Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

Wiadomości z Medziugorje

 

ILOŚĆ KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W marcu w parafii Medziugorje rozdano 45 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 923 księży z kraju i z zagranicy. W marcu w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Rosji, Ukrainy, Francji, Niemiec, Anglii, Szwajcarii, USA, Hiszpanii, Słowenii, Kanady, Puerto Rico, Reunionu, Japonii, RPA, Słowacji, Korei, Danii, Austrii, Czech, Filipin, Szkocji, Polski, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

 

WIELKANOC W MEDZIUGORJU

W sobotę przed Niedzielą Palmową w kościele św. Jakuba w Medziugorju odbył się koncert medytacyjny pod tytułem: „Siedem ostatnich słów Jezusa.” To dzieło Józefa Haydna wykonała orkiestra symfoniczna z Mostaru pod batutą Tonko Ninicia.

W czasie Wielkiego Tygodnia i na Wielkanoc do Medziugorja nieustannie napływały grupy pielgrzymów, pragnące się tutaj przygotować i uczcić największe chrześcijańskie święto. Wielkanoc w Medziugorju obchodziło kilka tysięcy pielgrzymów ze wszystkich stron świata, a wśród nich najliczniejsze były grupy pielgrzymów z Austrii i Niemiec. W ciągu ostatnich dni przybyło bardzo dużo pielgrzymów ze wszystkich regionów Chorwacji i z okolicznych parafii Hercegowiny, którzy do Medziugorja dotarli na spowiedź wielkanocną. O liczbie pielgrzymów, którzy przybyli do Medziugorja świadczy fakt, że w czasie trzygodzinnych modlitw wieczornych cały czas spowiadało dwudziestu księży.

Triduum paschalne w Medziugorju upływało w atmosferze modlitwy. Z powodu dużej liczby pielgrzymów z zagranicy Msza św. w Wielki Czwartek, obrzędy Wielkiego Piątku jak i Droga Krzyżowa na Kriżevacu oraz ceremonie Wielkiej Soboty prowadzone były w 10 językach.

 

REKOLEKCJE W DOMUS PACIS

Ostatnio odbyły się rekolekcje postu i modlitwy dla trzech grup pielgrzymów z Niemiec, Austrii i Słowacji. Siostry franciszkanki prowadziły również rekolekcje dla dziewcząt z Hercegowiny.

Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w rekolekcjach postu i modlitwy powinni się zwrócić do o. Ljubo Kurtovicia, Żupni ured Medjugorje, Gospin trg 1, 88266 Medjugorje, Bośnia i Hercegowina (fax 00 387 36 651 444).

 

ZNIESIONO WIZY DO MEDZIUGORJA DLA OBYWATELI: SŁOWACJI, CZECH, POLSKI I WĘGIER

Decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych BiH okresowo zostały zniesione wizy dla obywateli: Słowacji, Czech, Polski i Węgier. W okresie od 1 kwietnia do 31 października 2003r. będzie można przyjeżdżać do Medziugorja bez wizy. Prosimy, aby poinformować o tej decyzji wszystkich zainteresowanych.

 

VIII MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

VIII Międzynarodowe Rekolekcje dla Kapłanów odbędą się w Medziugorju w terminie od 30 czerwca do 5 lipca 2003r. Tematem spotkania jest „SŁUGA EUCHARYSTII”.

Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr , osobiście lub w biurze informacji albo telefonicznie lub faxem: 00 387 36 651 988 (za Mariju Dugandżić).

Prosimy księży, którzy na własną rękę zapewniają sobie zakwaterowanie u rodzin w Medziugorju, aby w swoim zgłoszeniu podali również imię i nazwisko oraz numer telefonu rodziny, u której zamierzają się zatrzymać.

Księża, którzy nie mają możliwości załatwienia kwater na własną rękę proszeni są o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, aby parafia mogła zarezerwować im miejsce.

Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji mszalnych.

Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte, radio o wysokiej częstotliwości FM i słuchawki (aby słuchać tłumaczenia symultanicznego).

Dokładny program rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej sanktuarium: www.medjugorje.hr

Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły te informacje we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział. Prosimy również, aby o ile jest to możliwe materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży.

Już teraz dziękujemy Państwu modląc się o błogosławieństwo Boże i błogosławieństwo Królowej Pokoju w Waszej pracy.

 

LETNI PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Od 1 maja w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju obowiązuje letni porządek nabożeństw. Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym rozpoczyna się o 18.00, Msza św. o 19.00 po czym następuje poświęcenie dewocjonaliów i modlitwa o uzdrowienie oraz trzecia część różańca. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w czwartki po wieczornej Mszy św. oraz w środy i w soboty od 22.00 do 23.00. Adoracja Krzyża Pańskiego w piątki po wieczornej Mszy św.

Modlitwa różańcowa na Górze Objawień w niedzielę o 16.00, a Droga Krzyżowa na Kriżevacu w piątki o 16.00. Spowiedź św. codziennie w czasie trwania modlitw wieczornych.

 

 

 

 

Drogie Dzieci Medjugorja!     15 kwietnia 2003   http://childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol04_15_03.html

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. Z radością i wdzięcznością przyjmujemy dar Wielkanocy roku 2003! Dwa dni temu, w Niedzielę Palmową, Ojciec Święty głosił:

Pokój jest darem Chrystusa, jaki On dla nas wyjednał przez ofiarę krzyża. Żeby go skutecznie osiągnąć, konieczne jest wejść z Boskim Mistrzem na Kalwarię. A kto może nas lepiej poprowadzić tą idącą pod górę drogą niż Maryja, która pod krzyżem została nam dana właśnie za Matkę? Żeby pomóc odkryć tę cudowną duchową rzeczywistość, wybrałem za temat orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży słowa konającego Chrystusa: “Oto Matka twoja!”

I w Niedzielę Palmową Ojciec Święty, który niestrudzenie wzywa każdego do zapisania się do “szkoły Maryi”, nawiązał do swego orędzia na Światowy Dzień Młodzieży:

16 października 2002 r. ogłosiłem “Rok Różańca” i wezwałem wszystkie dzieci Kościoła, żeby z tej dawnej modlitwy maryjnej uczyniły proste i głębokie ćwiczenie do kontemplacji oblicza Chrystusa. Odmawiać różaniec znaczy uczyć się wpatrywać się w Jezusa oczyma Maryi i kochać Jezusa sercem Maryi. Dzisiaj, moi drodzy młodzi, ja także, w duchu, wręczam wam paciorki różańca. Przez modlitwę i rozważanie tajemnic Maryja bezpiecznie prowadzi was ku swemu Synowi! Nie wstydźcie się odmawiać różaniec [publicznie]... Nie wahajcie się proponować, żeby odmawiać go w domu, waszym rodzicom, braciom i siostrom, ponieważ on łagodzi i umacnia więzi pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości bliźniego, radosnymi i wytrwałymi w nadziei.

Z Maryją, służebnicą Pańską, odkryjecie radość i owocność życia ukrytego. Z Nią, uczennicą Mistrza, pójdziecie za Jezusem ulicami Palestyny, stając się świadkami Jego nauczania i Jego cudów. Z Nią, Matka Bolesną, będziecie towarzyszyć Jezusowi w Jego męce i śmierci. Z Nią, Panną nadziei, powitacie świąteczne orędzie wielkanocne i bezcenny dar Ducha Świętego...

2. Wczoraj, po nieobecności spowodowanej urodzeniem dziecka, Vicka znowu zajęła miejsce “za schodkami”. Kilka tygodni temu powiedziała nam, że powrót na to miejsce sprawi jej “wielką radość! Widzicie, jestem szczęśliwa z rodziną, z córką, lecz chcę także powiedzieć, że przebywanie z pielgrzymami jest wielką radością, radością, która napełnia moje serce. Gdy przekazuję im orędzia Matki Bożej i z kolei mogę dawać innym miłość, jaką Matka Boża mi dała...”

Pytanie: Vicko, w zeszłym roku przyszliśmy do ciebie i przeprowadziliśmy z tobą wywiad. Wtedy nie byłaś zamężna. Teraz masz za sobą ponad rok małżeństwa. Co mogłabyś powiedzieć, zwłaszcza młodym, o życiu rodzinnym?

Vicka: Widzę, że dzisiaj młodzi trochę się boją zmiany życia, ponieważ życie, jakie prowadzą, jest bardzo wygodne, skoro mogą robić, co chcą, żyjąc w pojedynkę. Powiedziałabym im, żeby więcej sobie zaufali. Na przykład, jeśli chodzi o mnie i mojego męża jako rodzinę, czuję się bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze! I chcę powiedzieć im wszystkim, żeby się więcej nie bali, lecz żeby zamiast tego otworzyli się i słuchali, ponieważ Bóg mówi do każdego z nas. Musimy być gotowi słuchać, co On chce i następnie wybrać drogę. Dzisiaj młodzi przeżywają wielki zamęt i jest to dla nich bardzo trudny czas. Dlatego Matka Boża prosi: “Módlcie się za młodzież, módlcie się za rodziny!” Mamy także dwumiesięczną córeczkę, która nazywa się Marija-Sofija. Jest to dla nas wielka radość. Ona jest życiem, wielką radością, wielkim owocem, jaki dał nam Pan. I z mężem dziękujemy Bogu za taki piękny dar! Wiesz, my jesteśmy gotowi. Jeśli Pan sprawił jeden dar, to może ich sprawić więcej, więc jesteśmy gotowi powitać je sercami szeroko otwartymi!

Pytanie: Co czujesz w sercu do swojej córeczki, nową miłość? To wszystko jest dla ciebie nowe!

Vicka: Tego nie da się wytłumaczyć! Gdy się urodziła, nie mogłam w to uwierzyć! To coś wielkiego, coś, co cię przerasta! Więc próbujesz to dotknąć, zobaczyć i pytasz się w sobie o milion spraw i mówisz do siebie: “Spójrz, jaki wielki jest Bóg!” Przy pomocy tego małego owocu możesz zobaczyć, jak Bóg stwarza, jak stworzył to nowe stworzenie, jak przygotowuje dla ciebie dar, jaka wielka jest Jego miłość! Gdy te myśli przechodzą przez twój rozum, twoja miłość wzrasta. Później, za każdym razem, gdy widzisz, jak dziecko się porusza, jak porusza rękami, to zawsze jest to dla ciebie coś nowego. Wtedy odczuwasz wielką miłość, wielką radość, coś, czego po prostu nie możesz wytłumaczyć.

Pytanie: Widzieliśmy, że po urodzeniu dziecka, pozostałaś w ukryciu przez 40 dni, nie rozmawiając z pielgrzymami, nie będąc widzianą przez nikogo. Czy to jest chorwacki zwyczaj?

Vicka: Tak, wiesz, niewychodzenie do ludzi jest naszą tradycją. Gdy kobieta urodzi dziecko, musi przez ten czas pozostać w domu. Ale mogą odwiedzać ludzie, moi rodzice, siostry, przyjaciele, żeby pomóc (co jest rzeczą normalną) i pogratulować, itd., zgodnie z naszymi zwyczajami. Teraz już minęło kilka miesięcy i powoli przyszedł czas, żebym wyszła do ludzi...

Następnie Vicka udzieliła paru praktycznych rad ze szkoły Matki Bożej z Medjugorja, które pomogą nam przeżyć Wielki Tydzień...

Pytanie: Co możesz powiedzieć na temat spowiedzi?

Vicka: Matka Boża zaleca nam, żebyśmy do spowiedzi chodzili co miesiąc. Mówi: “Nie chodźcie do spowiedzi tylko dlatego, że macie grzechy. Proście także kapłana, żeby udzielił wam rad, żebyście mogli posuwać się do przodu.”

Pytanie: Są ludzie, którzy sądzą, że nie muszą iść do spowiedzi. Mówią, że nie widzą u siebie grzechów, nie uczynili nic złego lub że do Boga zwracają się bezpośrednio.

Vicka: W takim wypadku nie należy nalegać. Nikogo nie należy zmuszać. Gdy ktoś tak mówi, nie dyskutujmy z nim. Matka Boża nie chce takich dyskusji. Woli, żebyśmy po prostu się pomodlili za tych ludzi. Te serca może dotknąć nasza modlitwa i nasz przykład. Lecz gdy mówicie, powodujecie ich odejście. Lepiej być cicho i poczekać na odpowiedni moment. Pan wie, jak stopniowo je zdobyć.

Pytanie: Czy młodzi nie potrzebują, żebyśmy z nimi rozmawiali?

Vicka: Gdy mówię “ani słowa”, to mam na myśli “niezbyt wiele słów”! Gdy się za dużo mówi, robi się ciężej, to ludzi odpycha i nie ma żadnego owocu. Gdy młody człowiek lub dziecko zadaje mi pytanie, jestem gotowa im odpowiedzieć całym swym sercem. Gdy o nic nie pytają, lepiej jest zachować ciszę, nie mówić nic.

Pytanie: Czego Matka Boża nauczyła cię o związku pomiędzy spowiedzią a chodzeniem do Komunii św.?

Vicka: Widzisz, czasami biegniemy na szybką spowiedź i mówimy: “No tam, popełniłem ten grzech, tamten grzech, itd.”, lecz jest oczywiste, że nie przygotowaliśmy się. Jeśli nie jesteście naprawdę gotowi, jeśli coś ukrywacie lub nawet walczycie ze sobą, nie zostaniecie uwolnieni. Jeśli potem idziecie do Komunii św., nie jesteście zdolni odczuwać głębokiej radości. Lecz gdy uwolnicie swe serce od wszystkiego i wiecie, że Pan wam wybaczył, (kapłanowi dał moc odpuszczenia twoich grzechów) i ty w to uwierzysz, to wtedy twoje serce jest wolne! Więc gdy potem idziesz do Komunii św., możesz odczuć Jezusa, który żywy przychodzi do twojego serca! Matka Boża powiedziała: “Msza św. jest najważniejszą chwilą, świętą chwilą! W tej chwili przychodzi do nas żywy Jezus!” Gdy jesteśmy w kościele, Ona prosi, żebyśmy przyjmowali Jezusa bez lęku i bez wymówek.

Pytanie: Jak możemy używać naszej wyobraźni podczas modlitwy?

Vicka: To wszystko zależy od was! Tak często myślimy, że modlitwa jest obowiązkiem, czymś, co musimy robić. Lecz Matka Boża mówi, że modlitwa powinna być radością! Jeśli na modlitwie nie przychodzi radość, mija czas, wy nic nie robicie i dzieje się coś przeciwnego. Zamierzam powtórzyć to, co powiedziała Matka Boża, ponieważ nie mogę znaleźć lepszego przykładu niż ten, jaki Ona daje, z wazonem kwiatów: przykład wzięty z przyrody. Gdy wychodzimy do parku lub w góry, widzimy przyrodę i jak wszystko rośnie – są to prawdziwe dary Boże. I Gospa mówi: “Wszyscy macie w domu wazon z kwiatami. Każdego dnia podlewacie te kwiaty kilkoma kroplami wody i widzicie, jak te kwiaty rozwijają się i stają się pięknymi różami. W ten sam sposób, gdy każdego dnia z sercem wkładacie do serca dwie lub trzy modlitwy, to możecie zobaczyć, jak wasze serca wzrastają tak, jak te kwiaty. Gdy na dwa lub trzy dni przestaniemy podlewać kwiaty, widzimy, że te kwiaty zanikają, przestają istnieć.” I Matka Boża powiedziała: “Lecz gdy przychodzi czas na modlitwę, to wy tak często mówicie: ‘Dzisiaj jestem zmęczony, nie mogę się modlić, pomodlę się jutro.’ Lecz przychodzi dzień następny i jeszcze następny, a wy mówicie to samo. Więc każdego dnia modlitwa z nas uchodzi i serce oddala się. Dokładnie tak, jak kwiat nie może żyć bez wody, wy nie możecie żyć bez Bożej łaski. Modlitwy sercem nie można się nauczyć ani wyczytać z książek. Modlitwę sercem można tylko przeżyć, z dnia na dzień posuwając się do przodu.”

3. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa... Różaniec «to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem... W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim». Tymi słowami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadzałem pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm różańca. Dziś, na początku dwudziestego piątego roku posługi jako Następca Piotra, pragnę uczynić to samo... Odczuwam potrzebę rozwinięcia refleksji o różańcu, dając tamtemu Listowi apostolskiemu niejako maryjne ukoronowanie, by zachęcić do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki.” Jan Paweł II, List apostolski o Różańcu św., 16 października_2002r.*

Najdroższa Gospo, dziękujemy Ci za Twoją szkołę! Nie chcemy opuścić ani jednego dnia. Trzymając Cię za rękę (dzięki różańcowi) uczymy się modlić się sercem! Dziękujemy Ci za Twoje przychodzenie do Medjugorja!

Denis Nolan

© Enfants de Medjugorje 2003

*WAŻNE: Sądzę, że podejmuje się wiele inicjatyw, żeby uczcić Srebrny Jubileusz Papieża Jana Pawła II przypadający 16 października 2003 r. Na przykład wiele osób zamówiło na ten dzień w swych parafiach Msze św. w jego intencji. Zachęcamy także was, żebyście zastanowili się nad tym, żeby podarować mu dar polegający na odmawianiu każdego dnia jednego różańca w intencji pokoju. Gdy będziecie pisać, żeby powiadomić go o tym darze, napiszcie na kopercie “air mail” i adres:

His Holiness John Paul II
Apostolic Palace
00120 Vatican City State, EUROPE

http://childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol04_15_03.html


 

   Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm