Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

Wiadomości z Medziugorje

 

 

ILOŚĆ KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W maju w parafii Medziugorje rozdano 110 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 2 533 księży z kraju i z zagranicy. W maju w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Polski, Korei, RPA, Niemiec, Irlandii, Austrii, Słowenii, Francji, Reunionu, Czech, Anglii, Meksyku, Słowacji, Rumunii, Kanady, Węgier, Szwajcarii, Indii, Belgii, Albanii, Grecji, Litwy, Libanu, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

ARCYBISKUP LUBLANY DR FRANC ROCE WYPOWIEDZIAŁ SIĘ NA TEMAT FENOMENU OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU

Arcybiskup Lublany dr Franc Roce 26 kwietnia 2003r. w czasie wywiadu dla Radia „Mir” Medziugorje wypowiedział się na temat objawień Matki Bożej w Medziugorju:

„Moje stanowisko wobec objawień w Medziugorju jest takie samo jak stanowisko biskupów chorwackich. Medziugorje istnieje i jako takie jest faktem. Ludzie się tam udają i widzę, że Medziugorje jest miejscem łask. Liczni wierni ze Słowenii, którzy pielgrzymowali do Medziugorja powiedzieli, że otrzymali wielkie łaski! Tam się spowiadali, wrócili do życia Kościoła i po tym głębiej żyją życiem chrześcijańskim. To jest łaska, którą otrzymali w Medziugorju. Dlaczego by więc na to nie pozwolić? Nie mam nic przeciwko temu, że ludzie jeżdżą do Medziugorja. Równocześnie jednak czekam, aż kompetentne i upoważnione do tego władze Kościoła wypowiedzą się na ten temat i myślę, że wkrótce tego doczekamy”.

DRAGUTIN TADIJANOVIĆ ODWIEDZIŁ MEDZIUGORJE

Najbardziej znany chorwacki poeta dziewięćdziesięcioośmioletni Dragutin Tadijanović 14 maja odwiedził Medziugorje. Był bardzo wzruszony, gdyż, jak sam powiedział spełniło się jego pragnienie, by odwiedzić to najbardziej znane miejsce na świecie. Zatrzymał się na rozmowie z medziugorskimi franciszkanami i działaczami kulturalnymi z Hercegowiny. Zapytany o wrażenia, a w duchu myśli jak „poeci są zdumieniem na świecie”, Tadijanović powiedział: „Medziugorje jest dziś zdumieniem i cudem na świecie, bo tu głoszone jest inne życie przetkane wartościami duchowymi”. Znany poeta powiedział również, że franciszkanie są również zdumieniem dla świata, bo starają się żyć życiem, które jest sprzeczne z logiką materialnego świata.

Podczas wizyty Tadijanović złożył kilka autografów na swoich książkach i podarował je Sanktuarium.

UCZNIOWIE W MEDZIUGORJU

Pośród chorwackich wiernych przybywających do Medziugorja podczas ostatnich dni liczne są grupy dzieci szkolnych, które w nagrodę przyjechały tu na wycieczkę na koniec roku szkolnego. Jak zwykle jednym z celów wycieczek jest Medziugorje, gdzie dzieci dziękują Królowej Pokoju za pomyślnie ukończony rok szkolny.

SPOTKANIE CHÓRÓW SZKOLNYCH

W kościele parafialnym w Kočerinie 25 maja odbyło się spotkanie chórów dziecięcych z Hercegowiny „Złota Harfa”. Śpiewały dzieci z 14 parafii, a wśród nich również chór dziecięcy z Medziugorja „Gołąbki pokoju” prowadzony przez s. Slavicę Kožul. Choć celem tych spotkań jest poznanie się dzieci to jednak ważne jest że „Gołąbki pokoju” były najlepiej ocenione za wykonane pieśni.

BOŻE CIAŁO

W Boże Ciało 19 czerwca 85 dziewcząt i chłopców w parafii Medziugorje przyjęło sakrament Bierzmowania, którego udzielił biskup Ratko Perić z Mostaru. Biskupa przywitał proboszcz medziugorski o. Branko Radoš OFM.

Po wieczornej Mszy św., zgodnie ze zwyczajem, w parafii odbyła się procesja Bożego Ciała z Przenajświętszym Sakramentem, w której udział wzięło wielu miejscowych i zagranicznych księży, jak również wielu parafian i pielgrzymów.

MARSZ POKOJU

W przeddzień 22 rocznicy objawień 24 czerwca po raz jedenasty odbył się w Medziugorju Marsz Pokoju. Rozpoczął się od modlitwy i błogosławieństwa pielgrzymów przed klasztorem franciszkańskim w Humacu. 3 000 pielgrzymów ruszyło w kierunku Medziugorja około 6.00. Po przyjściu do Medziugorja pielgrzymi zgromadzili się wokół kościoła na krótkiej modlitwie. Idea Marszu Pokoju zrodziła się w sercach pielgrzymów medziugorskich i przyjaciół Medziugorja w najtrudniejszym okresie wojny – w 1992 roku. Chociaż lata wojny są już za nami Matka Boża przypomina nam w swoich orędziach o „wojnach w naszych sercach”. Ten 13 kilometrowy marsz modlitewny jest odpowiedzią na nasze niepokoje, nienawiść i przemoc, jest bodźcem prawdziwego pokoju i pojednania. Marsz Pokoju prowadził o. Ljubo Kurtović OFM.

OBCHODY XXII ROCZNICY OBJAWIEŃ W PARAFII MEDZIUGORJE W ciągu minionych dwudziestu dwóch lat orędzie Matki Bożej było głoszone dzięki pielgrzymom na wszystkich kontynentach i docierało do domów na całym świecie, czyniąc w ten sposób z Medziugorja parafię całego świata. Potwierdzeniem tego jest obecność ponad 80 000 wiernych, którzy odwiedzili Medziugorje z okazji XXII rocznicy objawień. Wymienienie wszystkich krajów z których przybyli pielgrzymi jest prawie niemożliwe, bo przybyli ze wszystkich pięciu kontynentów. Szczególnie liczna była grupa pielgrzymów chorwackich, z których część przybyła do Medziugorja boso, by prosić Królową Pokoju o pokój.

Z powodu wielu grup językowych przed południem 24 i 25 czerwca Msze św. były odprawiane w 16 językach. W ciągu tych dwóch dni rozdano 24 000 komunii św.

Wieczorną Mszę św. w wigilię rocznicy objawień 24 czerwca sprawował o. Gabriel Mioč OFM, przy koncelebrze 135 księży. Na Mszy św. było obecnych około 15 000 wiernych. Wieczorną Mszę św. w rocznicę objawień, w której uczestniczyło około 35 000 wiernych sprawował o. Miro Šego OFM. W koncelebrze uczestniczyło 180 księży z dwudziestu krajów.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2002 r. Według świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku. Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci.

Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci, nie bójcie się, zawsze jestem z wami. Otwórzcie swoje serce, aby zagościły w nim miłość i pokój. Módlcie się o pokój, pokój, pokój.”

Matka Boża była radosna i obszerniej opowiadała Ivance o swoim życiu.

MEDZIUGORSCY PARAFIANIE I PIELGRZYMI NA SPOTKANIU Z OJCEM ŚWIĘTYM

Na początku czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II po raz trzeci odwiedził Republikę Chorwacką, a 22 czerwca po raz drugi Bośnię i Hercegowinę. Wierni spotkali się z Ojcem Świętym w czterech miastach chorwackich, a na Mszę św. do Dubrownika pielgrzymowało około 1100 parafian medziugorskich, którzy byli obecni na ogłoszeniu błogosławioną Mariji od Ukrzyżowanego Jezusa Petković. Beatyfikacja miała miejsce w Dubrowniku 6 czerwca. Wielu pielgrzymów przybyło również na beatyfikację Ivana Merza, która odbyła się podczas Mszy św. w Banja Luce. Nowi błogosławieni, módlcie się za nami!

WIZYTA BISKUPA Z PERU

Od 7 do 9 czerwca w Medziugorju przebywał bp Salvador Pineiro Garcia-Calderon, ordynariusz polowy w Limie, Peru. Biskup Pineiro był na spotkaniu z Ojcem Świętym w Dubrowniku.

Podczas pobytu w Medziugorju spotkał się z medziugorskimi franciszkanami, którzy przedstawili mu pracę duszpasterską w naszej parafii. Był również na Górze Objawień i na Križevacu. W szczególny sposób wzruszyła go pobożność wiernych podczas modlitw wieczornych w kościele.

Powiedział: „Jest tu żywa wiara, tu czuję jak bardzo Bóg potrzebny jest każdemu człowiekowi, bo idąc na Križevac widziałem wielu wiernych: starszych i młodszych, zdrowych i chorych jak szczerze się modlą. Oczywiście Bóg jest tu czczony i za to jestem Mu wdzięczny”.

KAWALEROWIE MALTAŃSCY Już szósty rok z kolei służba medyczna niemieckiego oddziału Kawalerów ofiarowuje swoja fachowa pomoc pielgrzymom w Medziugorju. W ciągu letnich miesięcy, w czasie największego napływu pielgrzymów Kawalerowie Maltańscy pełnią dyżury obok kościoła w nowym ambulatorium, gdzie pielgrzymi mogą poprosić o pomoc medyczną od 9:00 do 21:00.

Kawalerowie Maltańscy istnieją już 900 lat. Ich myślą przewodnią jest zachowanie wiary i pomoc potrzebującym, by z miłością dawać świadectwo wiary i trwać w służbie pokoju na świecie.

Korzystając z okazji pragniemy im podziękować w imieniu wszystkich ludzi, którzy podczas tego lata skorzystają z ich pomocy i życzyć dalszego błogosławieństwa ich apostolatu.

IV MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH Czwarte międzynarodowe spotkanie dla par małżeńskich odbędzie się w Medziugorju od 11 do 14 lutego 2004 roku.

Tematem spotkania jest: „OWOCEM POKOJU JEST MIŁOŚĆ, A OWOCEM MIŁOŚCI PRZEBACZENIE” (Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1996r.)

Program:

Środa, 11 lutego 2004

14:00 Zgłaszanie się uczestników

16:00 Wprowadzenie do rekolekcji

17:00 Modlitwy wieczorne

21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek, 12 lutego 2004

9:00 modlitwa poranna

9:30 wykład:

10:30 przerwa

11:00 dyskusja

14:00 wyjście na Kriżevac

17:00 Modlitwy wieczorne

Piątek, 13 lutego 2004

9:00 modlitwa poranna

9:30 wykład:

10:30 przerwa

11:00 dyskusja

14:00 wyjście na Górę Objawień

16:00 przygotowanie do spowiedzi św.

17:00 Modlitwy wieczorne

Sobota, 14 lutego 2003

9:00 Modlitwa poranna

9:30 Wykład:

10:30 Przerwa

11:00 Rozmowy

12:00 Msza św. na koniec rekolekcji

Prosimy zabrać ze sobą: radio ze słuchawkami i Pismo Święte

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku za kościołem. Opłata na pokrycie kosztów rekolekcji wynosi 30 euro za jedną parę małżeńską. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Informacji sanktuarium lub też pod numerem 00 387 36 651 988 (za Mariju Dugandżić)lub na e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr. Liczba uczestników jest ograniczona ze względu na miejsca w sali, dlatego prosimy o jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń, najpóźniej do końca grudnia. Prosimy również pary małżeńskie, które będą brały udział w rekolekcjach, aby na własną rękę zapewniły sobie zakwaterowanie w Medziugorju.  

1 czerwca 2003

Drogie Dzieci Medjugorja!   http://childrenofmedjugorje.com

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. Gdy zbliżamy się do 22 rocznicy objawień Matki Bożej w Medjugorju, zdumiewa nas, co Matka Boża dała nam przez swe orędzia. Kasia Martin (patrz PS.2.) tak interpretuje te orędzia:

Najpierw wiele ludzi myślało, że Matka Boża przekazuje orędzia tylko dla parafii, lecz Matka Boża pozwalała parafii być świadkiem. Orędzia były dla każdego. Więc myślę, że tak powiedziała. Te orędzia są dla całego świata, dla tych, którzy uważają się za członków parafii w Medjugorju. Sądzę, że większość z nas, którzy odwiedzili Medjugorje, czuje się częścią tej parafii, ponieważ tam wszyscy czujemy się jak w domu.

Każdy potrzebuje prawdziwego pokarmu. A prawdziwy pokarm pochodzi z naszej jedności z Jezusem. W swych orędziach Matka Boża ukazuje nam, jak otrzymywać dobry pokarm przez cały czas. Nasz nowoczesny świat wykształcił taki system, że czasem chodzimy na Mszę św. tylko w niedzielę, a niektórzy ludzie nie chodzą na Mszę św. w każdą niedzielę i nie mają zwyczaju przyjmowania duchowego pokarmu. Tak więc Maryja zaczęła pracować w parafii, uczyć parafię, żeby wiedziała, jak przyjmować pokarm, którego Jezus chciał dla tego kościoła. Czytaliśmy w Dziejach Apostolskich o radości pierwszych chrześcijan i jak się razem zbierali i jaka łączyła ich miłość, tak że zdumiewało to ludzi wokół. Więc gdy na początku zaczęły się objawienia, parafii nie można było tak określić. Był to więc problem pokarmu. Był to problem uzdrowienia ich wiary. Więc Matka Boża zaczęła im ukazywać, jak powrócić do zdrowej wiary. Gdy przeanalizujemy to, co zrobiła z młodymi, z parafią i co potem zaczęła ofiarowywać światu, to widzimy, że starała się nas wszystkich karmić. Chciała, żebyśmy w tym świecie mieli pełne, zdrowe życie duchowe.

2. Ze względu na problemy z serwerem internetowym (które znowu miały miejsce – dlatego otrzymujecie to sprawozdanie z opóźnieniem), nie mogliśmy wysłać orędzia Matki Bożej z 25 maja 2003 do każdego z naszej listy pocztowej. Więc wysyłam je tutaj. (A jeśli nawet je otrzymaliście, dobrze nam zrobi, jeśli ponownie rozważymy Jej słowa): “Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was do modlitwy. Odnówcie swoją osobistą modlitwę i w szczególny sposób módlcie się do Ducha Świętego, żeby pomógł wam modlić się sercem. Wstawiam się za was wszystkie, dzieci, i wzywam was wszystkie do nawrócenia. Jeśli się nawrócicie, wszyscy wokół was także zostaną odnowieni i modlitwa będzie dla nich radością. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

3. Otrzymaliśmy wiele łask za wstawiennictwem św. Serafima z Sarowa, świętego, który wybrał Dzieci Medjugorja na rok 2003. Na przykład, na naszej stronie internetowej przedstawiamy codzienne rozważanie na temat jednego z orędzi Matki Bożej z Medjugorja – co zaczęło się całkiem nieoczekiwanie za jego wstawiennictwem w dzień jego święta (zobacz w naszym archiwum sprawozdanie z 1 maja 2003). Św. Serafim jest głęboko związany z Duchem Świętym. Może pomóc nam przyspieszyć nowe Zesłanie Ducha Świętego Miłości! W tych trudnych czasach bez wątpienia chce pomóc nam przez swe wstawiennictwo i napełnić nasze dusze słowami mądrości. Oto niektóre z nich:

– “Nic nie ma ponad pokój Chrystusa! Błagam cię, moja radości, nabądź ducha pokoju! Człowieka, który posiada tego ducha, nie niepokoi nic. Jest on jak głuchoniemy, jakby martwy, gdy dopadają go smutek, oszczerstwa i prześladowania, jakie każdy chrześcijanin, który chce iść za Chrystusem, koniecznie musi znieść i przejść. Wszelkie rozkosze zmysłowe tego świata nie są nawet cieniem szczęścia przeznaczonego w niebie dla tych, którzy kochają Boga! Nabądź pokój, a tysiące wokół ciebie znajdą zbawienie.”

– “Gdy pokój zamieszka w sercach ludzi, staje się możliwe, żeby kontemplować łaskę Ducha Świętego od wewnątrz. Jeśli ktoś trwa w pokoju, może zaczerpnąć darów duchowych i wylać światło wiedzy na innych. Wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze wysiłki i wszystkie nasze czyny powinny ciągle mówić wraz z Kościołem: Boże, nasz Panie, obdarz nas pokojem! Gdy ludzie przebywają w pokoju, Bóg objawia im tajemnice.”

– “Bóg jest Ogniem, Ogniem, o którym mówił Jezus, gdy rzekł: “Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” (Łk 12, 49) Gdy w swych sercach czujemy coś jakby zimno pochodzące od szatana (ponieważ szatan jest zimnem), zawołajmy do Pana. Przyjdzie i ogrzeje nas doskonałą miłością, przeznaczoną nie tylko dla nas, lecz także dla naszego bliźniego, a w kontakcie z tym Ogniem zimno szatana zniknie!”

4. Tuż przed pierwszą podróżą Ojca Świętego do Chorwacji Matka Boża wzywała nas: “Módlcie się, dzieci, o zdrowie mojego najukochańszego syna, który cierpi i którego wybrałam na te czasy” (25 sierpnia 1994). A media wyrażają zdziwienie, jak dzisiaj poprawiło się jego zdrowie! Może dlatego orędzie, które w ostatnim miesiącu Matka Boża dała podczas objawienia na Podbrdo, zakończyła słowami: “Dziękuję wam, ponieważ odpowiedziałyście na moje wezwanie!” ?

Za kilka dni Ojciec Święty – który często wyrażał pragnienie pojechania do Medjugorja – będzie znowu w Chorwacji, a 22 czerwca odbędzie jednodniową wizytę w Bośni. Kilka miesięcy temu Stolica Święta ogłosiła, że Papież pragnie pojechać do Mostaru (centrum katolickie w Bośni i Hercegowinie, dosłownie 18 km od Medjugorja). Te drzwi zostały przed nim zamknięte i odwiedzi tylko Banja Lukę (serbskie centrum w Bośni). Media donoszą, że pod estradą, gdzie zgodnie z planem miał celebrować Mszę św., znaleziono sześć bomb i dwa niewypały moździerzy z II wojny światowej. Nawet jeśli jego zdrowie się poprawiło, nie ustawajmy w modlitwach. Papież tajemnicy fatimskiej ciągle ich potrzebuje!

I trochę dobrych wiadomości, chwała Bogu! W Banja Luce Papież zostanie przyjęty przez biskupa Franja Komaricę, przez wiele lat przewodniczącego Komisji Biskupów ds. Medjugorja!

5. Rozpoczęła się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego za kapłanów. Włącz się w modlitwę o wylanie na nich Ducha Świętego (patrz PS 3.)

6. Vicka weszła w rytm spotkań z pielgrzymami na frontowych schodkach starego domu jej rodziców w Medjugorju: odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek rano.

Droga Matko, chcemy odnowić naszą osobistą modlitwę!

Duchu Święty, pomóż nam modlić się sercem!

Denis Nolan

© 2003 Children of Medjugorje

PS.1. Cyryl Auboyneau z Francji, który mieszkał w Medjugorju od r. 1984 do 1990, odszedł do domu Ojca 15 maja w szpitalu w Bordeaux we Francji. Miał 52 lata. Umarł na krwiaka mózgu, który zaatakował go w jego domu w nocy 12 maja na wyspie Ré, dokąd właśnie powrócił po zaprowadzeniu pielgrzymki do Medjugorja. Cyryla otoczono modlitwą i udzielono Ostatniego Namaszczenia. Przyjaciele opowiadali mi, że jego twarz była skąpana w pokoju. Pogrzeb miał miejsce 12 maja w Bordeaux. Podczas ostatnich dni życia, które opatrznościowo spędził w Medjugorju, mógł odwiedzić starych przyjaciół i powiedzieć im, że doświadcza nowego zapału, żeby rozpowszechniać orędzia Matki Bożej z Medjugorja! W latach osiemdziesiątych Cyryl poprowadził wiele konferencji dla pielgrzymów amerykańskich w Medjugorju, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dobrze znany. Módlcie się za niego i z nim!

PS. 2. Kasia Martin podzieliła się z nami kilkoma perełkami, jakich Matka Boża nauczyła grupę modlitewną w Medjugorju (zobacz w naszym archiwum sprawozdania z 1 lutego, 15 lutego, 1 marca i 1 maja 2003 r. <http://www.childrenofmedjugorje.com/>)

PS. 3. Nowenna za kapłanów

(odmawiana przez wielu codziennie przed Zesłaniem Ducha Świętego)

Jezu, Dobry Pasterzu, zesłałeś nam Ducha Świętego, żeby kierował Twoim Kościołem i prowadził jego wiernych do Ciebie przez posługę Twoich kapłanów.

Za natchnieniem Ducha Świętego udziel swym kapłanom mądrości w prowadzeniu, wierności w nauczaniu i świętości w strzeżeniu Twych świętych Tajemnic.

Gdy z wszystkimi wiernymi wołają “Abba, Ojcze!”, niech Twoi kapłani jeszcze ściślej identyfikują się z Tobą w Twym Boskim synostwie i swe życie ofiarują z Tobą, jedyną zbawczą Ofiarą.

Uczyń ich wzajemnie dla siebie pomocnymi braćmi i rozumiejącymi ojcami dla całego Twego ludu.

W tę niedzielę Zesłania Ducha Świętego odnów w Twych kapłanach głębszą wiarę, większą ufność ku Tobie, dziecięce zawierzenie naszej Matce Maryi i niezachwianą wierność Ojcu Świętemu i jego biskupom.

Święta Maryjo, wstawiaj się za Twymi kapłanami.

Święty Józefie, chroń ich.

Święty Michale, broń ich.

Święty Janie Vianney, módl się za nich.

Za pozwoleniem władz duchownych

Wielebny Daniel R. Jenky, C.S.C.

Biskup Peoria

www.novenaforpriests.com

15 czerwca 2003

Święto Trójcy Świętej

Drogie Dzieci Medjugorja!  http://childrenofmedjugorje.com

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. W ostatni poniedziałek wieczorem pielgrzymi zostali zaproszeni do przyłączenia się do grupy modlitewnej na Podbrdo podczas objawienia Matki Bożej. Tak więc wchodziłem na wzgórze z s. Briege McKenna i o. Kevinem Scallonem, którzy właśnie przyjechali do Medjugorja z prywatną pielgrzymką. S. Briege cicho powiedziała: “Pamiętam tę noc w 1985 r., przyszła Marija i zabrała mnie z domu, gdzie przebywałam i zaprowadziła mnie na objawienie.” Dopiero wtedy, gdy wszyscy wróciliśmy do domu, do naszego małego “Betlejem” (dom s. Emmanuel, gdzie przebywali), spytałem ją, czy wiedziała, co skłoniło Mariję, żeby tak zrobiła. Okazuje się, że to Gospa powiedziała Mariji, żeby poszła po s. Briege i przyprowadziła ją na objawienie, ponieważ to były urodziny s. Briege! Tamtej nocy 18 lat temu siostra widziała trzy światła, jakie poprzedzały przyjście Matki Bożej; powiedziała to, ale nic więcej. I dzięki obecności Matki Bożej doświadczyła głębokiego pokoju. Przez wiele lat s. Briege i o. Kevin prowadzili na całym świecie posługę na rzecz księży, pomagając w odnowie powołania i odbudowie ducha. Nic więc dziwnego, że tym razem podczas objawienia Matka Boża poprosiła, żeby pielgrzymi modlili się o powołania do kapłaństwa! Jakie to musiało być radosne spotkanie na Podbrdo dla Matki Bożej i s. Briege, dwóch kobiet, które oddały się woli Bożej i szczególnie poświęciły księżom! (Patrz PS)

Ostatnio podzieliliśmy się z wami tą wiadomością, że nasz drogi przyjaciel Cyryl Auboyneau, który mieszkał w Medjugorju od 1984 do 1990 r., właśnie odszedł do Domu Ojca. Możliwe, że ostatnim podarunkiem, jaki Cyryl dał Matce Bożej, była książka zawierająca orędzia, jakie na górze przekazała grupie modlitewnej. Cyryl właśnie ją skończył (po francusku) i jest ona jeszcze w druku. Siostra Briege nie pamiętała, czy było tam orędzie dane tamtej nocy, 9 czerwca 1985 r. Może wkrótce będziemy mogli jej o tym powiedzieć!

2. Jutro zaczyna się nasza nowenna! Jest to dziewięć szczególnych dni, które szczyt osiągną 25 czerwca, w 22 rocznicę objawień Matki Bożej w Medjugorju! Te objawienia są w historii Kościoła bez precedensu – przez 22 lata Matka Boża przychodzi każdego dnia! Inaczej niż w Fatimie, z jej sześcioma objawieniami i w Lourdes – z osiemnastoma, przez wszystkie te lata Matka Boża przychodzi do widzących każdego dnia o tej samej porze. Historia, jaką mi ostatnio opowiedziano, może rzucić trochę światła na to, dlaczego Matka Boża przychodzi do nas codziennie tak regularnie.

Pewien przyjaciel opowiedział mi o przypadku młodej kobiety cierpiącej na anoreksję. Przeszła długie leczenie, ale wydawało się, że nic nie pomagało jej rozwiązać ten problem. Jej rodzina rozpaczliwie poszukiwała właściwego sposobu leczenia, ponieważ była niebezpiecznie chuda i nie mogła jeść. Ostatecznie terapeuta zaproponował nowe podejście, zwane terapią przywiązania, podczas której młoda kobieta miała spędzić sześć miesięcy w ciągłym kontakcie ze swą matką. Jadłaby to wszystko co matka, spałaby z matką, szłaby wszędzie z matką, w istocie przez sześć miesięcy byłaby z matką nierozłączna! Istniało przypuszczenie, że jako niemowlę coś niewłaściwego wiązało ją z matką i w rezultacie tego nie rozwinęła się w pełni jej “osoba”, a anoreksja była wyrazem jej utraconej osobowości. Terapia działała! Dziewczyna została uzdrowiona!

Jak ważna jest nasza relacja z matką! To przede wszystkim dzięki matce dziecko rozumie, że jest kochane, że jego życie jest ważne i że możliwe są relacje miłości. Swą ciągłą opieką i obecnością matka pomaga dziecku rozwinąć się w zdrową osobę, ufną i pewną, że życie jest dobre.

Żyjemy w wieku, w którym wiele dusz zostało złamanych, ponieważ zostało zaatakowane i zdziesiątkowane macierzyństwo. Rodziny są rozbite. Nic dziwnego, że Matka Jezusa i nasza Matka przychodzi do nas każdego dnia regularnie o tej samej porze. Próbuje nas do siebie przywiązać, pomóc nam całkowicie się z Nią zidentyfikować, ponownie związać się z Tą, która nas kocha jak matka. Chce, żebyśmy się w pełni rozwinęli w zintegrowanych i zdrowych ludzi zgodnie z zamiarem Bożym. Każdego dnia przychodzi, żeby być z nami, obejmować nas i uczyć nas swej miłości. To jest nadzwyczajne!

Także regularnie daje nam orędzia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że się powtarzają – lecz zawsze kierują nas ku naszemu przeznaczeniu, ku nadziei. Jak każda matka ciągle nam powtarza prawdę o nas samych i o Bogu, naszym Ojcu. To jest czas prawdziwej terapii przywiązania dla nas wszystkich! Jesteśmy przywiązywani do Niepokalanego Serca Maryi i przez Jej Serce do Najświętszego Serca Jezusa.

Przygotowując się do 22. rocznicy objawień bardzo podziękujmy naszej Matce, która jest tu wiernie każdego dnia, żeby nas do siebie przywiązać i pomagać nam osiągnąć zdrowie i pełną osobową integrację, zgodnie z Bożym zamiarem. Z taką Matką jesteśmy pewni, że będziemy uzdrowieni i zjednoczeni z Ojcem! (Przed laty, w czasie pielgrzymki do Medjugorja, s. Briege przeraziła się, gdy ją poproszono, żeby “posługiwała” grupie pielgrzymów. “Tutaj posługuje tylko jedna osoba”, powiedziała przewodnikowi, “Matka Boża!”)

3. W tym tygodniu także odwiedzili nas w Medjugorju Weronika i Alex. Co roku od 1998 r. przyjeżdżają z Południowej Afryki po prostu po to, żeby podziękować i wychwalać Boga. Moja żona Cathy i ja nigdy nie słyszeliśmy historii Weroniki... i tak nad filiżanką kawy s. Emmanuel zaproponowała, żeby nam ją opowiedzieli.

Od 22 lat Weronika była niewidoma. Jej siatkówki były uszkodzone i nie mogła widzieć. Weronika zawsze się modliła do Jezusa i Matki Bożej, a jej wiara jest mocna. Pewnej nocy w sierpniu 1998 r., gdy odczuwała ból, zaczęła się modlić. Nagle zobaczyła stojącego przed nią Jezusa, wyciągającego do niej swe ramiona. Ukazał jej pewną panoramę: wieś, górę z wielkim krzyżem na szczycie, sklepiki i domy wzdłuż ulicy, wielki kościół z dwiema strzelistymi wieżami, a wewnątrz, na trzecim witrażu, Matkę Bożą. “Powiedziałam do Jezusa: ‘Nie wiem, gdzie jest to miejsce.’ Jezus na mnie tylko spojrzał, uśmiechnął się i powiedział: ‘Medjugorje!’”

Rano powiedziała mężowi, Aleksowi, wszystko, co widziała i że Jezus nazywał to miejsce Medjugorje. Zadzwonili do pracownika biura podróży, który pomógł im odwiedzić wiele sanktuariów maryjnych i spytali go, czy wiedział o takim miejscu. Pracownik biura podróży nigdy o nim nie słyszał. Byli zakłopotani. Kilka dni później przeżyli zdziwienie, gdy od przyjaciela, który właśnie wrócił z pielgrzymki, dowiedzieli się, jak tam się dostać!

Przybywszy do wsi Alex powiedział, że dokładnie wie, gdzie wszystko jest, ponieważ Weronika tak dokładnie opisała mu swoją wizję – urząd pocztowy, most, kościół..., że gdy zjeżdżali drogą, każdy budynek był dokładnie taki, jak to się ukazało Weronice! Poszli posłuchać Vicki na schodach niebieskiego domu. Było tak wielu pielgrzymów, że Alex i Weronika stali stłoczeni w tyle grupy. Gdy Vicka mówiła, Alex zauważył, że spogląda na Weronikę. Alex powiedział do niej: “Ona patrzy na ciebie!” Następnie Weronika usłyszała: “Macha do ciebie! Uśmiecha się do ciebie!” Następnie, gdy Vicka skończyła mówić, Alex powiedział: “Schodzi i idzie do ciebie!” “Jest dokładnie przed tobą!” Wtedy Vicka umieściła swą rękę na oczach Weroniki i modliła się. Gdy Vicka cofnęła rękę, jedno oko było całkowicie uzdrowione i Weronika mogła widzieć!

Skacząc z radości i tańcząc na ulicy Weronika w podzięce krzyczała! Ona, która była niewidoma, mogła widzieć! Do dzisiejszego dnia jest przepełniona taką radością z powodu miłości Bożej, że nie może się powstrzymać, żeby nie wyciągać rąk i nie ściskać wszystkich wokół siebie.

Następnego dnia po uzdrowieniu Weronika i Alex przysłuchiwali się pogadance o. Sveta w żółtym budynku za kościołem. Podczas tej pogadanki, ku zdziwieniu Weroniki, obraz Gospy na ścianie frontowej ożył. W pokoju zaległa cisza (zdaje się, że każdy wiedział, że coś się stało). Wtedy Weronika zobaczyła, że Matka Boża trzymała w rękach coś w kolorze głębokiego błękitu. To był kontynent afrykański! Co to miało znaczyć? Pomodlili się. Gdy następnego dnia słuchali s. Emmanuel, wszystko stało się jasne. Byli wezwani do rozpowszechniania orędzi Matki Bożej w Afryce! Jako filia Dzieci Medjugorja odtąd rozpowszechnili w Południowej Afryce tysiące kaset audio i jako pierwsi wydają w języku zulu książkę s. Emmanuel “Medjugorje, lata 90-te”.

Droga Matko, dziękujemy Ci za Twoje przychodzenie i przebywanie z nami każdego dnia przez 22 lata! Chcemy być do Ciebie przywiązani!

Denis Nolan

© 2003 Children of Medjugorje

P. S. Jaką rolę Opatrzność dała siostrze Briege do odegrania na początku objawień w Medjugorju, opowiada ona na kasecie video "Pray for priests, with Sr. Briege McKenna" (“Módl się za kapłanów, z udziałem s. Briege McKenna”) nr 46 (cz. 1.) i nr 47 (cz. 2) w naszej serii "MEDJUGORJE: OUR MOTHER'S LAST CALL with Sr. Emmanuel" (“MEDJUGORJE, OSTATNIE WOŁANIE NASZEJ MATKI, z udziałem s. Emmanuel”) 10 USD za sztukę. Do nabycia jest także wywiad w serii kaset audio W6, "Sr. Briege McKenna, Prophecies for Medjugorje!" (“S. Briege McKenna, Proroctwa dla Medjugorja!”) 5 USD za sztukę. Pamiętajcie, żeby do każdego zamówienia dodać 5 USD za przesyłkę. Zamówienia wysyłajcie na adres: Children of Medjugorje, P.O. Box 1110, Notre Dame, Indiana 46556 (USA) lub zamawiajcie przez internet http://www.childrenofmedjugorje.com/ Wersja w systemie PAL jest do nabycia także w Cathedral Book Shop, Sackville Place, Dublin, Ireland, Tel: (01)8787372/ (01)8745284.)

 


Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm