Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

 Wiadomości z Medziugorje

 

 

ILOŚĆ KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W kwietniu w parafii Medziugorje rozdano 95000 Komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 1622 księży z kraju i z zagranicy. W kwietniu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymkowe z: Niemiec, Włoch, Francji, Reunion, Polski, Korei, Słowenii, RPA, USA, Meksyku, Anglii, Belgii, Holandii, Austrii, Argentyny, Czech, Hondurasu, Indii, Nowej Zelandii, Libanu, Słowacji, Irlandii, Rumunii, Litwy, Węgier, Kanady, Szwajcarii, Portugalii, Luksemburga, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. 

 

POŚWIĘCENIE NOWEGO KIELICHA

Nowy kielich, który będzie wykorzystywany podczas ofiary eucharystycznej na ołtarzu polowym został poświęcony i po raz pierwszy użyty w Wielkanoc. Kielich waży 6 kg, wykonany jest ze srebra i pozłacany. Jest to dzieło artysty rzeźbiarza o. Joakima Jakog Gregova OFM, zadarskiego franciszkanina, który wykonał również inne dzieła sztuki dla sanktuarium medziugorskiego. Kielich przedstawia postać św. Franciszka, który podnosi bezkrwawą ofiarę.

 

WIZYTA ARGENTYŃSKIEGO AMBASADORA

3 maja do Medziugorja przybył ambasador Argentyny w Bośni i Hercegowinie Carlos A. Martese wraz z małżonką i dwiema osobami towarzyszącymi. Po zwiedzeniu sanktuarium o medziugorskich wydarzeniach ambasadora poinformował proboszcz o. Branko Radosz OFM. Wizyta w Medziugorju, w trakcie której ambasador był na Górze Objawień wywarła na nim wielkie wrażenie i jak zapowiedział przyjedzie ponownie.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

4 maja 83 dzieci z parafii Medziugorje przyjęło sakrament I Komunii św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Franjo Musić OFM w koncelebrze z proboszczem o. Branko Radoszem OFM, o. Peterem Vlašiciem OFM i innymi księżmi. Jak co roku w czasie uroczystości śpiewał chór dziecięcy „Gołąbki pokoju” prowadzony przez s. Slavicę Kožul. Dzień wcześniej dzieci przystąpiły do sakramentu pojednania.

W czasie przygotowania do pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym towarzyszyli im rodzice i katecheci. W dniu I Komunii św. w naszej wspólnocie parafialnej naprawdę panuje szczególna atmosfera. Tak było również w tym roku, bo do uroczystości dzieci i rodziców przyłączyło się wielu pielgrzymów z kraju i z zagranicy.

 

JE LUIGI BOMMARITO, EMERYTOWANY ARCYBISKUP Z KATANII, WŁOCHY, Z WIZYTĄ W MEDZIUGORJU

JE Luigi Bommarito, emerytowany arcybiskup z Katanii, Włochy, przebywał z prywatną wizytą w Medziugorju w dniach od 1 do 4 maja. Towarzyszył mu poseł Domenico Volpini. JE Bommarito uczestniczył w programie modlitewnym w sanktuarium, a w niedzielę 4 maja przewodniczył Mszy św. dla grup włoskich.

 

REKOLEKCJE W DOMUS PACIS

W minionym czasie odbyły się rekolekcje postu i modlitwy dla pielgrzymów z Ukrainy. Odbyły się również rekolekcje dla ministrantów z Hercegowiny, które prowadził o. Dario Dodig OFM, jak również rekolekcje dla świeckich z Zagrzebia, którzy są członkami „Legionów Maryi”.

Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w rekolekcjach postu i modlitwy powinni się zwrócić do o. Ljubo Kurtovicia, Župni Ured Medjugorje, Gospin trg 1, 88266 Medjugorje, Bośna i Hercegowina (fax: 00 387 36 651 444).

 

BROSZURA O RÓŻAŃCU

            Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju wydało nową broszurę, w której wzywa do modlitwy różańcowej. Broszura została zainspirowana wezwaniem Papieża oraz orędziami Matki Bożej z Fatimy i Medziugorja, mówiącymi o potrzebie modlitwy różańcowej.

Broszura poza wzmiankami z Pisma Świętego zamieszcza tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne oraz mówi jak modlić się na różańcu.

W publikacji jest wezwanie do wiernych, aby codziennie modlili się w następujących intencjach: o odrodzenie duchowe i religijne, o odnowienie miłości, wierności i pokoju w rodzinach, o urodzenie poczętych dzieci, o powrót uchodźców do domów, o odnowę zniszczonych domów, życie godne człowieka, sprawiedliwe społeczeństwo oraz o stworzenie lepszego świata.

           

XI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH CENTRA POKOJU I MEDZIUGORSKIE GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

Jedenaste międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących centra pokoju
i medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne związane
z Medziugorjem odbędzie się w sali spotkań w Medziugorju w dniach od 22 do 26 lutego 2004 r. tematem spotkania będzie:

 

„POKUTA I WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK“

Niedziela, 22. 02. 2004r.

14.00 Rejestracja uczestników

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele

 

Poniedziałek, 23. 02. 2003r.

8.30 Modlitwa poranna

9.00 Wykład: „Pokuta w Piśmie Świętym i orędziach Matki Bożej.”

o. dr Jozo Vasilj OFM

9.45 Przerwa

10.15 Rozmowa z wykładowcą

11.30 „Działalność humanitarna związana z objawieniami medziugorskimi” o.Ivan Landeka OFM

Rozmowa z wykładowcą o działalności humanitarnej

15.00 Spotkanie z franciszkanami

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele

20.30 Spotkanie uczestników z proboszczem

 

Wtorek, 24. 02. 2004r.

8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.00 Wykład: „Pokuta – mocny oręż przeciwko złu” o. dr Slavko Topić OFM

10.30 Przerwa

11.00 Rozmowa z wykładowcą

15.00 Wspólne wyjście na Górę Objawień

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele

 

Środa Popielcowa, 25. 02. 2004r.

Dzień skupienia: o. Jozo Zovko OFM i o. Ljubo Kurtović OFM

9.00 Modlitwa, wykłady, rozmowy…

12.00 Wspólny obiad (chleb i woda)

14.00 Wspólne wyjście na Križevac

17.00 Modlitwy wieczorne w kościele

21.00 – 22.00 Adoracja

 

Czwartek, 26. 02. 2004r.

9.00 Modlitwa poranna

9.30 Wymiana doświadczeń uczestników

11.00 Msza św. - o. Branko Radoš OFM

... Wspólny obiad

 

Wykładowcami tegorocznego spotkania będą:

               o. dr Jozo Vasilj OFM urodzony w 1943r. w Medziugorju, w BiH. W 1962r. wstąpił do zakonu franciszkanów w prowincji Hercegowina, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1969r. Studia teologiczne ukończył w Schwarz w Austrii, pracę magisterską z nauk politycznych obronił w 1976r., a doktorat w 1980r. na Uniwersytecie Papieskim Gregorianum w Rzymie. Był na parafii w Czaplinie, a jako profesor wykładał w Instytucie Katechetycznym Wydziału Teologicznego w Zagrzebiu i w filozoficzno-teologicznym Instytucie Towarzystwa Jezusowego w Zagrzebiu. Jest sekretarzem generalnym konferencji przełożonych zakonu w byłej Jugosławii w latach 1981 do 1984 oraz członkiem sekretariatu w latach 1984 do 1987. W 1988r. zostaje wybrany na prowincjała w Hercegowinie, a w 1989r. zrzeka się tej godności i jedzie na misję do Konga, gdzie wykłada w Instytucie Filozoficzno – Teologicznym Jean XIII w Kolwezji, jest również rektorem teologii franciszkańskiej w tym samym mieście. W latach 1998 – 2000 jest prowincjałem prowincji św. Benedykta Afrykańskiego w Kongu i Republice Centralnej Afryki. Jest uczestnikiem licznych seminariów i sympozjów na całym świecie. Od 2002r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Mostarze i Instytucie Teologicznym w Mostarze.

 

           O. dr Slavko Topić OFM urodzony w 1940r. w Bukovici w BiH. W 1960r. wstąpił do zakonu franciszkańskiego w prowincji Bośnia Srebrena. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1966r. studia teologiczne ukończył w Sarajewie. Studiował muzykę w Instytucie Muzyki Kościelnej w Zagrzebiu, Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie oraz w Instytucie Wiedzy Muzycznej wydziału humanistycznego w Kolonii. Studia muzyki kościelnej ukończył w Papieskim Instytucie Muzycznym w Rzymie, a doktorat obronił w Kolonii w 1985r. Służył w wielu parafiach w swojej prowincji oraz był mistrzem nowicjatu. Wykładał w seminarium i na wydziale teologii franciszkańskiej i diecezjalnej w Sarajewie. Pisze wiele artykułów i publikuje w czasopismach. W czasie życia kapłańskiego i jako nauczyciel zajmuje się duchowymi kierunkami wyzwolenia ze zła. Wygłosił wiele wykładów i seminariów o niebezpieczeństwie satanizmu i praktyk okultystycznych.

W chwili obecnej jest wykładowcą na Wydziale Teologii franciszkańskiej w Sarajewie i wikariuszem w klasztorze św. Pawła w Sarajewie.

Jedenaste międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących centra pokoju
i medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w sali spotkań w Medziugorju w dniach od 22 do 26 lutego 2004 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a z roku na rok liczba uczestników jest coraz to większa. Dlatego prosimy Państwa, aby jak najszybciej, a najpóźniej do końca listopada 2003r. zgłosić swój udział w spotkaniu. Zgłoszenia można dokonać pod numerem tel/faxu + 387 36 651 988 (za Mariju Dugandžić) albo poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr lub w osobiście w informacji sanktuarium. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich grup językowych. Cena wynosi 60 EURO za osobę. W cenę wliczone zostały wszystkie koszty organizacyjne spotkania (wykładowcy, tłumaczenie tekstów, tłumaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad w ostatni dzień). Po zapłaceniu ww. kwoty na początku spotkania każdy z uczestników otrzyma akredytację, która umożliwi wzięcie udziału w pracach seminarium. Zakwaterowanie w Medziugorju każdy organizuje sobie na własną rękę. Wierzymy, że nie sprawi to problemu, ponieważ przez wiele lat przyjeżdżają Państwo do Medziugorja i mają tu Państwo znajomych i przyjaciół. Należy zabrać ze sobą radio ze słuchawkami, aby móc słuchać tłumaczenia symultanicznego.

Już teraz cieszymy się, że ponownie się spotkamy!


 

VIII MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

VIII Międzynarodowe Rekolekcje dla Kapłanów odbędą się w Medziugorju w terminie od 30 czerwca do 5 lipca 2003r. Tematem spotkania jest „SŁUGA EUCHARYSTII”.

Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr lub osobiście w biurze informacji albo telefonicznie lub faxem: 00 387 36 651 988 (za Mariju Dugandžić).

Prosimy księży, którzy na własną rękę zapewniają sobie zakwaterowanie u rodzin w Medziugorju, aby w swoim zgłoszeniu podali również imię i nazwisko oraz numer telefonu rodziny, u której zamierzają się zatrzymać.

Księża, którzy nie mają możliwości załatwienia sobie kwater na własną rękę proszeni są o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, aby parafia mogła zarezerwować im miejsce.

Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji mszalnych.

Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte, radio o wysokiej częstotliwości FM i słuchawki (aby słuchać tłumaczenia symultanicznego).

Dokładny program rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej sanktuarium: www.medjugorje.hr

Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły te informacje we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział. Prosimy również, aby o ile jest to możliwe materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży.

Już teraz dziękujemy Państwu modląc się o błogosławieństwo Boże i błogosławieństwo Królowej Pokoju w Waszej pracy.

 

 

Drogie Dzieci Medjugorja! http://childrenofmedjugorje.com

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. “Po wielu, wielu latach słuchania, czytania i modlitw w intencji Medjugorja, doświadczyłam ogromnej łaski, żeby się wybrać na pielgrzymkę...” opowiada nam Kathy B. z Teksasu o swej podróży, jaką odbyła na Wielkanoc 2002 r.

    “Faktycznie do Medjugorja przybyliśmy w Wielki Czwartek wieczorem. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to w Wielki Piątek weszliśmy na Górę Krzyża! Przez około 20 lat w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, modliłam się: “...miej miłosierdzie dla nas i świata całego”... Będąc w Medjugorju modliłam się o miłosierdzie Jezusa z ludźmi dosłownie z całego świata! To była dla mnie taka radość i satysfakcja – przebywanie z ludźmi naprawdę z CAŁEGO świata i proszenie o Jego Miłosierdzie tak bardzo umocniły moją wiarę! A gdy w Wielki Piątek w kościele św. Jakuba rozpoczynałam nowennę do Bożego Miłosierdzia, tuż obok mnie klęczeli z książką o Bożym Miłosierdziu jacyś ludzie... i modlili się po arabsku!!! Wspomnienie tego stało się dla mnie wielką pociechą podczas wojen w Afganistanie i Iraku. Pobyt w Medjugorju w czasie nowenny o Bożym Miłosierdziu dał mi prawdziwy, żywy dowód i napełnił mnie żywą NADZIEJĄ, gdy uświadomiłam sobie, że są tu ogromne ilości ludzi z CAŁEGO świata, którzy tak jak my, ciągle tak samo usilnie błagają o Boże Miłosierdzie oraz o uzdrowienie, pojednanie i pokój. Jestem PEWNA, że ta obejmująca cały świat jedność serc, umysłów (i nawet kolan) bardzo pomogła skrócić wojnę w Iraku!”

Ludzie ze wszystkich narodów nadal gromadzą się wokół Matki Bożej w Medjugorju. Tegoroczne św. Triduum ściągnęło pielgrzymów z całego świata. Na przykład Droga Krzyżowa w Wielki Piątek była prowadzona w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim, czeskim, słowackim, holenderskim, koreańskim, arabskim i chorwackim! Parafialny ośrodek informacyjny (www.medjugorje.hr) podaje, że podczas miesiąca marca pielgrzymi przybywali z Włoch, Rosji, Ukrainy, Francji, Niemiec, Anglii, Szwajcarii, USA, Hiszpanii, Słowenii, Kanady, Puerto Rico, La Réunion, Japonii, Południowej Afryki, Słowacji, Korei, Danii, Austrii, Republiki Czeskiej, Filipin, Szkocji, Polski, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

Niektórzy jednak mogą odczuwać pokusę, żeby anulować pielgrzymkę z powodu trudnej sytuacji na świecie. Pamiętam, jak podczas wojny bałkańskiej w r. 1994 s. Emmanuel mówiła do Amerykanów w Notre Dame, że dla nas było bardziej niebezpiecznie zostać w domu niż jechać do Medjugorja i miała rację! Przez Medjugorje Królowa Pokoju realizuje plan zbawienia świata. Czyż 25 marca tego roku nie wołała do nas: “[Bóg] pragnie zbawić was, jedno po drugim, przez moje przychodzenie tutaj”, a 18 marca: “Wzywam was do dokonania wyboru. Bóg dał wam wolną wolę, żebyście wybrali życie lub śmierć. Słuchajcie moich orędzi sercem, żebyście wiedzieli, co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia... Dziękuję wam, że tu jesteście!” Matka Boża chce, żebyśmy przyjeżdżali do Medjugorja! Jest tak na pewno. A wiem, kim jest ten, kto rozpaczliwie chce, żebyśmy tam nie jeździli! Arcybiskup Franić (ze Splitu) wierzył, że wojna w Bośni była spowodowana przez szatana – żeby powstrzymać ludzi od przyjeżdżania do Medjugorja: “Ktoś chętnie chciałby wyciszyć objawienia Matki Bożej w Medjugorju, żeby nikt o Niej nie słyszał”, napisał później. W homilii w kościele św. Jakuba o. Tomislav Vlasić powiedział: “Teraz Matka Boża mówi do świata i dlatego musimy uznać Ją za cenny dar dany nam przez Boga, żeby został przyjęty i przeżyty. I jest bardzo ważne zrozumieć, że nie jest to problem ogólnej czci Matki Bożej. Tutaj ofiarowuje się nam szczególny dar, szczególną miłość, szczególną łaskę, którą musimy przyjąć, żebyśmy zostali ubogaceni, żebyśmy zostali zbawieni...” (24 maja 1985 r.) Każdy z nas ma do odegrania w Jej planie ważną rolę: “Nie możecie pojąć, jak ważna jest wasza rola...”, powiedziała do nas 25.01.1987. Nie odkładajcie swojej pielgrzymki! Teraz jest właściwy czas, żeby przyjechać do Medjugorja! Jeśli twierdzisz, że chodzi ci o bezpieczeństwo, to pamiętaj, że to przyjazd do Medjugorja a nie pozostanie w domu sprowadzi na twoją rodzinę wielkie łaski opieki!

2. W ostatni poniedziałek (12 maja) Matka Boża ukazała się na górze Ivanowi i dała piękne orędzie... którym Ivan podzielił się z grupą modlitwy i z wieloma pielgrzymami, którzy zebrali się na górze na Jej powitanie. Jednakże powiedziano nam, że te orędzia są skierowane tylko do grupy modlitewnej i pielgrzymów obecnych na górze. Przybywający do Medjugorja powinni wiedzieć, że w piątek i poniedziałek wieczorem Matka Boża objawia się na Podbrdo Ivanowi dla grupy modlitewnej – i często zaprasza pielgrzymów, żeby się przyłączyli!

3. Matka Boża ciągle przychodzi na 20 minut przed Mszą św. (o godz. 19.00 w Medjugorju), żeby przyciągnąć nas do swojego Syna. I usłyszeliśmy, że teraz otrzymujemy więcej łask niż kiedykolwiek w historii świata! Możemy je otrzymywać otwierając swe serca i witając Ją, gdy przychodzi. Trzymanie różańca jest jak trzymanie ręki Maryi, gdy nas prowadzi do Jezusa. Ale – słuchajcie – dowiedziałem się, że Ona czyni o wiele, wiele więcej, gdy odmawiamy różaniec – szczególnie podczas tego Roku Różańcowego – coś nie do wiary!!!!!

Rozważając tajemnice różańca na swej najnowszej kasecie “The Miracle of the Rosary” (“Cud różańca”), s. Emmanuel wypowiada wiele z tych samych rzeczy, o których mówił Ojciec Święty miesiąc później w swym liście apostolskim o różańcu! Słuchając taśmy s. Emmanuel dowiedziałem się czegoś, co wydawało się zbyt dobre, żeby być prawdziwe! Odmawianie różańca to więcej niż tylko trzymanie Matki Bożej za rękę, gdy nas prowadzi do Jezusa. Faktycznie teraz Ona chce nas ukształtować w swym łonie tak, jak kiedyś ukształtowała Jezusa!!! Niezależnie od tego, jakie były okoliczności, gdy byliśmy noszeni w łonie naszej matki – teraz chce nas nosić i ponownie ukształtować Maryja!!! I gdy Ona niesie nas przez każdą tajemnicę różańca, to ta sama łaska, jaką w tamtym historycznym momencie otrzymała Rodzina Święta, jest ofiarowywana nam! Oto tylko kilka chwil Jej rozważania o drugiej tajemnicy radosnej:

    Cóż mogę powiedzieć o Maryi niosącej Dzieciątko Jezus – jakiego rodzaju wewnętrzny dialog prowadziło Tych Dwoje podczas drogi do Ain Karim? Chcę wejść w ten dialog. I wiecie co!? Podczas tego dziesiątka otrzymam wielki dar. Ten prosty, mały dar, mój podarunek, jest związany z tym, co Maryja powiedziała w Medjugorju. Powiedziała: “Drogie dzieci, kocham każde z was tak bardzo, jak kocham mojego Syna Jezusa.” Czy kiedykolwiek przeszło wam to przez myśl? Powiedziała: “...Jak niosłam mojego Syna Jezusa, tak też, drogie dzieci, pragnę nieść was na drodze do świętości...” Czy kiedykolwiek przeszło wam to przez myśl? W ten sam sposób, z tą samą matczyną czułością jesteśmy teraz niesieni przez Maryję. I nie ma niczego, co by miała dla Jezusa, żeby to nie było również dla nas. Moc Jej miłości w niczym się nie zmniejszyła, gdy Ona patrzy na mnie, nawet jeśli wśród obecnych tu w kościele jestem największym grzesznikiem. Ona kocha mnie, Ona kocha was, w ten sam sposób, z tą samą intensywnością, z jaką kocha Jezusa! Dziecko, od chwili poczęcia, odczuwa miłość, nawet gdy jego ciało jest jeszcze malutkie. Jako dziecku mogło mi brakować miłości ze strony mojej ziemskiej matki lub też moja matka była zdenerwowana, ponieważ była chora lub straciła kogoś drogiego; może mój ojciec był dla niej szorstki; może też miała wypadek samochodowy i tak się przeraziła, że ja będąc w środku odczułam ten szok. Może myślała o aborcji. Dlatego mogłam zostać w swym sercu głęboko zraniona, ponieważ małe dziecko w łonie matki może się chwycić tylko swej matki! Do kogo więcej może pójść? Ma tylko ją. I jeśli się stanie, że ona przestanie je kochać, to czy możecie sobie wyobrazić jego nieszczęście? No więc, podczas tego dziesiątka, Maryja uzdrowi mnie, ponieważ tą samą czułością, jaką ma dla Jezusa, okryje mnie. Jest to uzdrawiająca czułość, uzdrawiająca matczyna miłość, której tak potrzebuję... I jeśli jako człowiek dorosły grzeszyłem przeciw życiu... co Matka Boża zrobi w czasie tego prostego dziesiątka? Uleczy mnie z konsekwencji mojego odrzucenia życia. I wszystkie rany, jakie są związane z tym odrzuceniem życia, zostaną przez Matkę Bożą otoczone miłością i uleczone...

Nowa taśma s. Emmanuel o różańcu (M15, The Miracle of the Rosary, Joyful Mysteries – Cud różańca, tajemnice radosne) jest absolutnie niewiarygodna! Jestem trochę zawstydzony, ponieważ byłem obecny podczas nagrania... i teraz jest oczywiste, że wtedy naprawdę jej nie słuchałem... Przesłuchałem taśmę ostatnio i ona zmieniła moje życie! Koniecznie musi ją mieć każde dziecko Maryi, szczególnie może ci z nas, którzy jak dzieci od dawna muszą ponownie zostać obudzeni przez cuda tych dni! Nie odkładajcie zamówienia tej kasety, gdy ciągle mamy ten szczególny Rok Maryjny, Rok Różańca! (w USA - $5, zamawiać można w COM, P.O. Box 1110, Notre Dame, IN 46556 - dodać $5 do wszystkich zamówień za przesyłkę i doręczenie. Inne kraje anglojęzyczne – patrz nasz portal <http://www.childrenofmedjugorje.com>).

4. Marija Pavlović-Lunetti właśnie spędziła z mężem Paolo i czterema synami kilka tygodni w Medjugorju. Najmłodszy, Giovanni Maria, ma teraz osiem miesięcy!

5. Świątobliwy ksiądz, o. Christian Ainé, założyciel Foyer de Charité z Martyniki (rodzina Marty Robin), na wyspie Martynice, zmarł 9 maja w Medjugorju po modlitwie w kościele św. Jakuba podczas objawienia Matki Bożej. Już odprawił Mszę św., więc powiedział do przyjaciół, że wraca do swego pokoju (dokładnie naprzeciw kościoła), żeby odmówić brewiarz. Podczas Mszy św. narodził się do życia wiecznego! Cyrylowi Auboyneau, liderowi jego grupy i dobremu przyjacielowi o. Christiana Ainé, udało się przyprowadzić do niego o. Branko (proboszcza) i o. Svetozara, żeby udzielili mu ostatnich sakramentów. Cyryl powiedział, że nie mógłby marzyć o lepszej śmierci. O. Ainé odpowiedział na wezwanie Matki Bożej, przyjechał do Niej do Medjugorja, a następnie zmarł w Jej ramionach! Mamy nadzieję, że będziemy mogli napisać o tym więcej w następnym liście... (Marta Robin, mistyczka francuska, żyła przez 50 lat bez snu, picia i jedzenia. Przez cały ten czas odżywiała się tylko Eucharystią. Umarła w r. 1981, dokładnie na 3 miesiące wcześniej, zanim Matka Boża zaczęła przychodzić do Medjugorja! Patrz PS).

6. Gdy miałem wysłać ten list, dotarła do mnie wiadomość z Francji, że Cyryl Auboyneau, który przez siedem lat żył w Medjugorju, pomagając w latach 80-tych pielgrzymom angielskim i francuskim, po powrocie do Francji cierpiał na tętniak mózgu i 13 maja, gdy przebywał u siebie na wyspie Ré koło La Rochelle, stwierdzono u niego głęboką śpiączkę. Jego życie zostanie zagrożone, jeśli śpiączka się przedłuży. Wszyscy się módlmy i prośmy Jezusa o cud, żeby Cyryl został z nami i działał jako apostoł Matki Bożej i świadek orędzi Królowej Pokoju!

Droga Matko, dziękujemy Ci za Twoje przychodzenie! Tak, chcemy odpowiadać na Twoje wezwanie i być Twoimi apostołami!

Denis Nolan

© 2003 Children of Medjugorje

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm