Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

Wiadomości z Medziugorje

 

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W grudniu w parafii Medziugorje rozdano 50 000 Komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 916 księży z kraju i z zagranicy. W grudniu do Medziugorja przybyły grupy pielgrzymów z: Korei, Włoch, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Słowacji, Czech, USA, Rumunii, Portugalii, Słowenii, Holandii, Libanu, Chin, Litwy, Panamy, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

W czasie minionego 2002 roku w parafii Medziugorje rozdano 1 138 000 Komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 27 377 księży z kraju i z zagranicy.

 

13 stycznia o godz. 11 w szpitalu w Mostarze Vicka urodziła dziewczynkę, Mariję Sofiję (przez cesarskie cięcie). Matka i niemowlę czują się dobrze! Z Mario i Vicką składajmy Bogu dzięki i powierzmy to nowe małe życie Jego opiece! (http://www.childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol01_15_03.html)
 

Począwszy od r. 2000, na wigilię Nowego Roku Matka Boża zapraszała wszystkich na Wzgórze Objawień, żeby dać orędzie przez widzącą Mariję. Lecz w tym roku Mariji nie było w Medjugorju Więc 2 stycznia, gdy Matka Boża objawiła się Mirjanie na comiesięczną modlitwę za niewierzących, dała Mirjanie orędzie dla wszystkich, którzy byli zebrani w zielonym namiocie. (Zwykle nie ma orędzi drugiego dnia miesiąca.)“Drogie dzieci, jak matka zaprasza swe dzieci, ja zaprosiłam was, a wy mi odpowiedzieliście. Pozwólcie, żebym wypełniła wasze serca miłością, żeby stały się sercami miłości, żebyście dawali je innym bez ograniczeń. W ten sposób pomożecie mi najlepiej w mej misji nawracania tych spośród moich dzieci, które jeszcze nie doświadczyły miłości Bożej i miłości mojego Syna. Dziękuję!” (http://www.childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol01_15_03.html)
 

NOWY ROK W MEDZIUGORJU

Na noworocznym czuwaniu modlitewnym w Medziugorju w tym roku zebrało się kilka tysięcy pielgrzymów z wszystkich krajów świata. Czuwanie modlitewne prowadzili o. Ljubo Kurtović OFM i o. Mario Knezović OFM, a w koncelebrze Mszy św. uczestniczyło blisko stu księży. Z powodu braku miejsca w kościele pielgrzymi i parafianie uczestniczyli w modlitwie dzięki telebimowi w namiocie i w sali spotkań. Czuwanie wraz z Mszą św. trwało od 22:00 do 1:00 w nocy i tłumaczone było na kilka języków.

We współczesnym, niespokojnym świecie, w którym zbyt często wszystko wygląda beznadziejnie gromadząca się licznie młodzież, która wita Nowy Rok w Medziugorju jest znakiem nadziei lepszego świata.

 

KARDYNAŁ SCHÖNBORN, ARCYBISKUP WIEDNIA O MEDZIUGORJU

1 grudnia 2002 roku podczas kazania w katedrze wiedeńskiej, kardynał Schönborn powiedział o Medziugorju:

„Nie chciałbym się wypowiadać na temat Medziugorja z punktu widzenia osądu Kościoła. Mogę jednak powiedzieć jedno i to ciągle od nowa: że miejsce to najwyraźniej stało się intensywną placówką misyjną samego Nieba, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi znajdują modlitwę, spowiedź, nawrócenie, pojednanie, uzdrowienie, pogłębienie wiary.”

 

RADIO „MIR” MEDZIUGORJE, NOWA RAMÓWKA PROGRAMOWA

Radio „Mir” Medziugorje od nowego roku emituje więcej godzin własnego programu, który trwa teraz od 10:00 do 22:00. Program został wzbogacony przez interesujące treści z życia religijnego i społecznego.

   

III MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

Trzecie międzynarodowe rekolekcje dla par małżeńskich odbędą się w Medziugorju od 13 do 16 lutego 2003r. Tematem spotkania będzie: „Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszych rodzinach”.

więcej informacji - program rekolekcji można zobaczyć na stronie internetowej: www.medjugorje.hr (zakładka biuletyn)

 

X MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH CENTRA POKOJU ORAZ MEDZIUGORSKIE GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

        Dziesiąte międzynarodowe spotkanie osób prowadzących centra pokoju oraz medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne odbędzie się w Medziugorju w dniach od 23 do 27 lutego 2003r. Tematem spotkania będzie: „Istota Medziugorja”.

więcej informacji - program rekolekcji można zobaczyć na stronie internetowej: www.medjugorje.hr (zakładka biuletyn)

 


 

   Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości   

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm