Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. listopada 2022 „Drogie dzieci! Najwyższy mnie posłał do was, abym was uczyła modlitwy. Modlitwa otwiera serca i daje nadzieję i wiara się rodzi i umacnia. Dziatki, ja was z miłością wzywam, powróćcie do Boga, bo Bóg jest miłością i waszą nadzieją. Nie macie przyszłości jeśli nie zdecydujecie się na Boga i dlatego jestem z wami, aby was prowadzić, byście wybrali nawrócenie i życie, a nie śmierć. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |


TEREN WOKÓŁ MEDZIUGORJA

    Przyjeżdżając do parafii Medziugorje pielgrzymi chcą wiedzieć jak najwięcej o okolicy w której znajduje się Medziugorje. Po prostu usiłują odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Mogą to uczynić przede wszystkim przez poznanie różnych czynników, wiedzy politycznej i historycznej oraz niestety problemów istniejących w Kościele.

St. James Church

Położenie geograficzne parafii jest bardzo interesujące. Umożliwia przyjazd pielgrzymów prawie przez cały rok. Widok przyjaznego krajobrazu i łagodny klimat tworzą atmosferę otwierającą serca i pragnienie radowania się Bożym pięknem.

Parafia Medziugorje, w której Bóg przez Matkę Bożą przemawia do współczesnego świata znajduje się na niestabilnym terenie politycznym. Zmiany są częste i dla cudzoziemców często są niezrozumiałe.

Pielgrzymi przyjeżdżający do Medziugorja chcą wiedzieć coś więcej i o tej stronie Medziugorja. Często nas o to prosili. Spełniając teraz ich życzenie, nie chcemy mieszać polityki z objawieniami Matki Bożej. Do tego nie mamy żadnych praw. Dlatego ten fragment zamieszczamy jako artykuł wraz z fragmentem pt.: "Możliwość zakwaterowania", jak i wraz innymi "pomocniczymi" artykułami.

Zamieszczony materiał może, a nie musi odpowiadać naszemu osobistemu stanowisku. Jest kwintesencja wszystkiego tego, co większość Chorwatów myśli na temat historii, jak również kto reprezentuje demokratycznie wybraną władzę. Chorwacki naród jest narodem uznanym konstytucyjnie w dwóch krajach: Chorwacji i Bośni i Hercegowinie. Dlatego powiemy o wydarzeniach w obu krajach.

W diecezji mostarsko-duvańsko-trebinsko-mrkańskoj sytuacja w Kościele wciąż nie jest ustabilizowana. Głównym powodem jest trwający już blisko sto lat konflikt w Bośni i Hercegowinie pomiędzy księżmi diecezjalnymi i franciszkanami w sprawie podziału parafii. Mając na uwadze, że ten konflikt nie zatrzymał się w lokalnych kręgach, ale mówi się o nim na całym świecie, zamieszczamy na naszych stronicach tekst o jego powstawaniu i rozwoju.

Wiele pisano i wiele mówiono o tzw. "przypadku hercegowińskim". Do objawienia się Królowej Pokoju wiedziano o tym jedynie w Kościele lokalnym, niewiele w Kościele chorwackim. Po pewnym czasie po objawieniu Maryi niektórzy ludzie zaczęli zaprzeczać temu objawieniu z powodu nieuporządkowanych spraw w Kościele lokalnym i w ten sposób szerzyły się wiadomości o tym tragicznym konflikcie. Logika tego postępowania była taka, że jeżeli Matka Boża objawia się tutaj, objawia naprawdę w parafii Medziugorje wtedy powinna Ona najpierw przynieść pokój dla Kościoła lokalnego. Lecz jeżeli byśmy kierowali się taką logiką moglibyśmy również dojść do wniosku, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem - Człowiekiem. Dlaczego? Miał dwunastu uczniów i jednego z nich nie udało mu się nawrócić, tak iż Go wydał. Wiemy, że taki wniosek nie ma żadnego sensu!

Mówieniem o tzw.: "przypadku hercegowińskim" nie możemy przychylić się do żadnej ze stron i podzielić prawdę na części. Celem tej wypowiedzi jest przekazanie pełnej informacji, jeżeli już się wie o nim i nieustannie wiąże się go z objawieniami Matki Bożej. Jest naszym pragnieniem, by każdy kto zdecyduje się na czytanie tych informacji zdecydował, że nie należy poszukiwać zwycięzców i pokonanych, lecz należy się modlić, by sytuacja w Kościele lokalnym, gdzie znajduje się Medziugorje jak najwcześniej została rozwiązaniu ku zadowoleniu wszystkich stron. To jest prawdę mówiąc prawdziwa intencja wspominania o tym temacie. Wtedy z mniejszym ciężarem wszyscy przystąpimy do głoszenia i rozumienia orędzi Matki Bożej, do wspólnej pracy i życia.

Ana Lucić


Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów
www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm
 

W celu uzupełnienia tematu Medziugorje polecamy odwiedzenie innych stron:

 

Strona Parafii w Medziugorju

Wywiady z widzącymi (katolickie wydawnictwo "VOX DOMINI")

"ECHO Maryi Królowej Pokoju"

LISTY s. EMMANUEL

Oficjalnie o Medziugorju

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm