Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

Święto Bożego Ciała, 15 czerwca 2006

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

1 – Don Calloway w Medjugorju!

Na początku czerwca ojciec Donald Calloway powrócił do Medjugorja. W świecie anglojęzycznym wielu wie o jego cudownym nawróceniu. Teraz został wysłany do Stubenville w USA. Odpowiedział na wiele z mych pytań, a swoich słów nie owija w bawełnę!

S. Em: Wyjeżdżając na misję, co ksiądz sądzi o ludzie Bożym dzisiaj?

DC: Wszędzie widzę, że rodzina jest bardzo atakowana. I wiele ludzi jest obojętnych na wiarę. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co się dzieje w sercu Matki Bożej, która widzi młode pokolenie, które rośnie, nie wiedząc o wierze nic lub prawie nic.

Podczas mych podróży jadę, zakładając, że ktoś nic nie wie o wierze. Zaczynam od podstaw, kładę fundamenty i na tym buduję. Wiele ludzi w swych parafiach nie otrzymuje nawet tego! Niektóre klasztory, do których jeździłem, są tak przeniknięte New Age, feminizmem, ekologią, troską o drzewa i wszystko inne… Zostałem wyrzucony za drzwi pewnej katolickiej szkoły średniej na Karaibach, ponieważ tam zalecali uczniom zapobieganie ciąży, a ja nauczałem inaczej.

Sądzę, że dla wielu względów, ludźmi, którzy najbardziej potrzebują informacji, są księża, ponieważ często ich nauczanie naprawdę nie przekazuje rzeczy ważnych. Ludzie są jak owce bez pasterza. Nie wiedzą, dokąd iść, tak więc idą do pierwszego, który je zawoła. Źle się dzieje w parafiach, szkołach, uniwersytetach i gimnazjach katolickich, diecezjach, kancelariach, itd… Wyziewy szatana naprawdę rozprzestrzeniły się bez rozgłosu w wielu sektorach…

SE: Czy zechciałby ksiądz powiedzieć, co nie udało się Matce Bożej w Medjugorju? Po 25 latach objawień powinniśmy widzieć świat nawrócony i pojednany. Taki był Jej plan od początku. Czy ten plan zawiódł?

DC: Sądzę, że nie respektowaliśmy Jej próśb. Ona mówi: „Potrzebuję waszych modlitw, potrzebuję waszych ofiar.” Na przykład postu! Oczywiście jest to trudne, ale wydaje się, że odrzuca się ten punkt orędzi. Więc mamy wojny i wszelkiego rodzaju problemy w rodzinach, w diecezjach, klasztorach, parafiach i mimo to wszystko nie pości nikt lub tak niewielu! Sądzę, że wpływ świata jest tak silny, że dla większości ludzi, dla tego, kto chce żyć Ewangelią, konieczność ofiary jest zbyt trudna. Wszystkiego chcemy natychmiast. Wszystko ma się stać w tej samej chwili!

W pewien sposób nie odpowiadamy na to, o co prosi Matka Boża i chcemy sprawy poprawiać naszymi własnymi ludzkimi sposobami. Te sposoby to nie są sposoby polegające na ofierze. Nie bierze się pod uwagę tego, co mówi Matka Proroków. Świat nienawidzi proroków. Próbuje zmuszać ich do milczenia. Możecie sobie wyobrazić Matkę Bożą we łzach, Ją, Królową Proroków. Tak samo jest z księżmi. Gdy księża chcą głosić Ewangelię z mocą, są usuwani ze swej parafii i wysyłani na wieś, do dziesięcioosobowej parafii. Prześladowanie jest wielkie, zło jest silne. Sądzę, że Jezus i Maryja szukają dusz ofiarnych, ludzi, którzy przedłużają ofiarę Chrystusa za świat. Jest tak mało osób, które się za to ofiarują!

SE: Czy ksiądz znalazł miejsca, które stanowią prawdziwą nadzieję na przyszłość?

DC: W istocie tak! We wnętrzu bestii, że się tak wyrażę. W Stanach Zjednoczonych widać nadchodzące nowe pokolenie księży. Są pełni gorliwości, pełni ognia, wielu z nich miało doświadczenie silnego nawrócenia. Większość musiała przeprowadzić ostrą walkę z tą lub tamtą rzeczą, lecz następnie dzięki Janowi Pawłowi II i JMJ lub dzięki objawieniu maryjnemu powracają do wiary i żyją w bliskiej relacji z Jezusem i Maryją. W chwili obecnej seminaria Stanów Zjednoczonych napełniają się tymi ludźmi pełnymi zapału. Właśnie nadchodzi całe nowe pokolenie, można je nazwać pokoleniem Jana Pawła II. Zostali uformowani przez tego świętego człowieka i odtąd to oni wezmą sprawy w swe ręce… Sądzę, że Matka Boża właśnie w tajemnicy formuje tę armię, której świat nie widzi. Gdyby świat ją zobaczył, znienawidziłby ją! W danej chwili to oni poprowadzą szarżę do walki.

SE: Proszę księdza, wasza wspólnota bardzo się zaangażowała w sprawę Miłosierdzia Bożego, objawionego s. Faustynie. Czy ksiądz może wytłumaczyć związek pomiędzy Medjugorjem a Miłosierdziem Bożym?

DC: Miłosierdzie Boże i ewenement Medjugorja – oba pojawiły się na scenie świata w tym samym czasie… Niech siostra pomyśli o ewenemencie Faustyny: gdy pojawił się w latach trzydziestych, został zakazany na wiele lat; dopiero dzięki Janowi Pawłowi II sprawa ruszyła, została zatwierdzona i rozpowszechniona wszędzie. Tak samo za pontyfikatu Jana Pawła II zaczyna się Medjugorje. Moim zdaniem te rzeczywistości są dwoma elementami decydującymi Nowej Ewangelizacji. Ludzi potrzebują, żeby im mówić o sprawach, które nimi wstrząsają. To wymaga rewelacji, czegoś niezwykłego. Medjugorje i Miłosierdzie Boże to ‘bilet na dwie strony’ do dzisiejszego życia duchowego! Oto, do czego nawołujemy: do różańca i do koronki do Miłosierdzia Bożego. To z góry, z Nieba, Bóg ofiaruje nam te rzeczy.

SE: Chrystus Miłosierny mówi o „czasie Miłosierdzia”, a Królowa Pokoju o „czasie łaski”. Po chorwacku to jest ten sam rdzeń!

DC: Z pewnością przez nową ewangelizację Duch Święty realizuje wiele. Cały świat jest gotów do ponownej ewangelizacji. Gdy chce się, żeby coś wyrosło na polu, to kładzie się nawóz. W czasie ostatnich pięćdziesięciu ostatnich lat właśnie to wydarzyło się w Kościele: to brzydko pachniało, to był nieporządek. Lecz gdy przyjdzie Wiosna, to to będzie wspaniałe!

SE: Matka Boża gromadzi lud, który bardzo chce być Jej oddany. Jak Pan, który zmienił świat z 12 ludźmi. I to może uczynić na nowo! Urodzaj nie zależy od liczby, lecz od świętości. A więc jest nadzieja…

DC: No właśnie! Jako Dyrektor do spraw Powołań naszej wspólnoty (Marianie Niepokalanego Poczęcia) widzę, że mamy dobre powołania. Należą do nowego pokolenia. Chcą ortodoksji, chcą wierności… Są otwarci na Medjugorje, ponieważ widzą jego owoce. Bóg właśnie działa, wystarczy poczekać i zaufać! 

2 – Są tu wszystkie dary!

Jest prawdą, że nasz świat dąży do pokoju, lecz nie wie, gdzie pokój znaleźć! Otóż mieć Boży pokój, „szalom”, to być napełnionym, być „pełnym”. Czy rzeczywiście czegoś nam brakuje?

W związku z tym przypominam sobie pełne światła słowo dane przez Jezusa Marcie Robin, tej francuskiej mistyczce, która przeżywała Mękę Pańską przez 50 lat, aż do lutego 1981 r. Jezus objawił jej, że za każdy rok, każdy naród, każdą duszę na tym świecie, umieszczał w ogromnym ogrodzie Kościoła pełny skarbiec Swych nieskończonych zasług, żeby wystarczyło na wszystkie potrzeby. Dzięki tym darom mamy wszystko to, co jest potrzebne, żeby odpowiedzieć na wszystkie sprawy, żeby poradzić sobie z każdą biedą, nasycić wszystkie dusze i zatroszczyć się o wszelką pokutę. Jeżeli źle się dzieje, to dlatego, że zaniedbujemy te wielkie ofiary, odrzucamy je, a nawet czasami nimi gardzimy. Wówczas one są odrzucane, a my zachowujemy się tak, jakby nie zostały dane.

Marta podkreślała, że te łaski zostały dane w obfitości (można tu sobie przypomnieć wesele w Kanie, gdzie po cudzie uczynionym przez Jezusa ilość dobrego wina tak bardzo przekroczyła potrzeby weselników!) Obfitość łask jest taka, że gdybyśmy je przyjęli, to byłoby czym nawrócić wszystkie narody, uświęcić wszystkich ludzi, nawet tych najniżej upadłych i uwolnić wszystkie dusze w czyśćcu.

Wobec tych darów Bożych ofiarowanych na próżno, Marta widziała także wielką odpowiedzialność Kościoła walczącego, wraz z jego zaniedbaniami i licznymi zdradami, a Jezus dał jej także zrozumieć, dlaczego pozwolił jego wrogom, żeby go uciskali. Wtedy Marta ofiarowała się w celu wynagrodzenia, modliła się dniem i nocą i jednoczyła swe cierpienia z cierpieniami Chrystusa.

Objawienia się Matki Bożej w Medjugorju stanowią wielką część tych darów ofiarowanych przez Boga naszemu pokoleniu i nie mogę się powstrzymać, żeby zadać dwa pytania:

+ Jaki byłby świat dzisiaj, gdybyśmy orędzia przyjęli i wprowadzili w życie?!?

+ Jaki będzie świat, jeśli nawet dzisiaj każdy z nas, prowadzony ręką Maryi, zdecyduje się obrać, podjąć na nowo drogę świętości? 

3 – Zbliża się 25 rocznica objawień!

W ten piątek zaczyna się nowenna przed rocznicą (od 16 do 24). Co za łaski w perspektywie! Dziękuję za listy, które wielu już wysłało do Gospy (patrz list z 15 maja), a także za Msze św. odprawiane wszędzie w Jej intencjach. W Medjugorju idziemy każdego dnia modlić się na Podbrdo i zanosimy was tam ze sobą!! Na stronie http://medjugorje.org/anniversarynovena.htm znajdziecie piękną nowennę przetłumaczoną na kilka języków. 

4 – Mirjana mówi do nas

2 czerwca widząca Mirjana Soldo miała comiesięczne objawienie w Wieczerniku. Na zakończenie objawienia ogłosiła, że Gospa nie dała zwykłego orędzia. Pobłogosławiła wszystkie osoby obecne i przedmioty religijne. Ukazywała poważną twarz, gdy na nowo podkreślała doniosłość błogosławieństwa kapłańskiego:

Przypomnijcie sobie, moje dzieci, że to mój Syn was błogosławi. Nie przyjmujcie takiego błogosławieństwa tak lekko!”

Mirjana dodała, że Gospa rozmawiała z nią o pewnych rzeczach, które mają nadejść i powiedziała także: „Nie ma drogi bez mojego Syna. Nie myślcie, że będziecie mieli pokój i radość, jeśli nie umieścicie Go na pierwszym miejscu”.

Mirjana oświadczyła: „Nie mogę powiedzieć, ze Gospa była smutna lub radosna. Ona była zatroskana, Jej twarz ukazywała kochającą troskliwość.”

Miłej Rocznicy, droga Gospo! Niech ten dzień łaski będzie dla Ciebie dniem radości, a dla nas dniem Nawiedzenia!

S. Emmanuel +

PS 1 – Dla francuskojęzycznych: Książka s. Emmanuel «L’Enfant caché de Medjugorje» („Ukryte dziecko Medjugorja”) zostanie wydana w Editions des Béatitudes około 15 lipca, a nie na rocznicę, jak przewidywano. Ale jest to błogosławiona zwłoka, skoro w ostatniej chwili można było tam dodać pewien cenny dokument: listy prywatne Jana Pawła II, w których wspomina Medjugorje!

Od 15 lipca możecie pytać o nią w waszej księgarni lub wysłać zamówienie do:

Logos Diffusion, Préville, F 21600 Ouges. Tél/fax : 03 80 36 91 15

E-mail : commande@logos-beatitudes.com Strona: www.logos-beatitudes.com

Z 82 rozdziałami książka jest trochę dłuższa niż „Medjugorje, lata 90-te”. Jest to jakby jej dalszy ciąg. Cena będzie około 15 euro (sprawdźcie na stronie lub telefonicznie przed zamówieniem pocztowym!)

Tłumaczenia w językach angielskim, hiszpańskim, portugalskim, flamandzkim, chorwackim, niemieckim i polskim są w toku. Wersja włoska zostanie wydana na rocznicę, 25 czerwca, w Shalom Editrice, w Ankonie. Aby umożliwić wcześniejsze wyjście wydania amerykańskiego, poszukujemy doświadczonego tłumacza, który mógłby współpracować z naszą obecną tłumaczką. W tym celu należy zgłaszać się do: cobrien@childrenofmedjugorje.com

PS 2 – Widzący Ivan skończył budowę oratorium w swym ogrodzie w Medjugorju. Wiemy, że pozwala księżom przychodzić i asystować w codziennych objawieniach poprzedzanych odmawianiem różańca.

PS 3 – Nowość! Odtąd możecie słuchać płyt CD z Maria Multimedia bezpośrednio na waszym komputerze! Odwiedźcie katolicką stronę z kopiowaniem on-line: www.exultet.net

PS 4 – W ostatnim miesiącu wyszły 4 płyty CD s. Emmanuel:

W Maria Multimédia, BP 22, F 35750 Iffendic, Tel 02 99 09 92 10, Fax 02 99 09 92 29, m.m.m@wanadoo.fr

CD z Paryża: « Jésus à Sr Faustine, messages de Miséricorde » (Jezus do s. Faustyny, orędzia Miłosierdzia)

3 CD dla młodych: « Jeunes, mettez votre bonheur en sécurité » (Młodzi, złóżcie swe szczęście w tym, co bezpieczne), « Groupe de prière, charte donnée par Marie… » (Grupa modlitwy, umowa nadana przez Maryję), « Totus Tuus, total abandon a Marie » (Totus Tuus, całkowite oddanie się Maryi).

Cena za egzemplarz: 5 euro + 5 euro za przesyłkę.

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm