakiem zapytania? To był dla niego ogromny problem. Koszykarz ten opowiedział jak wyszedł z kryzysu i depresji. Stało się to kiedy zrozumiał, że wówczas jest jakaś nowa gra i że musi zacząć od początku, zapomnieć o dawnych sukcesach i sławie, wszystko ruszyło właściwym torem. W następnym sezonie był najlepszym strzelcem drużyny. Umiał zacząć od początku, to była tajemnica i ratunek.

Tak też jest z życiem. W słowach psalmu możemy znaleźć intencje naszych przodków: „Codziennie będę chwalił Cię Panie, Imię Twoje będę wysławiał na wieki” (Ps 145, 1). Niech i nasz dzień będzie początkiem podróżowania z Jezusem. Jedynie ci, którzy potrafią rozpoczynać – jak pokazuje życie – będą zbierać owoce sukcesu.

                         o. Mario Knezović OFM

 

  W I A D O M O Ś C I

 

  LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W grudniu w parafii Medziugorje rozdano 54 400 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 956 kapłanów z kraju i z zagranicy.
W minionym 2004 r. rozdano łącznie 1 224 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 28 166 kapłanów.
W grudniu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: USA, Włoch, Francji, Filipin, Belgii, Australii, Anglii, Czech, Libanu, Niemiec, Polski, Słowacji, Korei, Austrii, Rumunii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

 

COROCZNE SPOTKANIA POŁĄCZONE Z REKOLEKCJAMI DLA STYPENDYSTÓW FUNDACJI O. SLAVKA BARBARICIA

29 grudnia odbył się zorganizowany przez Fundację o. Slavka Barbaricia „Dzień studenta”. Spotkanie rozpoczęła o 15.00 wspólna modlitwa studentów oraz członków zarządu Fundacji przy grobie założyciela o. dr Slavka Barbaricia OFM.

Potem o. Iko Skoko OFM wygłosił wykład na temat „Jak należy się komunikować, by osiągnąć cel”. Prelekcja została wygłoszona w sali placówki opiekuńczo-wychowawczej „Matczyna Wioska”. Następnie o. Dragan Ružić OFM oraz o. dr Ivan Sesar sprawowali Mszę św., a studenci i członkowie Fundacji modlili się w intencji o. Slavka Barbaricia, wszystkich dobroczyńców i dziękowali Bogu za wszystkie dary i dobrodziejstwa, które otrzymali w minionym roku.

Spotkanie zakończył poczęstunek i rozmowa studentów z członkami Fundacji.

 

NOWY ROK W MEDZIUGORJU

Na noworocznym czuwaniu modlitewnym w Medziugorju w tym roku zebrało się kilka tysięcy pielgrzymów z wszystkich krajów świata. Czuwanie modlitewne prowadzili o. Ljubo Kurtović OFM i o. Mario Knezović OFM, a w koncelebrze Mszy św. uczestniczyło blisko stu księży. Z powodu braku miejsca w kościele pielgrzymi i parafianie uczestniczyli w modlitwie dzięki telebimowi w namiocie i w sali spotkań. Czuwanie wraz z Mszą św. trwało od 22.00 do 1.00 w nocy i tłumaczone było na kilka języków.

We współczesnym, niespokojnym świecie, w którym zbyt często wszystko wygląda beznadziejnie, gromadząca się licznie młodzież, która wita Nowy Rok w Medziugorju jest znakiem nadziei na lepszy świat.

Okres Bożego Narodzenia został uświetniony pięknymi koncertami muzyki religijnej, który odbyły się w kościele parafialnym. Dla pielgrzymów wystąpili: Golubići Mira – mały chór parafialny, Kraljica Mira – duży chór parafialny oraz zaproszeni goście: chór – Mali raspjevani Dubrovnik i zespół wokalny Luka Ploče.

 

MSZA ŚWIĘTA I KOLEKTA NA RZECZ OFIAR TSUNAMI W POŁUDNIOWEJ AZJI

W sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju 1 stycznia 2005 r. sprawowano Mszę św. w intencji ofiar tsunami w Azji Południowej. Kolekta zebrana w czasie Mszy przekazana zostanie na potrzeby ofiar. Apelujemy do przyjaciół Medziugorja, by również przyłączyli się do akcji pomocy dla poszkodowanej ludności.

Mszy św. przewodniczył o. Bože Milić OFM w koncelebrze licznych księży z kraju i z zagranicy.

 

KRÓLOWA POKOJU W RIJECE

W sobotę 8 stycznia w Rijece (Chorwacja) została założona wspólnota modlitewna Królowej Pokoju. Wspólnotę założyli pielgrzymi, odpowiadając na wezwanie Królowej Pokoju.

Wspólnota będzie gromadzić członków z wielu parafii z terenu Rijeki i okolicy. Pierwsze rekolekcje prowadził tam o. Mario Knezović OFM, uczestniczyli w nich członkowie wspólnoty i księża z Rijeki. Pragnieniem członków wspólnoty jest modlitwa w intencjach Matki Bożej i czynne uczestnictwo we wspólnocie parafialnej oraz w życiu miejscowego Kościoła. Wspólną opiekować się będą Siniša Pucić, Ružica Perković i Danijel Patafka.

 

XII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH CENTRA POKOJU, MEDZIUGORSKIE GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE ORAZ CHARYTATYWNE

XII Międzynarodowe spotkanie osób prowadzących Centra Pokoju, medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe oraz charytatywne odbędzie się w Medziugorju w dniach od 6 do 10 marca 2005 roku. Temat spotkania brzmi: “PRZEWODNIK I PIELGRZYM”.

Niedziela, 6. 03. 2005.

14.00 – Rejestracja uczestników

17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele

 

Poniedziałek, 7. 03. 2005.

9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.30 – Wykład: „Profil duchowy i osobowość przewodnika”; franciszkanie medziugorscy

10.30 – Przerwa

11.00 – Rozmowa z wykładowcą

15.00 – Spotkanie z franciszkanami

17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele

20.30 – Spotkanie z proboszczem

 

Wtorek, 8. 03. 2005.

9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.30 – Wykład: „Doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu pielgrzymów”;

Kevin Leacy (Irlandia), Hubert Liebherr (Niemcy)

10.15 – Przerwa

10.45 – Spotkanie, rozmowy i spostrzeżenia przewodników

11.30 – Działalność humanitarna związana z objawieniami medziugorskimi, o. Ivan Landeka, OFM. Rozmowa z wykładowcą na temat działalności humanitarnej

15.00 – Modlitwa na Górze Objawień

17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele

 

Środa, 9. 03. 2005.

Dzień skupienia: o. Jozo Zovko OFM, o. Ljubo Kurtović OFM

9.00 – Modlitwa, wykłady, rozmowy…

12.00 – Wspólny obiad (chleb i woda)

14.00 – Droga Krzyżowa na Križevacu

17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele

21.00 – 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Czwartek, 10. 03. 2005.

9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.30 – Wymiana doświadczeń

11.00 – Msza św.

... Wspólny obiad

Wykładowcami na tegorocznych rekolekcjach będą:

 

Kevin Leacy, Irlandia. Po tym jak jego syn Derek i najlepszy przyjaciel zginęli
w pożarze w 1991 r., jego życie uległo całkowitej zmianie. Niedługo po tym zdarzeniu zobaczył w telewizji program o okropieństwach wojny w Chorwacji i podjął decyzję: „Gdybym mógł uratować przynajmniej jedno dziecko, oszczędziłbym przynajmniej jednym rodzicom piekła, przez które sam przeszedłem”. Kiedy po raz pierwszy przekazał pomoc medyczną szpitalowi w Mostarze zrozumiał, że sytuacja jest dramatyczna i jak wiele należy zrobić. Tak zrodziła się “Bosnia Refugee Aid” – forma pomocy dla uchodźców z Bośni i Hercegowiny. Świadczacy ją przez wiele lat mieli przywilej, by przekonać się o cudach ludzkiej wielkoduszności. W czasie najcięższych dni wojny sanktuarium Królowej Pokoju stało się pewnym miejscem dystrybucji pomocy dla Mostaru i Bośni Środkowej. Pewnego dnia wraz ze swoją córką wspiął się na Križevac i zobaczył wioski duszone dymem i ogniem śmiercionośnych ataków. Był dotknięty uświadomieniem sobie faktu, że Bóg nie jest odpowiedzialny za wojnę, a nawet za tragedię jego życia. Zrozumiał, że Bóg jest Ojcem, który leczy, Tym który może dać siłę, byśmy stanęli twarzą w twarz z bólem, z którym stykamy się w życiu. Dawał świadectwo o doświadczeniu Medziugorja. Ludzie zawsze byli zainteresowani, gdy mówił o Medziugorju i o cudownym pokoju, który Matka Boża daje naszym sercom. W 1996 r. przywiózł pierwszą grupę pielgrzymów do Medziugorja, zadając sobie pytanie: dlaczego on jako grzesznik ma robić coś takiego? Uważał, że pomoc humanitarna, którą przywoził była wystarczająca, ale Matka Boża miała inne plany. Towarzysząc pielgrzymom widział ludzi, którzy po raz pierwszy w życiu odnajdują Boga, uzdrowienia fizyczne i duchowe, ludzi, którzy po raz pierwszy odnaleźli pokój. Pielgrzymki z północno-zachodniej Irlandii, których został organizatorem ciągle na nowo wzbogacają go aż po dzień dzisiejszy.

            Hubert Liebherr ur. w 1950 r. w Memmingen, Niemcy. Po ukończeniu gimnazjum w 1970r. i odbyciu służby wojskowej, studiował budownictwo i geodezję na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe. Po ukończeniu studiów od 1977 do 1981 r. był inżynierem budowlanym w Algierii. Od 1981 r. w rodzinnej firmie Liebherr zarządza wydziałem przemysłowym, zajmującym się produkcją koparek, maszyn, części samolotowych i urządzeń przemysłowych.

Po przyjeździe do Medziugorja w 1988 r. idzie za wezwaniem Pana: „Zostaw wszystko co posiadasz i pójdź za mną!”. Wraz z przyjaciółmi założył organizację „Medjugorje-Deutschland”, by zapoznać z Medziugorjem i objawieniami Matki Bożej – Niemcy. Towarzyszy pielgrzymom przybywającym do Medziugorja. Bierze udział w spotkaniach modlitewnych dając świadectwo swej drogi do wiary. Uczestniczy w budowie kościołów w Rosji.

WSKAZÓWKI

XII Międzynarodowe Spotkanie osób prowadzących Centra Pokoju, medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe oraz charytatywne odbędzie się w Medziugorju w dniach od 6 do 10 marca 2005 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a każdego roku grono uczestników wzrasta. Prosimy więc, aby jak najszybciej, a najpóźniej do końca stycznia 2005 roku przesłać zgłoszenie o uczestnictwie w rekolekcjach. Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub dokonać osobiście w Informacji sanktuarium, telefonicznie lub faxem: 00387-36-651-999 (za Mariju Dugandžić).
Dla wszystkich grup językowych zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Cena rekolekcji
60 euro od osoby. W cenę wliczone są koszty organizacyjne rekolekcji (wykładowcy, tłumaczenie tekstów, tłumaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad w ostatnim dniu rekolekcji). Po opłaceniu kosztów na początku rekolekcji każdy z uczestników otrzyma akredytację, umożliwiającą uczestniczenie w spotkaniach rekolekcyjnych. Prosimy, aby Państwo sami zatroszczyli się o zakwaterowanie w Medziugorju. Wierzymy, że nie będzie to problemem, ponieważ od wielu lat przyjeżdżacie państwo do Medziugorja i macie tu znajomych i przyjaciół. Należy zabrać ze sobą radio ze słuchawkami, by słuchać tłumaczenia symultanicznego.

Już teraz cieszymy się z Państwa zgłoszeń i wspólnego spotkania!

 


 

 

15 stycznia 2005

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. 2 stycznia mogliśmy uczestniczyć w chrzcie małego Antosia, drugiego dziecka Vicki i Mario, w ich parafii w Gradacu koło Medjugorja. Niech Bóg będzie pochwalony za tę młodą rodzinę, w której króluje miłość!!

 

2. Nasza mała rodzina EDM w Medjugorju (Chrissey, Nancy Maria, Rose Mary i ja) życzy wam świętego i szczęśliwego roku 2005, wypełnionego pokojem, pod matczynym płaszczem Maryi!

Mam nadzieję, że z naszej listy mogliście wyciągnąć imię świętego, który będzie waszym towarzyszem na rok 2005. Bardzo się cieszę mogąc wam oznajmić, jakie imię na ten rok wybrały Dzieci Medjugorja: Matka Boża z Fatimy! (czczona 13 maja)

Oto cytat, jaki towarzyszył Jej imieniu: “O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.” (Modlitwa, jakiej pastuszków z Fatimy nauczył Anioł. Odmawiamy ją po każdym dziesiątku różańca).Naszym zadaniem jest: na wszelkie sposoby przyspieszyć triumf Niepokalanego Serca Maryi i bardziej czcić różaniec.

Podczas całego roku będziemy się starali odpowiadać na wezwanie Matki Bożej, zwłaszcza że, jak sama to określiła, w Medjugorju chce wypełnić tajemnice, które rozpoczęła w Fatimie (patrz orędzie z 25 sierpnia 1991).

 

3. 2 grudnia Matka Boża dała wstrząsające orędzie, Ona naprawdę wzywała pomocy! Błagała: “Potrzebuję was! Wzywam was! Potrzebuję waszej pomocy! Pojednajcie się z samym sobą, z Bogiem, ze swymi sąsiadami. W ten sposób pomożecie mi. Nawracajcie niewierzących. Otrzyjcie łzy z mojej twarzy!” (Patrz PS)

25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, dokładnie kilka godzin przed trzęsieniem ziemi, także Dzieciątko Jezus wzywało nas do pokoju, a Matka Boża prosiła nas: “bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny w każdej sytuacji”.

Otóż wydarzenia w Azji, które wprowadziły ziemię w stan szoku, wydają się częściowo tłumaczyć, dlaczego Matka Boża wzywała nas w tak dramatyczny sposób! Jestem daleka od chęci odpowiadania na pytania, jakie otrzymujemy: “Dlaczego to się wydarzyło, czy to jest jakaś kara?”, “Dlaczego Bóg na to pozwolił?”, “Czy po tej katastrofie nastąpią inne?” Itd...

Nie jestem ani aniołem, ani prorokiem, żeby odpowiadać ze znajomością rzeczy. Ale to, czego jestem pewna, to jest to, co Matka Boża tyle razy wypowiadała podczas tych 23 lat objawień: “Przez modlitwę i post (patrz PS) można nawet zawiesić prawa natury” (12.07.82). Zatem spójrzmy raczej w przyszłość i zróbmy wszystko, żeby zapobiec eksplozji innych tragedii. Matka Boża powiedziała nam: “Szatan chce zniszczyć przyrodę, a nawet planetę, na której żyjecie” (25.01.91). Powiedziała: “Szatan chce wojny!”, “Chce siać strach!”, a także: “W świecie panuje nienawiść!” (25.11.01) Otóż to wszystko można unicestwić, jeśli posłuchamy Jej i chwycimy za najpotężniejsze narzędzia, jakie Ona nam wskazuje, żeby zwyciężyć szatana!! “Widzicie, drogie dzieci, jak przez pokorną modlitwę możemy go rozbroić!” (sierpień 85). W rzeczywistości, jeśli jesteśmy w stanie łaski (jeśli jesteśmy w pokoju z Bogiem i nie popełniliśmy żadnego grzechu ciężkiego), każda modlitwa wypowiedziana sercem paraliżuje szatana i rozbraja go. On boi się dziecka, które się modli – mówi św. Tereska! Gdybyśmy tylko zdali sobie sprawę z tego, jaką siłą dysponujemy, gdy żyjemy Ewangelią i orędziami naszej Niebieskiej Matki!

Pytano nas, czy to trzęsienie ziemi oznacza początek wypełniania się tajemnic. Nie, ponieważ na trzy dni przed ich wypełnieniem tajemnice zostaną objawione publicznie przez księdza wybranego przez widzących. Dotąd żadna z tajemnic nie została objawiona. Ponadto nie należy łączyć “tajemnicy” z “katastrofą”!

Oto, co chciałabym powiedzieć na temat całej tej sytuacji: My wszyscy, cały świat, jesteśmy w stanie szoku, ponieważ w tej strasznej tragedii zginęło przynajmniej 150 000 osób. Brak nam łez do płaczu! Ale jaka jest najgorsza z tragedii? Przez lata odeszły daleko od Boga miliony ludzi, wrogo nastawione do przykazań, z duszą zaślepioną ciemnością grzechu. Prześladowano tysiące dzieci, pojono je straszliwymi przykładami; stanowiono złe prawa, powodując rozbicie rodzin i uczenie młodzieży rzeczy wstrętnych, nawet w szkole... Lista byłaby długa; dlaczego więc nie mielibyśmy włożyć tyle samo wysiłku, żeby pomóc tym, którzy trwają w śmierci duchowej, tak jak czynimy to dziś, żeby pomóc ofiarom tragedii w Azji? Ziemskie ciało na pewno przeminie, lecz czyż dusza ludzka nie jest nieśmiertelna? Oczywiście, jest to widoczna miłość, gdy ofiarom wysyła się pomoc! Jakie to cudowne świadectwo dobrego i współczującego serca! Tymczasem nie zapominajmy o innym obliczu miłości: o zbawieniu dusz nieśmiertelnych dzieci Bożych! Nasuwa się więc istotne pytanie: co ja zrobię, żeby im pomóc? Co ja ofiaruję za tych braci, którym brak Boga? Dlaczego tak zaniedbywaliśmy potężne środki, które Nieprzyjacielowi uniemożliwiają realizację jego pragnień, aby całą ludzkość zanurzyć w wiecznej zagładzie?? “Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.” (Mt 10.28)

To nie jest przypadek, że za towarzyszkę na ten rok otrzymaliśmy Matkę Bożą z Fatimy! Ona objawiła się w Portugalii, żeby położyć kres I wojnie światowej i, jak w Medjugorju, wojnom, które szaleją w naszych sercach z powodu naszego oddalenia od Boga. Ona pomoże nam potężnie, JEŻELI uczynimy to, o co Ona nas prosi! I jeśli pomożemy Jej także my!

Tak, to wymaga odwagi, żeby działać zgodnie z Ewangelią w materialistycznym świecie, który chce zabrudzić serca aż do głębi! Ale co to za radość, jeśli należy się do Jezusa i do Jego Matki! Współpracujmy z Nią i uratujmy wiele istnień. Rozciągnijmy Jej ochronny płaszcz na całe regiony świata! Mamy moc wystarczającą do tego, żeby nie powiodły się plany Złego i żeby zapobiec zniszczeniu. “Gdybyście znały, drogie dzieci, wartość najmniejszej z waszych modlitw, modliłybyście się bezustannie!”, powiedziała nam Gospa.

Konkretna propozycja: Pomóżmy Matce Bożej jak nigdy wcześniej! Jeśli chcecie, wyślijcie Jej list miłosny, mówiąc Jej, co zamierzacie zrobić, żeby odpowiedzieć na Jej wezwanie z 2 grudnia. Może to być trud postu, jeden więcej różaniec lub godzina adoracji przed tabernakulum; konkretny gest pojednania, dobra spowiedź lub podjęcie modlitwy w rodzinie; lub ofiarowanie Mszy św. w intencjach Matki Bożej... Na modlitwie każdy się dowie, co czynić! Następnie ten list możecie albo umieścić za Jej figurką, albo wysłać na adres:

« Marie Reine de la Paix »,  BP 2157,  F- 06103 Nice cedex 2,  France.

Stąd zostanie zabrany do Medjugorja i przekazany któremuś z widzących. W ten sposób Matka Boża dostanie go podczas objawienia. Ona bardzo lubi nasze listy!

Droga Gospo, Ty nas nigdy nie zawiodłaś. Jak my moglibyśmy zawieść Ciebie? Odpowiemy na Twoje wezwanie i wraz z Tobą uratujemy życie innych!

Siostra Emmanuel +

 

PS.1. 2 stycznia Mirjana nie przekazała nam żadnego orędzia Matki Bożej. Jej mąż Marko powiedział: “Gospa nie dała innego orędzia. Mamy tylko to z 2 grudnia, żyjmy przede wszystkim tym orędziem i potraktujmy je poważnie!”

 

PS.2. Ostatnie wydarzenia w Azji jeszcze raz zwróciły naszą uwagę na kruchość życia ludzkiego! Nie możemy dłużej ignorować wezwania Maryi do modlitwy i do postu. Dała nam środek skuteczny – post – który “może nawet zawiesić prawa natury”. W swej książce "Délivrances et guérisons par le jeûne" (“Uwolnienia i uzdrowienia przez post”) siostra Emmanuel pomaga nam odkryć tę broń, która pozwala zapobiec dramatowi, uratować człowieka w niebezpieczeństwie i uzyskać inne owoce:

"Délivrances et Guérisons par le jeûne" książeczka do nabycia w Editions des Béatitudes

Tę książeczkę bogatą w bezcenne anegdoty czyta się w godzinę i dla wielu może ona tę godzinę uczynić godziną decydującą dla życia! Wprowadza nas w nieznane aspekty postu, jakie Maryja podała w Medjugorju. Do nabycia w naszej księgarni lub przez internet: www.logos-beatitudes.com 

Cena: 3 euro + koszty przesyłki.

"Délivrances et Guérisons par le jeûne" na CD (co jest dok³adnie wznowieniem już wydanej kasety). Do nabycia w:

Maria Multimédia, F-35750 Iffendic, France. (dołączyć do zamówienia czek. Cena: 4 euro + przesyłka); Tel: 02 99 09 92 10, Fax : 02 99 09 92 29. Email :  M.M.M@wanadoo.fr;   

Zamówienia przez internet: mariamultimedia.com

INNE JĘZYKI:

Książeczka istnieje w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, libańskim, niemieckim, chorwackim, japońskim, polskim, rumuńskim, itd...

 

PS. 3. Następny list zostanie wysłany 15 lutego lub wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

Archiwum wiadomości 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm