Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 


Archiwum wiadomości 
 

15 lipca 2008 PDF  | Print |

Les Enfants de Medjugorje 2008

Pozwala się rozpowszechniać ten tekst pod dwoma warunkami:

1) nie zostanie zmienione żadne słowo.

2) zostanie podane źródło „Enfants de Medjugorje”, jak również adres naszego francuskiego serwera www.enfantsdemedjugorje.com

Odwiedźcie nasz angielski serwer www.childrenofmedjugorje.com

Nasz adres e-mail: wmmedjugorje@childrenofmedjugorje.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it lub: pray@childrenofmedjugorje.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

15 lipca 2008 r.

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1 – 2 lipca Mirjana Soldo miała comiesięczne objawienie w Wieczerniku. Na zakończenie objawienia przekazała nam następujące orędzie: „Drogie dzieci, z matczyną miłością pragnę skłonić was do miłości bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. Ten, który mógł wszystko uczynić siłą, wybrał miłość, dając przykład wam. Także dzisiaj – przeze mnie – Bóg wyświadcza wam niezmierną dobroć i wy wszystkie, moje dzieci, macie zadanie, żeby na nią odpowiedzieć. Obchodźcie się z duszami, które spotkacie, z tą samą dobrocią i hojnością. Niech wasza miłość je nawróci. W ten sposób mój Syn i Jego miłość zmartwychwstaną w was. Dziękuję wam.”

Gospa dodała: „Wasi pasterze powinni być w waszych sercach i waszych modlitwach.”

 

2 – Laura na Górze Kriżevac. W pierwszym tygodniu sierpnia na Festiwal Młodych napłyną do Medjugorja tysiące młodych. Bardzo potrzebują naszych modlitw! Jedna z tych młodych, Laura (z Włoch) przeżyła piękne doświadczenie podczas poprzedniego Festiwalu: „Moje nawrócenie miało miejsce w 1999 r. W tym czasie rozpoczęłam głęboką drogę duchową, wkładając w nią całą moją dobrą wolę. Jednakże pozostałam niewolnicą pewnego grzechu, który często popełniałam, nawet jeśli nie mogłam go znieść. To było bardzo frustrujące, ponieważ ten grzech stanowił jakby część mnie, mojej psychologii i ja nie mogłam powstrzymać się od popełniania go, nawet jeśli, przez miłość Pana, rozpaczliwie próbowałam przestać. Pewien ksiądz poradził mi, żeby wobec rzeczywistości stanąć twarzą w twarz: będzie prawie niemożliwe wyleczyć się z tego, będę dzielnie nieść tę słabość przez całe życie, ponieważ tego typu rzecz jest zbyt głęboko zakotwiczona w mych ranach.

Dzisiaj znowu popełniłabym ten grzech, gdyby Pan nie zainterweniował przez specjalną łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Cud zdarzył się w następnym roku, podczas Festiwalu Młodych w roku 2000. Pojechałam tam przede wszystkim dlatego, żeby złożyć ten grzech w ręce Jezusa i Maryi, a także żeby odbyć „spowiedź generalną”, podczas której mogłabym opisać całe swoje życie. Po długim oczekiwaniu przed konfesjonałami mogłam wreszcie wejść do niego, a gdy wychodziłam, była 18.40 – dokładnie godzina objawienia Matki Bożej! Gdy to zauważyłam, objęła mnie wielka radość i wkrótce podziękowałam Matce Bożej i poprosiłam Ją, żeby mnie wyzwoliła z tego grzechu.

5 sierpnia weszłam na Górę Kriżevac, żeby odbyć Drogę Krzyżową z moją grupą pielgrzymów. Otóż 5 sierpnia jest dniem urodzin Matki Bożej, zgodnie z tym, co mówiła widzącym. No więc ja chciałam ofiarować Jej prezent i zdecydowałam się wejść na górę boso, cały czas modląc się w Jej intencjach. Jak zwykle, nasza Niebieska Matka nie dała się pokonać w hojności. W odpowiedzi na mój miniprezent sprawiła mi prezent bezcenny, nieskończenie piękniejszy niż moja mała ofiara! Tego dnia zostałam uzdrowiona z tego uciążliwego grzechu! To jest już kilka lat, a ja już nigdy więcej nie popełniłam tego grzechu, zostałam uwolniona, Najświętsza Panna naprawdę mnie uzdrowiła!”

 

3 – „Ach, gdyby mój lud mnie słuchał!” (Ps 80, 14)

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek ten Boży krzyk w Psalmach rozbrzmiewa w naszym świecie. I 25 czerwca Matka Boża wypowiedziała słowo typowo biblijne, które musimy dobrze zrozumieć. Powiedziała: „Słuchajcie moich orędzi!” (patrz PS. 1) Ale nie dajcie się zwieść! W ustach kobiety żydowskiej urobionej przez Biblię „słuchać” to nie usłyszeć jakąś jeszcze jedną informację przez radio lub odprężyć się słuchając uszami płyty CD. Żeby lepiej pojąć tę prośbę Matki Bożej i na nią odpowiedzieć, chciałabym wyrazić pewien aspekt tego, co ukazuje hebrajskie słowo słuchać.

Gdy Jezus wypytuje młodzieńca o najważniejsze z przykazań, pierwsze słowo, jakie pada, to jest dokładnie „Słuchaj Izraelu…”! (Mk 12,29) Bez tego słuchania nie można przeżywać innych przykazań, ponieważ w duchu biblijnym i w kontekście słów Jezusa pewne rzeczywistości są zawsze nierozdzielne. Te czasowniki występują razem: SŁUCHAĆ (shama) – ZACHOWYWAĆ (zakhar) lub PAMIĘTAĆ (zakhar) – CZYNIĆ, wcielać w życie (assah) i można by dodać: ŻYĆ (hayah).

Przykłady: „Obyś słuchał, Izraelu, zachowywał i wcielał w życie to, co uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię, tak jak powiedział ci Adonai, Bóg twych ojców, dając ci ziemię opływającą mlekiem i miodem!” (Pwt 6,3). I jeszcze to słowo Mojżesza do ludu: „Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać.” (Pwt 5,1). Lub jeszcze to: „Pan bowiem pobłogosławi ci… jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.” (Pwt 15,5). „Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; … bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.” (Pwt 28,13). W Ewangelii, ten, kto usłyszał słowo, ale nie wcielił go w życie jest jak człowiek, który wybudował swój dom na piasku. (Łk 6, 49) Ściąga on na siebie katastrofę!

W hebrajskim sposobie myślenia można powiedzieć, że czasownik „słuchać” (shama) znaczy prawie tyle co „być posłusznym”. Na przykład mówi się: „shama be-qol Adonai” (słuchać głosu Adonai), żeby powiedzieć „być posłusznym Adonai”!

Jest oczywiste, że Matka Jezusa znała te wersety i znała moc prawdziwego posłuszeństwa. Dlatego wśród naszego świata bombardowanego tysiącem informacji, lecz tak ubogiego w mądrość, wśród naszego pokolenia zdezorientowanego i udręczonego, Ona błaga nas, żebyśmy te orędzia wzięli na serio i nimi żyli. To jest krzyk matki, która widzi, że jej dziecko jest głuche, roztargnione i zamierza przejść przez jezdnię, na której jest duży ruch i samochody szybko jeżdżą, a ono nie spojrzało na światła i ignoruje podstawowe zasady bezpieczeństwa… wówczas ona, matka, krzyczy ze wszystkich swych sił, żeby je ochronić i dać mu spokojnie przejść!

Żeby to zrobić, poleciła nam wszystkim dzienną dawkę, mówiąc: „Drogie dzieci, czytajcie każdego dnia jedno z moich orędzi i żyjcie nim przez cały dzień”. Słuchać i przeżyć jedno orędzie dziennie – oto prawdziwe lekarstwo na większość naszych chorób! Często to stwierdzałam.

Słuchać, to przede wszystkim milczeć. Gdy Bóg powiedział: „Słuchaj Izraelu!” to jest to także miły sposób powiedzenia przez Niego: „Milcz, będę do ciebie mówił!” Słuchać to znaleźć wewnętrzną ciszę i mieszkać w swym własnym sercu, a to może zająć godziny! Ale naprawiać szkody, gdy nie słuchało się, zajmuje dużo więcej czasu, czasami całe lata!

Słuchać, to pochwycić szept Jezusa, gdy chce mówić do każdej duszy i pozwolić Mu się prowadzić na drodze, która wiedzie do nieba; jest to wziąć Jego rękę i nigdy już nie być samym.

Słuchać, to pozwolić Stwórcy, aby odbudował naszą jedność wewnętrzną i wyleczył z tego rozdarcia, które nas subtelnie niepokoi. Trzeba zadać sobie gwałt, żeby uszy usłyszały jedną rzecz, a ręce zrobiły drugą. W Talmudzie pewien rabin w ten sposób wypytuje swojego kolegę: „Czy twoje uszy usłyszały słowa, które wyszły z twoich własnych ust?”

Słuchać, to czynić to, co się słyszy. Wówczas zrobiwszy to, jest się w stanie zrozumieć, dlaczego miało się powód, żeby to zrobić! Judaizm kładzie nacisk na ten aspekt: trzeba słuchać i działać, żeby zrozumieć. Trzeba wniknąć w inteligencję Pisma św. Mamy tu więc dokładny porządek, który rodzi prawdziwy pokój:

1) słuchać, 2) wcielać w życie, 3) móc zrozumieć. Potem Bogu składać dzięki!

 

4 Rekolekcje dla księży były bardzo błogosławione i w końcu zaobfitowały świadectwa. Zacytuję ekshortację ojca Benneta (z Legionu Chrystusa):

„Na niemieckie lotnisko bardzo późno przybyło pięciu mężczyzn i istniało niebezpieczeństwo, że nie zdążą na swój lot. Biegli jak szaleni i w pośpiechu jeden z nich potrącił kosz kobiety, która sprzedawała jabłka. Wszystkie jabłka wysypały się na ziemię. Ale ci mężczyźni byli tacy spóźnieni, że się nie zatrzymali. Krzyknęli tylko, że wszystko naprawią i zniknęli. Gdy przybyli do punktu rejestracji, tego, który przewrócił towar, ruszyły wyrzutami sumienia i powiedział do innych, żeby pojechali bez niego. Zdąży na następny lot, ponieważ najpierw musi pozbierać jabłka i wynagrodzić straty tej kobiecie. Znalazł ją zgiętą w pół, milczącą, próbującą jakoś pozbierać swoje jabłka, z których wiele przepadło. Nie patrząc na nią człowiek postarał się zebrać tyle jabłek, ile to było możliwe, cały czas przepraszając. Jednakże zauważył, że ona zbierała jabłka w sposób bardzo nieporadny.

Udało mu się zebrać resztę jabłek, potem podnosząc się wręczył jej banknot 20 euro, żeby pokryć stratę spowodowaną zniszczeniem owoców. Dopiero wtedy spojrzał w jej twarz. Ku wielkiemu zdziwieniu zobaczył, że jej oczy były jak poszarzałe. Ta kobieta była niewidoma! Nasz przyjaciel przez chwilę jeszcze na nią patrzył zdumiony, podczas gdy ona dziękowała mu z wielkim uśmiechem. Ponownie ją przeprosił i odszedł. Ale kobieta go zawołała: „Proszę pana, muszę o coś pana spytać!” Potem wyszeptała, jakby w tajemnicy:

- Czy jest pan Jezusem?

I tak zakończyły się międzynarodowe rekolekcje, gdy ojciec Bennet rzucił to wyzwanie 200 obecnym księżom:

- A czy my, księża, jesteśmy Jezusem?

 

Droga Gospo, Matko kapłanów, Matko Najwyższego Kapłana, pobłogosław Twych synów kapłanów! Pomóż każdemu z nas, żeby sam się ofiarował jak żywa hostia!

 

Siostra Emmanuel +

 

 

PS. 1 – „Drogie dzieci! Także dzisiaj, z wielką radością w sercu, wzywam was, żebyście naśladowały mnie i słuchały moich orędzi. Bądźcie radosnymi posłańcami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Jestem z wami i błogosławię was wszystkie z mym Synem Jezusem, Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (25 czerwca 2008 r.)

 

PS. 2 – S. Emmanuel będzie głosiła rekolekcje 19-21 września w Burtin, F 41600 Nouan le Fuzelier (Sologne). Tel: 02 54 88 78 85, Fax 02 54 88 67 81. Ten weekend jest otwarty dla wszystkich. Zapiszcie się szybko! bethanie.retraite@beatitudes.org   http://www.beatitudes-nouan.org/

- Piątek 19 września, o godz. 20.30, w Orleanie poprowadzi konferencję na temat: Wyleczyć z pustki! Informacje: Tel. 06 78 93 11 84 (Régine). 

 

PS. 3 – Przeczytajcie i podarujcie "L Enfant cache de Medjugorje"(„Ukryte Dzieciątko z Medjugorie - świadectwa łask”) s. Emmanuel. Wydawnictwo Ed. des Beatitudes– 408 stron, fotografie barwne. Do nabycia w księgarni lub w Logos Diffusion. 17,50 euro + 4,50 porto całk. commande@logos-beatitudes.com - www.logos-batitudes.com 

Wyszła wersja holenderska: tel. +32 56 777373 veys.stefaan@skynet.be  Inne języki: W USA idźcie do naszego sklepu COM: www.childrenofmedjugorje.com następnie kliknijcie “Shop COM”. $19 + opłata pocztowa. W Medjugorju w „Devotions”, 9€. Tel. +387 36 651 497, lub “Catholic bookstore”, Tel. +387 36 650 917.  W Wielkiej Brytanii, 7£, Tel +44 2920 460 189. W Irlandii, Veritas, Dublin, Tel: 01 878 8177 - sales@veritas.ie  W Południowej Afryce, Tel: +27 393 172 825.

Po hiszpańsku, 7€, “Hijos de Medjugorje”, Barcelona - +34 629 79 28 49 - gsba15@yahoo.es

 Wersja portugalska, jaka została właśnie wydana, uzyskała imprimatur! Po polsku, Ukryte Dzieciątko z Medjugorie - świadectwa łask, Maillard E., wydano w Warszawie w Wydawnictwie Marianów, 27 zł. Tel.: +48 22 642-50-82, sekretarz@marianie.pol.pl Po włosku, Editrice Shalom, Ancona, 9€ - Tel: +39 071 745 0440 - http://www.editriceshalom.it/  Po holendersku, 15€, n.imkamp@tele2.nl  lub veys.stefaan@skynet.be  - Tel: +32 56 777373

PS. 4Pielgrzymki i rekolekcje w Medjugorju z Marie Source de Vie, BP 14, F-76133 St Martin du Bec - http://www.msvie.com/  - contact@msvie.com   - Tel.: 02 35 30 28 43. Fax: 02 35 30 33 75

 

PS. 5  – Zapiszcie się, żeby każdego miesiąca otrzymywać email z Wiadomościami z Medjugorja S. Emmanuel. W języku francuskim: wmmedjugorje@childrenofmedjugorje.com

Po angielsku lub niemiecku: pray@childrenofmedjugorje.com

po włosku: info@vocepiu.it

po hiszpańsku: gisele_riverti@mensajerosdelareinadelapaz.org

po chorwacku: rsilic@yahoo.com

po portugalsku medjugorjeport@yahoo.com

Strona http://www.childrenofmedjugorje.com/ podaje te wiadomości w innych językach. 

Jeśli już zapisaliście się i nic nie otrzymujecie, to zechciejcie ponownie wysłać wasz adres e-mail, tak może się zdarzyć z powodu awarii technicznych. Zechciejcie także sprawdzić, czy nie został zablokowany przez wasz filtr antyspamowy!

Nasza strona internetowa http://www.enfantsdemedjugorje.com/ jest w przebudowie, dziękujemy wam za cierpliwość! Wszelka kompetentna pomoc będzie mile widziana. Piszcie do wmmedjugorje@childrenofmedjugorje.com

 

PS. 6  – Automatyczne sekretarki 24 godziny na dobę z orędziami z 25-ego:

Strasburg: 03 88 67 88 22,              Montpellier: 04 67 65 59 50

Paryż: 01 39 75 03 82,                     Perpignan: 04 68 87 78 09

Nantes: 02 40 25 72 86,                   Bordeaux: 05 56 88 37 48

Egipt, Kair: 419 20 49,                     La Réunion: 02 62 59 77 16

Kanada, Montreal: (514) 332 2140,   Belgia: 04 286 20 77 i  02 779 55 79

 

Wiadomości z Medjugorja:                        Paryż: 01 39 75 03 82

Montreal: (514) 332 2140,                Belgia: 04 286 20 52

 

PS. 7 – Na stronie exultet.net posłuchajcie płyt CD Maria Multimedia, zwłaszcza tych z Medjugorja!

 

 


Archiwum wiadomości 
 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm