Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

Wiadomości z Medziugorje

 

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W lutym w parafii Medziugorje rozdano 25 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 669 księży z kraju i z zagranicy. W lutym w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymkowe z: Austrii, RPA, Włoch, USA, Korei, Francji, Czech, Słowenii, Kanady, Irlandii, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. www.medjugorje.hr

 

 

CZASOWE ZAWIESZENIE OBOWIĄZKU POSIADANIA WIZ DO BiH

 

22.03.2003. r. - Podobnie jak w latach poprzednich w okresie od 1 kwietnia do 1 listopada 2003r. obywatele Polscy NIE BĘDĄ POTRZEBOWAĆ WIZ wjazdowych do Bośni i Hercegowiny (Medziugorja). Informacja ta dotyczy zarówno zorganizowanych grup pielgrzymkowych jak i turystów indywidualnych podróżujących przez Bośnię i Hercegowinę oraz pielgrzymujących do Medziugorja. www.medjugorje.hr

 

 

X MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PRZEWODNIKÓW

Tak jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu w terminie od 23 do 27 lutego odbyło się X Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących grupy pielgrzymkowe, centra pokoju i organizacje charytatywne. W spotkaniu udział wzięło 150 przewodników i księży, prowadzących stowarzyszenia medziugorskie na całym świecie.
Na zakończenie spotkania uczestnicy wystosowali wspólny komunikat, który publikujemy
w całości:

„Zebraliśmy się w miejscu modlitwy i pokoju, idąc za głosem Matki Bożej
i wskazówkami Ducha Świętego w liczbie 150 osób, które przybyły na X Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących centra pokoju i medziugorskie grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne. W atmosferze modlitewnej oraz we wspólnocie rozważaliśmy temat „Istota Medziugorja”.

Znając orędzie, które z Medziugorja płynie do Kościoła, świata i każdego człowieka uznaliśmy za ważne, aby jeszcze raz przeanalizować siłę tego orędzia i tego co ono dziś oznacza. Orędzia Matki Bożej z Medziugorja docierają do nas już prawie 22 lata. Matka Boża chce nam w ten sposób powiedzieć, abyśmy powrócili do Jezusa, który jest źródłem naszego życia. „Pragnę was jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego serca, abyście mogli zrozumieć niezmierzoną miłość, która została darowana za każdego z was.” (orędzie Matki Bożej z 25.11.1991r.). Dlatego motywowani doświadczeniami wielu ludzi uważamy, że atmosfera medziugorska jest nowym bodźcem i wezwaniem abyśmy udali się do źródeł naszej wiary i szukali Zbawiciela. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4, 12)

Świat, w którym żyjemy i którego los dzielimy bez Jezusa podąża w nieznane.
W takim świecie przetarte ścieżki przez miliony ludzi modlących się w Medziugorju mogą być jedynie nową nadzieją i głosem proroczym. Jako takie Medziugorje zobowiązuje wszystkich, którzy usłyszeli i zrozumieli Boży głos, aby innym go głosili i dawali o nim świadectwo. Dlatego wzywamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na całym świecie w roku Pisma Świętego, aby przez swoje życie cudownie nieśli Radosną nowinę. W tym zadaniu Bóg z pewnością nie zostawi nas samych. „
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.” (Mk 16, 20)

W czasie spotkania analizowaliśmy również rolę Kościoła w nowej formie głoszenia Ewangelii i otwartości na badanie objawień medziugorskich. W roku Różańca św., który ogłosił Ojciec Święty zobowiązani jesteśmy wezwać wszystkich pielgrzymów medziugorskich, aby to wezwanie przemieniło się w powszechną praktykę. Różaniec jako mocny oręż Nieba niech będzie odpowiedzią chrześcijan na niepokój i podziały na świecie. Dlatego w duchu tego spotkania, które wypełnione było modlitwą i rozmowami wzywamy wszystkich ludzi na świecie, aby poprzez Maryję otworzyli się na Jezusa i stali się żywymi członkami Kościoła.

 

Medziugorje, 27 lutego 2003r.                                                                           Uczestnicy”     www.medjugorje.hr   

 

MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE

Od 17 do 23 lutego zebrani w Medziugorju wierni uczestniczyli we Mszy św.
w intencji pokoju na świecie.

Korzystając z okazji pragnęlibyśmy wezwać pielgrzymów i przyjaciół Medziugorja
z całego świata, aby modlili się o pokój, szczególnie teraz, kiedy jest on tak bardzo zagrożony
.

 

„NIECH OKRES WIELKIEGO POSTU BĘDZIE CZASEM DOBREGO SŁOWA”

            Tegoroczny okres Wielkiego Postu rozpoczęto w Medziugorju akcją modlitewną: „Niech okres Wielkiego Postu będzie czasem dobrego słowa”. W czasie Mszy św. homilie będą głoszone na temat złego przyzwyczajenia – przeklinania. Wydrukowano również specjalny obrazek z postacią Jezusa i napisem: „Wszystko dla ciebie uczyniłem, dlaczego mnie przeklinasz”. Wszystkie nasze parafie i wierni, pielgrzymujący do Medziugorja otrzymali te obrazki. Wzywamy wszystkich, aby w czasie Wielkiego Postu modlili się
o czystą i błogosławioną mowę, szczególnie wśród chrześcijan. www.medjugorje.hr

 

KANADYJSKI PISARZ ODWIEDZIŁ MEDZIUGORJE

Michael D. O’Brien, kanadyjski pisarz, autor bestselleru: Children of the Last Days odwiedził Medziugorje w dniach 8 i 9 marca. Słynny pisarz w czasie pobytu w Medziugorju pielgrzymował na Górę Objawień i Kriżevac oraz uczestniczył w modlitwach wieczornych.

W czasie rozmowy powiedział:

„O Medziugorju słyszałem od wiernych z parafii, do której należę i którzy już tu byli. W nich dostrzegłem nawrócenie i dar modlitwy. Wielu z nich przeżyło tu przemianę swego życia, a niektórzy odkryli powołanie duchowne. Przybyłem tu z otwartym sercem i umysłem. Akceptuję możliwość objawień i jak inni nasłuchuję głosu Kościoła na ten temat”.

Michael D. O’Brien przy okazji wizyty w Medziugorju odwiedził również klasztor
w Szirokim Brijegu, miejsce męczeńskiej śmierci tamtejszych franciszkanów. www.medjugorje.hr

 

COROCZNE OBJAWIENIE MIRJANY SOLDO – 18 MARCA 2003 r.          

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1984 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

Kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na modlitwie różańcowej, która rozpoczęła się o 8.45 we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zaczęło się o  8.55i trwało do 9.02. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

„Drogie dzieci! W tym świętym czasie postu i modlitwy, szczególnie wzywam was do dokonania wyboru. Bóg dał wam wolną wolę, abyście wybrali życie albo śmierć. Sercem słuchajcie moich orędzi, abyście wiedzieli, co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia. Dzieci moje, bez Boga nic nie możecie, nie zapominajcie o tym ani przez chwilę. Bo kimże jesteście i cóż zrobicie na ziemi jeżeli do niej ponownie traficie. Nie gniewajcie Boga, ale idźcie za mną ku życiu. Dziękuję, że tu jesteście.”  www.medjugorje.hr

 

REKOLEKCJE W DOMUS PACIS

W minionym miesiącu trzykrotnie odbyły się rekolekcje postu i modlitwy dla pielgrzymów z Rosji, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Francji. Siostry franciszkanki prowadziły również dwukrotnie rekolekcje dla 80 dziewcząt z Hercegowiny i dwukrotnie rekolekcje dla młodzieży z środkowej Bośni i grupy modlitewnej z południowej Dalmacji. Odbyły się też rekolekcje dla ministrantów z Hercegowiny, prowadzone przez ich katechetów.

Wszyscy zainteresowani uczestniczeniem w rekolekcjach postu i modlitwy powinni się zwrócić do o. Ljubo Kurtovicia, Župni ured Medjugorje, Gospin trg 1, 88266 Medjugorje, Bośnia i Hercegowina (fax: 00 387 36 651 444). www.medjugorje.hr

 

VIII MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

VIII Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju
w terminie od 30 czerwca do 5 lipca 2003r. Temat spotkania brzmiał będzie: „SŁUGA EUCHARYSTII”.

Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr, osobiście w Informacji lub telefonicznie czy faksem pod numerem 00387 36 651 988 (za Mariju Dugandžić).

Księży, którzy na własną rękę organizują sobie zakwaterowanie u rodzin
w Medziugorju prosimy, aby w swoim zgłoszeniu napisali imię i nazwisko oraz numer telefonu rodziny, u której zamierzają spać.

Księży, którzy nie mają tu znajomych ani możliwości załatwienia sobie kwatery prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu, wtedy parafia zajmie się zapewnieniem zakwaterowania.

Koszty rekolekcji pokryte zostaną przez odprawienie 5 intencji mszalnych.

Należy zabrać ze sobą: celebret od przełożonego, albę i stułę, Pismo Święte i małe radio z wysoką częstotliwością FM ze słuchawkami (aby słuchać tłumaczenia symultanicznego).

            Program rekolekcji można znaleźć na stronie internetowej Sanktuarium: www.medjugorje.hr

Ponieważ wielu księży nie ma dostępu do Internetu i być może nie wiedzą o istnieniu Międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów w Medziugorju, prosimy wszystkich organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne i centra pokoju o opublikowanie tej informacji we wszystkich środkach masowego przekazu, do których mają dostęp, żeby jak najwięcej księży mogło uczestniczyć w rekolekcjach. Prosimy również, by Państwo, na ile jest to możliwe wspomogli materialnie księży, którzy pragną przyjechać, lecz nie posiadają wystarczających środków na podróż.

Z góry dziękujemy, modląc się o błogosławieństwo Boże i Królowej Pokoju
w Państwa pracy. www.medjugorje.hr

 

 

Drogie Dzieci Medjugorja!     http://childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol03_15_03.html

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1. Matka ojca Slavko, Luka Barbarić, odeszła do domu Niebieskiego Ojca 4 marca 2003 r. Została pochowana na małym wiejskim rodzinnym cmentarzu (przy drodze do Sirokiego Brijegu). Było obecnych wiele ludzi oraz braci franciszkanów z Medjugorja, włącznie z franciszkańskim prowincjałem, o. Slavko Soldo, który był głównym celebransem Mszy św. Wiemy, jak o. Slavko podziwiał swą matkę. Kiedyś powiedział s. Emmanuel: “Przez lata w każdy piątek moja matka chodziła po 20 kilometrów na Górę Kriżevac w Medjugorju. Wiesz, takie są prawdziwe filary Medjugorja! One są ukryte. Nikt ich nie zna; lecz one są tutaj najsilniejszymi filarami Matki Bożej.” Prośmy ją o wstawiennictwo u Pana, żeby przysłał nam wiele silnych i świętych matek jak ona, a także, żeby wśród swych synów odkryły one dobrych księży!

2. Dwa dni temu nasza ekipa filmowa, moja żona, Cathy, s. Emmanuel i ja, odwiedziliśmy Vickę... Rozmawiając z nami po włosku, Vicka powiedziała, że od czasu urodzin jej córeczki minęło dwa miesiące:

Vicka: Sądzę, że wkrótce wrócę na swoje schodki.

Pytanie: Och, na schodki? Ludzie będą szczęśliwi!

Vicka: Także dla mnie będzie to wielka radość! Widzicie, jestem szczęśliwa z rodziną, z córką, lecz chcę także powiedzieć, że przebywanie z pielgrzymami jest wielką radością, radością, która napełnia moje serce. Gdy przekazuję im orędzia Matki Bożej i z kolei mogę dawać innym miłość, jaką Matka Boża mi dała...

Pytanie: Wiele mówi się o wojnie. Czy możesz wytłumaczyć, jak możemy utrzymać pokój?

Vicka: Matka Boża nigdy nie mówi o wojnie. A siostra dobrze wie, że mieliśmy tu wojnę. Matka Boża nigdy nie dała mi żadnego orędzia, że tu będzie wojna. Lecz to można było powiedzieć, zobaczyć – z Jej twarzy, z Jej zachowania, ze sposobu, jak się ukazywała. Ją to bardzo bolało. I stopniowo wojna przyszła. Niemniej, Ona nigdy nas nie straszyła mówiąc, że zacznie się wojna, że powinniśmy zrobić to lub tamto. Jednak tak wiele razy, zanim miała zacząć się wojna, mówiła nam (i robi to teraz), że wojny mogą zatrzymać nasze modlitwy i post. Tak więc musimy Jej pomóc przez nasze modlitwy i post, żeby tych wojen nie było.

Pytanie: Według szkoły Gospy, co jest prawdziwym pokojem, pokojem, który jest Boży, a nie tylko ludzki?

Vicka: Jak Maryja nas już uczyła, pierwszą rzeczą jest oczyścić się z negatywnych uczuć w naszych sercach, oczyścić je ze wszystkich negatywnych rzeczy. A następnie prosić Matkę Bożą o tę łaskę pokoju. Gdy proszę Matkę Bożą, żeby mi dała prawdziwy pokój, pogodę ducha, gdy proszę Ją o to z całego serca, Ona mi to daje! Musimy tylko prosić! Lecz prosić z ufnością i miłością! I prosić także o to, żeby się zmienić. Pokój nie przychodzi tak łatwo jak słowo! Rozumiecie, że dziś tak wiele ludzi mówi: chcę pokoju, chcę pokoju! To są tylko słowa. Chcę się zmienić, chcę oczyścić moje serce i wraz z tym wewnętrznym oczyszczeniem do mojego serca przychodzi pokój...

Pytanie: Ten czas jest trochę dziwny dla świata. Jaka jest twarz Matki Bożej? Jak Ona ukazuje się tobie?

Vicka: Jeśli chodzi o mnie, Ona jest raczej zadowolona. Nie mogę powiedzieć, że jest bardzo zadowolona, lecz raczej zadowolona. Istotnie, mogę obserwować Jej twarz, tak jak wy i ja możemy wzajemnie widzieć swoje twarze teraz...

Pytanie: Co twoim zdaniem zmieni Rok Różańca?

Vicka: Jak wiecie, wszystko zależy od nas, w jaki sposób słuchamy Papieża. Maryja przez długi czas zalecała, żebyśmy odmawiali różaniec! A teraz, gdy mamy te nowe tajemnice, odmawiamy go nawet więcej. To z pewnością wielka radość, przeżywać je. Nie można powiedzieć: w porządku, teraz jest nowy różaniec, więc co robimy? Nie, musimy zacząć zaraz! Dopiero gdy zaczniemy, odczujemy w naszych sercach, co to znaczy, czego chce Pan. Najpierw działamy, potem widzimy owoce...

Pytanie: Teraz trochę dziwne pytanie: Wyobraź sobie, że przyjechał zobaczyć się z tobą prezydent Bush, co byś mu powiedziała?

Vicka: Mogę wam to powiedzieć: Właśnie się modlę za Irak, za Amerykę. Czy Bush przyjedzie czy nie, powiem prawdę, tak jak jest! Widzicie, jeśliby teraz przyjechał, nie powiedziałabym mu niczego specjalnego; jak powiedziała Matka Boża, Ona kocha każdego tą samą miłością. Ja też próbuję brać miłość od Niej – żeby każdego kochać tak, jak kocha Matka Boża. Czy przyjechałby Bush, czy ktoś taki jak Saddam, powiedziałabym to: powinni działać zgodnie ze swym sumieniem. I to jest to. O resztę tylko się modlimy. Modlimy się i polecamy ich Matce Bożej, żeby pomogła. ... ciąg dalszy nastąpi.

3. W ubiegłym tygodniu grupa studentów z Notre Dame, znajdująca się w drodze na ferie wiosenne do Medjugorja, przebywała na lotnisku, oczekując wejścia na samolot. Gdy jeden z nich wyciągnął różaniec, zauważyli to inni. Karty, komputery, notebooki, zostały po cichu odłożone na bok. Jeden po drugim, wstając z miejsc, na których siedzieli, wzięli różańce do rąk i zebrali się razem na modlitwę – między dziesiątkami nawet śpiewali “Ave”! To był piękny widok. Po środku gwarnego lotniska nie przeszło to nie zauważone. Trzy dni później, w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży 2003 Ojciec Święty głosił: “Ludzkość stanowczo potrzebuje świadectwa wolnej i odważnej młodzieży, która ośmiela się iść pod prąd i z siłą i entuzjazmem głosić swą wiarę w Boga, Pana i Zbawiciela. Nie wstydźmy się odmawiania różańca samemu, idąc do szkoły, na uniwersytet lub do pracy, na ulicach i w środkach transportu publicznego!” (11 marca 2003) To jest owoc Medjugorja!

16 lat temu jako nauczyciel w Katolickiej Szkole Wyższej św. Józefa (w Indiana, USA) byłem świadkiem tego samego owocu. Na przykład, szuflada biurka w biurze wydziału teologii była wypełniona różańcami. Przez poprzednie jedenaście lat nikt jej nie dotknął. Nie przypominam sobie, żeby choć jeden student lub nauczyciel wziął różaniec. Po usłyszeniu o objawieniach Matki Bożej w Medjugorju te wszystkie różańce nie tylko zniknęły, lecz podczas dwóch następnych lat nie mogłem dostać w swe ręce dostatecznej ilości różańców, żeby spełnić prośby wszystkich, ponieważ prosiło o nie tak wielu studentów! Studenci z rodzin protestanckich, żydowskich, serbskich ortodoksyjnych, a nawet ateistycznych, prosili o różańce dla siebie samych, członków rodzin i przyjaciół! Dziewczyny prosiły o różańce, żeby je dawać swoim chłopakom, niektórzy zaczynali modlić się na randkach. Wiara młodych ludzi rozpalona wezwaniem Matki Bożej z Medjugorja, przynaglała całe ich rodziny do rozpoczęcia modlitwy różańcowej!

Pierwszego dnia po mym powrocie z pielgrzymki, Heather, 15-letnia uczennica, złożyła świadectwo, jak wielka może być moc różańca odmawianego przez młodych: “Gdy pan odjechał, panie Nolan, odmawialiśmy dziesiątkę różańca przed każdą lekcją. Nauczyciele na zastępstwie nie chcieli na to pozwolić. Myśleli, że my tylko chcemy stracić trochę lekcji. Więc różaniec prowadziliśmy sami. Kilka dni temu, gdy zebraliśmy się w klasie, wypowiadając przed modlitwą nasze intencje, powiedziałam głośno: “Żeby Bóg chronił mojego brata, Briana.” [Później spytałem Heather: “Dlaczego modliłaś się za brata?” Powiedziała, że kiedyś na sali wykładowej wspomniałem: “Jeśli nie macie o co się modlić, módlcie się za członków swej rodziny.” Więc po prostu przyjęła zwyczaj modlitwy za brata.] Następnego dnia mój brat miał poranne spotkanie z pewną panią w Ramada Inn w Indianapolis. Dosłownie przed samym spotkaniem wyniknęły jakieś nieprzewidziane okoliczności, które spowodowały, że miał się spóźnić 10 minut. Zadzwonił do niej, żeby ją powiadomić, że się spóźni. Dziesięć minut po wyznaczonym czasie spotkania, gdy wjeżdżał na teren parkingu Ramada Inn, zauważył tamten odrzutowiec, jak zeszedł na dół i wbił się dokładnie w pokój, gdzie ona stała, czekając na niego!” Co za szczęście, że Brian ma siostrę, która przyjęła zwyczaj codziennego zanoszenia go pod płaszcz Matki Bożej, gdy z klasą odmawiała dziesiątkę różańca! On to potwierdza, tak później powiedzieli mi jego rodzice, że to wiara jego siostry uratowała mu życie. To wezwanie Matki Bożej z Medjugorja ożywiło jej wiarę i natchnęło ją i jej kolegów z klasy do wspólnego odmawiania dziesiątki różańca przed każdą lekcją!

W swym orędziu do młodzieży 11 marca Ojciec Święty mówił dalej: “Przyjmijcie zwyczaj wspólnego odmawiania [różańca], w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się zaproponować jego odmawianie waszym rodzicom i braciom i siostrom, ponieważ on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodzin.” Różaniec odmawiany przez dzieci może uratować rodzinę! Inna studentka powiedziała, że kilka tygodni wcześniej jej ojciec wszedł do jej pokoju, informując ją, że on i jej matka rozwodzą się. Linda, starsza z rodzeństwa, zdecydowała wraz z bratem, Brianem, studentem drugiego roku, co wieczór chodzić do sutereny i odmawiać różaniec. Tydzień później jej ojciec znowu przyszedł do jej pokoju, powiedziała mi, żeby ją poinformować, że rozwodu już nie będzie. Przez następny tydzień, po raz pierwszy od dziesięciu lat, chodził z rodziną na Mszę św.! Powiedziała, że w następnym tygodniu życie jej rodziny było szczęśliwsze niż kiedykolwiek, jak sięga pamięcią! Wszystko to było wynikiem tego, że ona i jej brat zaczęli co wieczór odmawiać różaniec. Rodzina została wprowadzona pod ochronny płaszcz Matki Bożej, Królowej Pokoju! (Patrz PS).

4. Dwa dni temu Zenit doniósł: “Jan Paweł II odwiedzi Bośnię i Hercegowinę w czerwcu tego roku.” Osiem lat temu Ojciec Święty oświadczył publicznie na Watykanie wobec oficjalnej delegacji chorwackiej, że chce jechać do Medjugorja (o tym donosiły media). Wielu biskupów, włącznie z późniejszym biskupem Tomaškiem, potwierdza, że Ojciec Święty powiedział im, że jeśli nie byłby Papieżem, to już byłby w Medjugorju, pomagając słuchać spowiedzi pielgrzymów (patrz PS. 2.). Papież tak zakończył swoje wystąpienie na Światowy Dzień Młodzieży 2003: “W swym życiu zawsze doświadczałem pełnej miłości i skutecznej obecności Matki Pana. Maryja towarzyszy mi każdego dnia w wypełnianiu mojej misji jako następcy Piotra.”

Najdroższa Gospo, chcemy Cię uszczęśliwiać!

Nawet nasze najpokorniejsze modlitwy i posty dajemy Ci z miłością!

Denis Nolan

http://childrenofmedjugorje.com/medj/reports/Polish/pol03_15_03.html


 

   Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm