Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. października 2021 „Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo [ten] kto się modli nie boi się przyszłości. [ten] Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, [ten] kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

15 kwietnia 2006

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus, nasz Odkupiciel, Zwycięzca śmierci!


 

1 ñ Ten Wielki Piątek rozpoczyna podyktowaną przez Jezusa św. Faustynie nowennę, ktÛra kończy się Świętem Miłosierdzia, przypadającym 22 kwietnia, w niedzielę po Wielkanocy (patrz PS.1.) Byłoby cudownie, gdybyśmy zjednoczyli się, żeby odmÛwić ją jednym sercem!

Te słowa Jezusa są oczywiście dla całego świata!

ÑPragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a w szczegÛlności w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmÛwię żadnej duszy niczego, ktÛrą wprowadzisz do źrÛdła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.î


 

2 ñ Piękno

Podczas spotkania z pielgrzymami i moimi przyjaciÛłmi z Indii Vicka poczyniła uwagę na temat piękna, oczywiście dzieląc się z nami paroma słowami otrzymanymi od Gospy w czasie tych ostatnich lat. Oto jej słowa:

ÑLudzie za bardzo się troszczą o piękno zewnętrzne, a za mało o piękno wewnętrzne. Pracujcie nad swym pięknem wewnętrznym, a piękno zewnętrzne przyjdzie, nawet jeśli nie będziecie się o nie troszczyć.î


 

3 ñ Wysłannicy z Kerala!

W ostatnim miesiącu mieliśmy łaskę goszczenia u nas dwÛch pielgrzymÛw przybyłych ze stanu Kerala na południu Indii, Manoja Sunny i Georgesa Ettiyil, ktÛrzy zorganizowali jedną z naszych misji w r. 1998. Papież Jan Paweł II ogłosił, że Kerala jest najlepszą wspÛlnotą chrześcijańską świata, a ci świadkowie Chrystusa nas nie zawiedli! Zadawałam pytania Manojowi pod koniec jego pobytu w Medjugorju, a jego odpowiedzi są dla nas, ludzi Zachodu, wspaniałym przykładem autentycznego życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie z Kerala żyli orędziami Gospy dużo wcześniej, zanim Ona pojawiła się w Medjugorju!

S. Emmanuel: Po kilku dniach spędzonych tutaj, Manoj, jaki widzisz wpływ Medjugorja na życie twoje i życie twych bliskich w Indii?

Manoj: Sądzę, że Medjugorje jest miejscem pokoju, gdzie przez naszą Matkę doświadczamy głębokiego pokoju z Jezusem; jest to miejsce, gdzie powracam do swych korzeni. To jest jak stacja benzynowa, gdzie mogę nalać benzyny do pełna i wymienić olej. Tym, co w Medjugorju przyciąga najbardziej, jest położenie akcentu na świętość i na fakt życia naprawdę w świętości, to przyciąga bardziej niż objawienia i nadzwyczajne rzeczy, ktÛre tam się dzieją. W Medjugorju wszystko skupia się wokÛł jednego wyzwania: życia w świętości. Poruszyły mnie te słowa, ktÛre powiedziałaś: ëNajpiękniejszy dar, jaki można ofiarować Jezusowi, gdy nas wezwie do Siebie, to ten, że na ziemi byliśmy Mu oddani.í

S. E.: Czy sądzisz, że twoi rodacy w Indii są gotowi to usłyszeć i na to odpowiedzieć?

M.: Oczywiście! Są ich dwa rodzaje, niechrześcijanie, ktÛrzy nie wierzą w Jezusa i ci, ktÛrzy wierzą w Jezusa. Nasza kultura bardzo się zmienia na skutek modernizacji i wpływu wszystkich tych spraw, ktÛre zachodzą na świecie. Sprawy zmieniają się bardzo szybko. Trzeba, żebyśmy wrÛcili do naszych początkÛw, do podstaw tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się, gdy byliśmy dziećmi, do polecenia życia w świętości i w prostocie. Wszyscy w Indii skorzystają z tego polecenia.

S. E.: Czy będziesz rozpowszechniać orędzia Gospy w Indii, czy mogą one być składnikiem waszej ewangelizacji?

M: Oczywiście, zawsze mieliśmy szczegÛlne nabożeństwo do Matki Bożej. OtÛż te orędzia są własnymi słowami Maryi; będą także należeć do naszego posługiwania.

S. E.: Czy możesz nam wyjaśnić, jak miłość Maryi przekazano twojemu narodowi?

M.: To z pewnością jest zakotwiczone w naszej kulturze i w naszej tradycji: zawsze mieliśmy bardzo silną relację z naszą ziemską matką. Dlatego tę samą relację mamy z Matką Bożą. Za każdym razem, gdy podrÛżujemy lub czujemy się zniechęceni, nasze oczy zwracają się najpierw do Matki Bożej; to mamy we krwi, tak jest od początku. Nie wiem, jak do tego doszło. Sądzę, że tak się urodziłem.

S. E.: Jak mogłam sama to zobaczyć w Indii, wasza kultura jest całkiem inna od naszej na Zachodzie. Jak ty to widzisz? Jak ty widzisz naszych młodych? Co sądzisz o tym, jak żyjemy i się zachowujemy?

M.: Widzę dwie skrajności. WśrÛd młodych wielu wykazuje wielkie oddanie, wielką wiarę i świętość. Ale widzę też inną skrajność. To, co jest smutne, to to, że tę drugą skrajność reprezentuje większość. Sądzę, że nie można rozwodnić Ewangelii, nie można rozwodnić tego, co mÛwią światu Jezus i Maryja. Wszystko, co możemy uczynić, to powiedzieć: ëotÛż to jest prawdaí. Mocno wierzę, że dzięki modlitwie i postowi, dwom kluczom świętości i wieczności, sprawy mogą się zmienić bardziej niż dzięki naszym słowom i naszym czynom. Modlitwa i post mogą zmienić nasze serca i to jest wszystko, co możemy uczynić teraz. Często jesteśmy smutni, ponieważ cokolwiek prÛbowalibyśmy zakomunikować, to widzimy, że to nie zostało przyjęte, tak jak byśmy żyli na dwÛch rÛżnych planetach, bez wspÛlnych zasad i wartości. I obecnie to przeciwieństwo tylko się pogłębia.

S. E.: Gdybyś miał coś przekazać młodym na Zachodzie, przynajmniej tym, ktÛrzy żyją bez Boga, co byś im powiedział?

M.: Chciałbym zacytować słowa Jana Pawła II z jego ekshortacji apostolskiej dla Azji. On mÛwi, że wśrÛd kultur, ludÛw i narodÛw istnieje poszukiwanie ëwody żywejí. Może tego nie wiecie, ale jest to poszukiwanie wzrastające; otÛż to poszukiwanie nie zostało stworzone przez człowieka, nie jest ono dziełem istot ludzkich ani owocem tutejszej pracy; nie, to poszukiwanie zostało stworzone przez samego Ducha Świętego; otÛż jedyną osobą zdolną dać pełną odpowiedź na to poszukiwanie jest Jezus i nikt inny. Dlatego, jeśli wierzyć mojemu doświadczeniu, możecie mieć wszystko to, czego potrzeba w życiu, lecz w pewnych chwilach wszystkie te rzeczy okażą się bezużyteczne; w istocie jedyną rzeczą, ktÛra będzie blisko was i będzie naprawdę solidna, jest dłoń Jezusa. W ten sposÛb, im wcześniej doświadczycie uchwytu Jego dłoni, tym prędzej wasze życie będzie pełne i bardziej będziecie żyć w pełni. Jezus wam to obiecuje.


 

4 ñ 18 marca Mirjana otrzymała swoje coroczne objawienie w obecności bardzo licznych pielgrzymÛw, szczegÛlnie pochodzenia włoskiego. Spotkanie modlitewne było intensywne. Mirjana przekazała poniższe orędzie, ktÛre tak jak orędzie z 2 kwietnia, daje nam do rozważania znaki tego czasu, jak w Ewangelii prosił o to swych bliskich Jezus. Trzeba nam więc dużo modlić się do Ducha Świętego. On sam może otworzyć nasze oczy na to, co Bożego czyni w świecie BÛg, On sam pomoże nam, żebyśmy się nie koncentrowali na prÛżnej mowie mediÛw, lecz żebyśmy w labiryntach wydarzeń odkryli kochającą dłoń naszego Zbawiciela. 25 lat objawień w Medjugorju zrodziło w świecie cudowne znaki, ci, ktÛrzy są tego świadkami, zostali odnowieni i są szczęśliwi. Ale nie są jeszcze dosyć liczni! Ich świadectwo musi poruszyć wielu naszych braci, ktÛrzy, nawet dzisiaj, kroczą we mgle i nie mają żadnego pojęcia o miłości Boga do nich!

ÑDrogie dzieci, w tym czasie Wielkiego Postu zachęcam was do wewnętrznych wyrzeczeń. Droga do tego prowadzi was przez miłość, post, modlitwę i dobre uczynki. Tylko przez całkowite wewnętrzne wyrzeczenie rozpoznacie Bożą miłość i znaki czasu, w ktÛrym żyjecie. Będziecie świadkami tych znakÛw i zaczniecie o nich mÛwić. Pragnę was do tego doprowadzić. Dziękuję za to, że mi odpowiedziałyścieî.


 

5 ñ 25 marca Gospa rozpoczęła swoje comiesięczne orędzie słowami: ÑOdwagi, dzieciaczki!î (patrz P.S.), co jest bardzo niezwykłe! Dlatego więc dobrze jest je przeanalizować. Ze swej strony jestem zaskoczona, widząc, że w Biblii czasami odnajdujemy to wezwanie, na przykład w Księdze Barucha (rozdz. 4, wersety 5, 21 i 27). Tam zachęta jest udzielana ludowi Izraela w okolicznościach zupełnie szczegÛlnych, ktÛre można uważać za bliskie tym, w jakich znajduje się nasz obecny światÖ Sądzę, że także podczas lektury tych ustępÛw każdy zrozumie coś z tego, co chce nam powiedzieć Matka Jezusa, Ta, ktÛra pilnie prosi nas, żebyśmy w celu napełnienia światłem czytali Pismo św. (nawet jeśli chodzi o Jej orędzia i Jej przychodzenie tutaj!)


 

6 ñ 2 kwietnia widząca Mirjana Soldo otrzymała swoje comiesięczne objawienie w Wieczerniku. Na zakończenie Mirjana przekazała nam to orędzie:

ÑDrogie dzieci, przychodzę do was, ponieważ przez mÛj przykład pragnę ukazać wam ważność modlitwy za tych, ktÛrzy nie poznali miłości Boga. A wy zadajcie sobie pytanie: czy wy mnie naśladujecie?

Moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znakÛw tych czasÛw? Czy nie mÛwicie o nich między sobą? Chodźcie i naśladujcie mnie! Wzywam was jako Matka!

Dziękuję, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.î


 

Droga Gospo, w tych dniach, gdy Jezus ukazuje Swą ogromną, Swą niezgłębioną miłość ku nam, daj nam Twych oczu do patrzenia i Twego serca do kochania!

Siostra Emmanuel +


 

ÖÖÖÖ..


 

ÑOdwagi, dzieciaczki! Zdecydowałam się poprowadzić was drogą świętości. Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie drogę zbawienia, drogę, ktÛrą wybrał mÛj Syn. Dzięki każdej z waszych trudności i każdemu z waszych cierpień BÛg znajdzie dla was drogę radości. Dlatego, dzieciaczki, mÛdlcie się! Jesteśmy blisko was z miłości. Dziękuję, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.î (orędzie z 25 marca 2006)


 

Uwaga: Vicka w KTO!

Retransmisje w kanale (satelitarnym) KTO www.kto.fr wywiadu przeprowadzonego z nią przez Richarda Boutry ÑKażdego dnia widzę Matkę Bożąî - w sobotę 15 kwietnia o godz. 10 i w niedzielę 16 kwietnia o godz. 21.45. Dostępne w Internecie jako wideo. Możecie także zamÛwić kasetę.


 

PS. 1. Tekst tej nowenny znajdziecie w księgarniach katolickich i w Internecie na stronie: www.enfantsdemedjugorje.com


 

Wielka premiera w Paryżu! W święto Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona Msza św. w kościele św. Sulpicjusza w niedzielę 23 kwietnia w południe, potem nastąpi czas modlitwy połączony z adoracją. Poprowadzi ją Mgr díOrmellas. Ponadto w sobotę 22 kwietnia zostanie przeprowadzone czuwanie przed świętem Miłosierdzia Bożego od godz. 20 do godz. 23 ñ z udziałem Pascala Maillarda i innych uczestnikÛw. Wszelkie informacje: v.wawer@free.fr (tel. 01 45 03 17 60)


 

PS. 2. Najbliższe misje we Włoszech:

- 26 kwietnia, 15:30, w S. Maria Maddalena, Collegiata di Atrani.

- 27 kwietnia, 15:30, w S. Giacomo degli Spagnoli, Piazza del Municipio, Neapol

Dziękuję za wasze modlitwy w intencji tych misji!


 

PS. 3. W Stanach Zjednoczonych nasze stowarzyszenie "Children of Medjugorje" oferuje tłumaczenie tych wiadomości w kilku językach. Odwiedźcie stronę: www.childrenofmedjugorje.com

Aby otrzymywać te wiadomości po angielsku, piszcie do: cobrien@childrenofmedjugorje.com

Do wiadomości marcowych wślizgnął się błąd: aby otrzymywać te wiadomości po francusku, trzeba w rzeczywistości pisać do: wmmedjugorje@childrenofmedjugorje.com

Zapisy na wiadomości po włosku: info@vocepiu.it

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

Archiwum wiadomości 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm