Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

W I A D O M O Ś C I

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W sierpniu w parafii Medziugorje rozdano 221 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 4 763 kapłanów z kraju i z zagranicy.

W sierpniu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Austrii, Polski, Korei, USA, Anglii, Irlandii, Libanu, Francji, Słowacji, Rumunii, Litwy, Meksyku, Australii, RPA, Belgii, Kanady, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

 

XXV ROCZNICA KAPŁAŃSTWA DWÓCH FRANCISZKANÓW Z PARAFII MEDZIUGORJE

1 sierpnia XXV rocznicę kapłaństwa obchodzili o. Ivan Čilić OFM i o. Mate Čilić OFM, obaj pochodzą z parafii Medziugorje. Przez wiele lat sprawowali opiekę duszpasterską w parafiach w Niemczech.

Jubilaci przewodniczyli uroczystej Mszy świętej w kościele św. Jakuba przy koncelebrze licznych kapłanów w tym prowincjała Hercegowiny o. Slavka Soldo OFM, homilię wygłosił proboszcz o. Branko Radoš.

 

JE FRANCISCO VITI, EMERYTOWANY ARCYBISKUP Z ANGOLI ODWIEDZIŁ MEDZIUGORJE

JE Francisco Viti, emerytowany arcybiskup z Huamboi w Angoli, odwiedził Medziugorje.

Podczas rozmowy powiedział: „Przyjechałem, by się modlić i pokłonić się Panu jako chrześcijanin i jako osoba wierząca. Dziękuję Panu za doświadczenie wiary, którego tu doznałem, szczególnie jeśli chodzi o sakrament pojednania i Eucharystii. Raduje mnie duch modlitwy, który tu panuje. Szczególną łaskę Bożą przedstawia duch jedności Kościoła, którego odczułem pośród pielgrzymów.”

 

JE MAURO PARMEGGIANI ZAPRASZA NA „PIERWSZE EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWYCH GRUP ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU” W RZYMIE

JE Mauro Parmeggiani z Rzymu pielgrzymował do Medziugorja w czasie trwania Festiwalu Młodych. JE Parmeggiani powiedział: „… że należy uczynić wszystko co jest możliwe, by Medziugorje zachowało prostotę, powagę i intensywność modlitwy, tak aby wszyscy mogli spotkać Maryję, a przez Nią Jej Syna Jezusa Chrystusa, który wzywa nas dziś do nawrócenia i istotnego chrześcijańskiego doświadczenia.”

JE Parmeggiani w rzymskiej diecezji zajmuje się pracą duszpasterską w środowisku młodzieżowym i w związku z tym przygotowuje „Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodzieżowych Grup Adoracji Najświętszego Sakramentu”, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 6 do 10 października 2004. Tematem spotkania będzie „Eucharystia: źródło i spełnienie powołania”. Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod następującym adresem: Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile - Vicariato di Roma, Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/A, 00184–Rzym, Włochy. (http://www.adoremus2004.org, info@adoremus2004.org).

 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO

W święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego 12 września, które w Medziugorju obchodzone jest w pierwszą niedzielę po święcie Narodzenia NMP w sanktuarium Królowej Pokoju zgromadziło się około 50 000 pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Tak, jak co roku pielgrzymi przybywali do Medziugorja już w nocy. Wielu z nich przeszło setki kilometrów, niektórzy pielgrzymowali boso.

Uroczystej Mszy św. w koncelebrze 57 księży przewodniczył o. Ivan Ševo OFM. Dla tych, którzy nie mogli pójść na Križevac w Kościele Parafialnym odbyła się Msza św., której przewodniczył o. Tomislav Pervan OFM. Wieczornej Mszy św. w koncelebrze 68 kapłanów przewodniczył o. Ljubo Kurtović OFM.

Również w tym roku przez tydzień przed świętem krzyż na Križevacu był oświetlony, przypominając o swoim znaczeniu i przygotowując parafian i pielgrzymów do święta jako  widoczny znak wiecznej światłości, która płynie z krzyża.

 

REKOLEKCJE W DOMUS PACIS

W czasie minionego miesiąca odbyły się sześciokrotnie rekolekcje postu i modlitwy dla pielgrzymów z Polski, Słowacji i Litwy. Rekolekcje prowadził o. Ljubo Kurtović OFM.

W tym samym domu przed złożeniem ślubów wieczystych na rekolekcjach zebrało się 22 seminarzystów z klasztorów franciszkańskich z terenu Chorwacji oraz BiH.

 

ZIMOWY PORZĄDEK PROGRAMU MODLITEWNEGO

Od poniedziałku 13 września zmieniły się godziny programu modlitewnego w parafii Medziugorje. Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym zaczyna się o 17.00, Msza św. o 18.00, po niej następują modlitwy o uzdrowienie i trzecia część różańca.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki po Mszy św. wieczornej oraz w środy i w soboty od 21.00 do 22.00.

Adoracja Krzyża Pańskiego w piątki po wieczornej Mszy św.

Modlitwa różańcowa na Górze Objawień w niedziele o 14.00, a Droga Krzyżowa na Križevcu w piątki o 14.00.

Spowiedź św. codziennie w czasie różańca, przed Mszą św.

 

V MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

Piąte Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w terminie od 3 do 6 listopada 2004 roku. Temat spotkania to: „Jak uzdrowić małżeństwo i rodzinę?”

Prosimy zabrać ze sobą: radio ze słuchawkami i Pismo Święte.

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku za kościołem. Opłata na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi 30 euro za jedną parę małżeńską. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Informacji sanktuarium lub też pod numerem 00 387 36 651 988, faksem: 00 387 36 651 999 (za Mariju Dugandżić) lub na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr Liczba uczestników jest ograniczona ze względu na ilość miejsc w sali, dlatego prosimy o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń, najpóźniej do końca września. Prosimy również pary małżeńskie, które będą brały udział w rekolekcjach, aby na własną rękę zapewniły sobie zakwaterowanie w Medziugorju.

 


 

 

15 września 2004

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. Matka Teresa z Kalkuty umiała elegancko wpłynąć na zmianę ludzkich poglądów za pomocą prostego słowa. Długie godziny spędzane każdego dnia przed Najświętszym Sakramentem (trzeba to podkreślić – przeżywane w dającej się odczuć oschłości!) napełniały ją bez jej wiedzy Słowem żyjącego Boga i podczas całego dnia to Słowo wytryskiwało z niej na jej otoczenie.

Pewnego dnia przychodzi odwiedzić ją pewna bardzo bogata Hinduska. Jest pokryta kosztownymi klejnotami i ubrana we wspaniałe sari. Ta kobieta jest zaskoczona światłem, jakie emanuje z Matki Teresy. Chce tego światła, chce zbliżyć się do Boga. Proponuje Matce Teresie, że da jej dużo pieniędzy. Matka Teresa odpowiada jej, że ważne są nie jej pieniądze, lecz jej serce. To serce musi się przemienić!

- Ile kosztuje sari, które nosisz? – pyta ją Matka Teresa.

Kobieta zastanawia się, potem podaje cenę: ekstrawagancką!

- Dobrze, odpowiada Matka Teresa. Następnym razem, kiedy przyjdziesz mnie odwiedzić, pamiętaj, żeby założyć tańsze sari.

- To wszystko?? – dziwi się kobieta, która oczekiwała radykalnego słowa, tak jak to widziała w życiu świętych.

Zmienić sari na mniej luksusowe wydawało jej się drobiazgiem, lecz mimo wszystko trochę ją to ukłuło w jej kobiecej dumie. Zastosowała się do tej całkiem prostej rady i dobrze na tym wyszła, ponieważ pamiętając, żeby uczynić swój strój bardziej skromnym, pozwoliła, żeby stopniowo ogarnęła ją Boża łaska. Otworzyła drzwi swego serca i spontanicznie zmieniły się inne elementy jej życia. Powróciła, żeby odwiedzić Matkę Teresę w sari mniej rzucającym się w oczy, a ona powtórzyła jej to samo: “Następnym razem załóż prostsze sari!” I tak kilka razy z rzędu. W końcu Matka Teresa musiała nalegać, żeby ta kobieta nie założyła sari uboższego niż jej własne! W wyniku tych drobnych powtarzanych wysiłków kobieta przeżyła radykalne nawrócenie swego życia i stała się cudownym narzędziem Bożym w Kalkucie.

Matka Teresa dobrze spostrzegła: Ta kobieta nie mogłaby wytrwać w zbyt radykalnej, nagłej, zmianie. Z pewnością przy pierwszej próbie zrezygnowałaby i szybko przegrałaby walkę ze zniechęceniem. Lecz mądrość tej prostej drogi, przy tym powtarzającym się wysiłku, pozwoliła jej wszystko w życiu poprzestawiać na tyle, na ile w danej chwili, przy Bożym błogosławieństwie, zdolna była jej miłość. Jeden drobny wybór pociągał za sobą inny. To był wzrost, który szanował rytm serca, jak kwiat, który dąży do promieni słońca, lecz który otwiera się zgodnie z własnymi prawami. Często kwiaty, które otwierają się bardzo szybko, wytrzymują krócej.

Gospa zachęca nas wszystkich do nawrócenia serca (patrz orędzie w PS). Co ja zmienię w mych przyzwyczajeniach? No więc począwszy od dziś będę robiła coś, czego nie robiłam nigdy!

- W drodze do mojego biura będę przekazywała błogosławieństwo tym, którzy w samochodzie będą przede mną (lub w metrze będą siedzieli obok mnie) i ich życie powierzę Najświętszej Pannie.

- Gdy będę karmiła moją młodzież lub małe dzieci, będę im opowiadała historię o Jezusie wziętą z Ewangelii i pomogę im znaleźć konkretne okazje do naśladowania Jezusa w ciągu dnia.

- Każdego dnia przed zaśnięciem będę czytała jakiś psalm i nauczę się z niego jednego wersetu na pamięć, tego, który porusza mnie najbardziej.

- Część czasu, jaki poświęcałam na oglądanie telewizji lub czytanie bezużytecznych magazynów, będę odtąd rezerwowała na to, żeby odmówić modlitwę za umierających, którzy przeżywają niepokój, aby powierzyli się miłosierdziu Bożemu i wyślę mojego anioła stróża, żeby ich umocnił (patrz PS 2).

- Itd. (patrz ciąg dalszy w PS 4).

W komputerach, które poza tym niezbyt wzbudzają we mnie sympatię, fascynuje mnie jedna rzecz: gdy pisze się jakiś tekst, wystarczy zmienić jedno słowo, żeby wszystko się przesunęło i doskonale ułożyło się na miejscu. Zachowana jest harmonia tekstu, tak jakby to słowo zawsze tu było. Ale żadne inne słowo nie jest już na tym samym miejscu. Wszelkie porównanie zawodzi, to jest naturalne, lecz podobnie jest w życiu duchowym: jeśli zdecyduję się zmienić moje drogi w jednej tylko dziedzinie, wszystko w mym sercu się poprzestawia, ten mały promyk słońca, jaki wprowadzam, dotknie każdej sfery mego życia i stopniowo ogień miłości obejmie wszystkie obszary!

 

2. Wracam z pięknej misji w Hiszpanii. W jednym z kościołów, gdzie mogliśmy głosić orędzia, pod koniec wieczoru zapytał mnie proboszcz: “Co mam uczynić, żeby mój kościół był taki pełny, jak dzisiaj?” Na modlitwie przekazaliśmy to pytanie Panu i Matce Bożej, mówiliśmy na temat szkoły Maryi w Medjugorju. Lecz to, co nurtowało mnie najbardziej, to osamotnienie tego księdza: “Jestem jedynym księdzem w tej dzielnicy i jestem już w podeszłym wieku.” Pewna sprawa bezustannie powracała mi do serca:

- “Gdzie są ci, którzy zostali powołani?”

Ponieważ Pan powołuje tyle samo kapłanów, co w tym czasie, gdy seminaria były przepełnione. Lecz zgiełk życia i liczne rozrywki tak łatwo zagłuszają delikatny szept głosu Jezusa w ich sercach! I nie słyszą wezwania, i nie poświęcają czasu na to, żeby się zatrzymać i w zwykły sposób porozmawiać z Bogiem i poznać pragnienia Jego Serca.

Wydaje mi się, że dobry początek, żeby rozpocząć całkowitą zmianę naszego życia, to uklęknąć i kilka razy wypowiedzieć te proste słowa, aż głęboko wbiją się w naszą świadomość i staną się rzeczywistym pragnieniem: “Panie, co chcesz, żebym dla Ciebie uczynił? Oto jestem! Niech wypełni się we mnie Twoja wola, pokaż mi drogę, którą mam iść!”

Jeszcze raz przez swoje orędzie Gospa ukazuje nam drogę największego szczęścia.

Francuska mistyczka, Marta Robin, której proces toczy się w Rzymie, wspaniale mówiła o tym oddaniu się woli Bożej, ona, która umiała nim żyć aż do ostatnich granic:

“Oddanie się, mówiła, jest czujne, czynne, uważne na najtajniejsze, najgłębsze żądania Boże.”

“W oddaniu się Dobry Bóg nie pozostawia nas w spokoju. To jest przynależność do Niego.”

“Nie chodzi o to tylko, żeby dać to, co się ma, lecz żeby ofiarować aż do korzenia to, czym się jest, co pochodzi od Ojca, co jest dla Ojca. Chodzi o to, żeby oddać nie tylko to, co zbywa, część, nawet wielką część naszego życia, naszej aktywności, naszego apostolstwa, lecz całą istotę bytu.”

“Oddać się, to iść na szczyty wymagań Boga.”

 

Droga Gospo, podpowiedz mi, od czego mam zacząć, zrobię to nawet dzisiaj – z miłości do Ciebie!

Siostra Emmanuel

 

....................................................

PS. “Drogie dzieci! Wzywam was wszystkie do nawrócenia serc. Zdecydujcie się, jak w pierwszych dniach mojego przychodzenia tutaj, na kompletną przemianę życia. W ten sposób, dzieci, będziecie miały siłę, żeby uklęknąć i otworzyć swe serca przed Bogiem. Bóg usłyszy wasze modlitwy i odpowie na nie. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (Orędzie z 25 sierpnia 2004)

 

PS. 2. Przed jakimś ważnym lub trudnym zadaniem papież Jan XXIII miał zwyczaj prosić swoich bliskich, żeby wysyłali mu swego Anioła Stróża, żeby mu towarzyszył. Wielu innych świętych, jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus, mówiło o swej zażyłości z ich aniołem, gdy chodziło o to, żeby pomóc komuś na odległość. Ojciec Pio przeżywał tę łaskę w sposób zadziwiający!

 

PS. 3. Nie będzie listu na 1 października, najbliższy będzie wysłany 15 października.

 

PS. 4. Dlaczego by tego zakurzonego i opuszczonego krucyfiksu nie odkurzyć, nie objąć, nie zawiesić i nie przyozdobić kwiatami? Każdego ranka skieruję do niego kilka płynących z serca słów.

- Ten banknot 10 euro wsunę do skrzynki pocztowej należącej do tej matki rodziny, która znajduje się w potrzebie, nawet nie będzie wiedziała, że ten dar pochodzi ode mnie! Każdego dnia będę uważała, żeby komuś coś dać.

- Leje jak z cebra, a ja muszę wyjść... Zamiast zrzędzić, pobłogosławię Boga: “Dziękuję, Panie, za błogosławieństwo deszczu!” I postanawiam, że codziennie, gdy pojawi się pierwsza przeszkoda, pobłogosławię Boga.

- Przejrzę ubrania i wyrzucę to, co kupiłam w nieczystej intencji. Odtąd będę brała na zakupy Najświętszą Pannę, tak będzie pewniej!

 


 Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm