Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

15 sierpnia 2006

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. 2 sierpnia widząca Mirjana Soldo miała comiesięczne objawienie. Po objawieniu przekazała nam następujące orędzie:

Drogie dzieci! W tych niespokojnych czasach przychodzę do was, żeby pokazać wam drogę do pokoju. Kocham was niezmierzoną miłością i pragnę, żebyście się kochali wzajemnie i w każdym widzieli mojego Syna – Niezmierzoną Miłość. Droga do pokoju prowadzi jedynie i wyłącznie przez miłość. Dajcie rękę mi, swojej Matce, i pozwólcie mi, żebym was poprowadziła. Jestem Królową Pokoju. Dziękuję wam.”

Mirjana dodała: „Minęło dużo czasu, odkąd widziałam otwarte niebo, znak Krzyża, serce i słońce.” (Te trzy znaki są zwykle ukazywane widzącym, którzy mają codzienne objawienia. Mirjana nie wyjaśniła aspektu symbolicznego tych trzech znaków, skoro same z siebie są wystarczająco zrozumiałe.)

 

2. Nowa komisja dla Medjugorja?

Godne uwagi wydarzenie: Według Catholic News Service z 24 lipca 2006 r. i innych nowych gazet, jak chorwacki Vecernji List z 16 lipca 2006 r. (Patrz PS. 1.), kardynał Vinko Puljić z Sarajewa ogłosił, że we wrześniu zostanie utworzona nowa komisja do spraw Medjugorja. Członkowie tej międzynarodowej komisji nie są jeszcze znani. Ta zapowiedź wyszła po spotkaniu biskupów Bośni i Hercegowiny, jakie odbyło się w Banja Luce od 12 do 14 lipca 2006 r. Głównym celem nowej komisji będzie decyzja, czy Medjugorje może zostać oficjalnie uznane za sanktuarium maryjne. Następnie zostaną poważnie przeanalizowane inne aspekty Medjugorja.

W związku z tym w Rzymie została poczyniona interesująca uwaga. W tym roku (25 rocznica objawień) watykańskie oficjalne pielgrzymkowe biuro podróży, Opera Romana Pellegrini, zorganizowało około 14 pielgrzymek do Medjugorja autokarem i 24 samolotem!

Wczesne oznaki tej komisji można było zauważyć w 1999 r., gdy o. Francis Xavier Wallays, generalny przełożony Wspólnoty Błogosławieństw i kilku jego księży odwiedziło arcybiskupa Tarcisio Bertone; wtedy sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary w Rzymie, arcybiskup Bertone powiedział: „Należy rozpatrywać Medjugorje w taki sam sposób, jak my rozpatrujemy Częstochowę – bardzo popularne sanktuarium maryjne w Polsce.”

Czekajmy z nadzieją i w pokoju. Naszym zadaniem jest teraz modlitwa, żeby w Rzymie skład tej nowej komisji został ustalony z mądrością i żeby jej prace służyły zbawieniu innych. Jeśli Papież Jan Paweł II mógł napisać do swoich przyjaciół, Zofii i Marka Skwarnickich z Krakowa, że codziennie na modlitwie udawał się do Medjugorja, to to pokazuje, że dostrzegł tę opatrznościową łaskę Medjugorja dla naszego czasu. Oto wyjątek z jednego z listów wysłanych do Zofii i Marka:

Pani Zofii dziękuję za wszystko, co tyczy się z Medziugorja. Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i apostołów.” (Jan Paweł II, 8 grudnia 1992) Patrz PS. 2.

Jeśli oczekujemy nowych zmian dla Medjugorja, to zostańmy wierni ostatniemu oficjalnemu dokumentowi z 26 maja 1996 r. (numer 154/81 – 06419), pochodzącemu od Kongregacji Doktryny Wiary w Rzymie:

Kościół zezwala na prywatne pielgrzymki do Medjugorja i nie pozwala na pielgrzymki oficjalne. Prosi, aby pielgrzymom, którzy jadą do Medjugorja, towarzyszyła opieka duszpasterska. (Patrz PS. 3)

 

3. Przerwać ogień w Libanie!

Tu w Medjugorju Liban jest głęboko w naszych sercach i modlitwach! Podczas Festiwalu Młodzieży na początku sierpnia księża parafialni często wspominali o nieobecności naszych drogich pielgrzymów z Libanu; a ogromny tłum młodych ludzi modlił się za nich intensywnie. To był bardzo poruszający widok. Ponieważ była tylko garść Libańczyków reprezentujących Liban wśród 49 innych krajów, gdy był przedstawiany każdy kraj, Liban otrzymał najdłuższe oklaski. Wielu młodych ludzi płakało z ich powodu. Od początku wojny księża w Medjugorju ciągle polecali Liban Miłosierdziu Bożemu.

Przy okazji ważne jest, żeby dodać, że kilka wersji fałszywych orędzi przypisywanych Gospie jako danych Ivanowi krążyło po Francji, USA, Kanadzie, a nawet Libanie. Ivan pytany o to, czy to orędzie zostało dane jemu, zaprzeczył. Ponadto łatwo jest rozpoznać, że ten pełen emfazy język nie należy do Matki Bożej. Ważne jest, żeby być ostrożnym i nie uznawać plotki (jeszcze jednej o Medjugorju). Natomiast jest rzeczą mądrą uznawać tylko oficjalne orędzia, które są przekazywane z Medjugorja. Gdyby pewnego dnia Matka Boża dała orędzie związane ze szczególną sytuacją lub krajem, to orędzie zostałoby szybko przekazane na te serwery co zwykle.

Oczywiście musimy nadal się modlić za Liban! W te ostatnie tygodnie Matka Boża powtarzała: „módlcie się o pokój na świecie.” Ona nie wymienia żadnego kraju w szczególności. Wojna jest w ludzkich sercach i ogarnęła cały świat! Ona liczy na nas!

Gdy w styczniu 1991 r. wybuchła wojna nad Zatoką, według Vicki Matka Boża powiedziała: „Gdy gdzieś wybuchnie wojna, to jest tak dlatego, że wojna już jest w sercach. I ta wojna w waszych sercach może tylko wyjść na zewnątrz. Ale jeśli w waszych sercach zaprowadzacie pokój, to wojna zewnętrzna natychmiast zostanie przerwana.”

Modlitwa o pokój w Libanie oznacza najpierw, żeby zbadać swe serca i wyrwać z nich wszelkiego rodzaju odrzucenie, zazdrość, złe pragnienia i wszystko, co zamyka nas na siebie. Oznacza, żeby oddać wszelkie zło Jezusowi, żeby On to spalił w płonącym ogniu Swego Bożego Serca. Gdy będziemy tak czynić, będzie to więcej warte niż wszelkie „zawieszenia broni” ludzi i polityków; ponieważ szatan, morderca, zostanie pokonany i rozbrojony. To jest prawdziwe „zawieszenie broni”. To jest „zawieszenie broni”, które trwa, ponieważ atakuje nienawiść od korzenia i pokonuje ją! A najlepsze jest to, że można to robić u siebie w domu!

Tak, Matka Boża liczy na nas tak, jak nasi bracia i siostry – ofiary wojny – liczą na nas!

 

Najdroższa Gospo, skoro „droga pokoju wiedzie wyłącznie i jedynie przez miłość”, to prosimy, daj nam tę miłość! Tak bardzo nam jej brak.

Siostra Emmanuel +

PS. 1. Ten artykuł Żarko Ivkovicia można znaleźć na stronie:

http://www.vecernji-list.hr/newsroom/news/bih/586608/index.do

PS. 2. Te fragmenty można znaleźć w francuskiej książce: “L’Enfant caché de Medjugorje” („Ukryte dziecko Medjugorja”) s. Emmanuel, w Editions des Béatitudes, jeszcze niewydanej po angielsku. Tymi cennymi dokumentami są listy Jana Pawła II do Marka i Zofii Skwarnickich „Jan Paweł II - Pozdrawiam i błogosławię - Listy prywatne Papieża” wydane w Polsce w Bertelsman Media w październiku 2005 r.

 

archive

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm